Események:
Balazy Jeromos meghívó
SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE BUDAPESTEN

(Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság körlevele)

 

Augusztus 20-án, Szent István Király Ünnepén a budapesti Szent István-bazilika előtti téren szentmisével és az Országos Szent Jobb Körmenettel emlékezünk meg első Szent Királyunkról.

Az ünnepi koncelebrált szentmisére szeretettel hívom és várom a paptestvéreket, a szerzeteseket, az egyházi egyesületek és mozgalmak tagjait és minden kedves hívőt. Az idei ünnep különlegesnek ígérkezik, hiszen a 2000. év Nagy Jubileuma után újra elfogadta meghívásunkat Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka is, aki kiemelt vendégként vesz részt az ünneplésben. Elismeréssel emlékezünk arra, hogy első Apostoli Királyunkatő avatta szentté az ortodox egyházak számára.

Részvételünkkel, közös imádságunkkal és énekünkkel járuljunk hozzá egyházi és nemzeti ünnepünk méltó megtartásához.

Szeretettel várjuk kedves híveket, akik 14.30-tól – biztonsági átvizsgálást követően – érkezési sorrendben foglalhatják el a helyeket a kijelölt szektorokban.
A szegedi Szent Gellért Plébánia nyugdíjas csoportjának levele:

T. Plébános Atya!
Kedves Munkatársak!


A szegedi Szent Gellért Plébánia nyugdíjas csoportja május 10-én Budapesten járt.
Előre megbeszélt időben az Önök gyönyörű templomát is megnézhettük.
Mivel akkor nem volt módunkban, most szeretnénk megköszönni, hogy gyönyörködhettünk
abban a sok szépségben, énekelhettünk és imádkozhattunk Isten házában.
Ritkán lehet látni ennyire szép templomot, büszkék lehetnek rá.
Nagyon szépen köszönjük, hogy ott lehettünk.


Isten áldását kérjük Mindannyiukra!


Szeretettel:
Lakó Ferencné és a Nyugdíjas Csoportanyák nap koncert


Szent Flórián vértanú, a tűzoltók védőszentje, koszorúzás május 3-án


SZENT FLÓRIÁN --  Tercsi Zoltán c. apát, plébános beszéde az ünnepségen

 

   Tisztelettel köszöntöm a Szent Flórián emlékére összegyűlteket. Szent Flórián kultusza az újkorban bontakozott ki Óbudán, köszönhetően az itt új hazát építő német ajkú telepeseknek, akik bajor földről és Tirolból magukkal hozták a szent tiszteletét, amely többek között azt jelenti, akire föltekintünk, élete példakép számunkra. Szent Flórián a kereszténység első századainak híres katonaszentjeihez tartozik, aki Diocletianus császár idején 304-ben Laureacumban, a mai ausztriai Lorch városában szenvedett vértanúságot hitéért.

   Az ő életében is megmutatkozik, hogy az Egyház megkereszteli az emberi természet értékeit, többek között a hősiességet és a bátorságot, mert ezek nélkül nem épülhet ország és nem állhat fenn kultúra.

   A vakmerőség még nem erény, mert az ember szereti a kalandokat, hiszen oly sokan meggondolatlanul vakmerő helyzetet idéznek elő, extrém sportoknak és játékoknak hódolnak. Nem gondolunk arra, hogy saját életünk is ajándék, mely önmagában is nehéz helyzet elé állít minket, hogy komoly áldozatok árán tudjuk megőrizni épségünket, egészségünket, tudjuk biztosítani megélhetésünket és a jövőt.

   Mindezeken túl annak az áldozatnak van értelme és célja, amelyet embertársainkért vállalunk. Napjaink önzése a bibliai Káin cinikus mondatára emlékeztet: Őrzője vagyok én testvéremnek? Pedig ez így van, mert a Gondviselés egymás őrzésére és védelmére rendelt bennünket. A szolidaritás alapvető emberi érték, az egész közösség feladata, aki bajban van azon segíteni kell. Önök magukra vállalják a társadalom ilyen irányú kötelességének teljesítését.

   A keresztény értékrendet a történelem legnagyobb áldozata, Jézus Krisztus kereszten történő önfeláldozása határozza meg, amelyet most nemrég, húsvétkor ünnepeltünk. Ez adott erőt Szent Flórián vértanúnak, hogy hitét, akár élete feláldozása árán is megvallja. Itt értjük meg a keresztény művészet szimbolikáját: a vértanú tanúságtétele olyan erővel hat, amely bátorítást ad az önfeláldozó szolgálathoz, amikor a bajba jutottakon segítünk. Így lesz Szent Flórián a tűzoltók védőszentje.

   Ünnepén elmondhatjuk, ezt az emlékezést nem a részvét motiválja, hanem elismerés és bátorítás akar lenni. Tisztelet és köszönet a katasztrófavédelem parancsnokainak és minden szolgálatot teljesítőnek, amikor a tűzesetek, más természeti csapások, balesetek és egyéb károk idején önfeláldozóan védik embertársaik életét, épségét és vagyonát.

   Szent Flórián iránti tiszteletünk fejezze ki, szeretnénk megérteni a krisztusi tanításnak ezt a fontos üzenetét: létünk célját, a boldogságot nem egyedül, hanem egymást szolgálva érjük el. Kívánok jó egészséget, testi-lelki erőt mindahhoz az áldozatos feladathoz, melyet vállaltak és teljesítenek. Köszönöm a figyelmet.


Floriankep1
Floriankep2
Floriankep3
Floriankep4
Floriankep5
Floriankep6


 czest1
Czest2

Nagyhét

Stabat Mater
       plakát


Zarándokút

Lipp Mónika
       előadása