Vissza a kezdőlapra20. vasárnap  2019. augusztus 18.

 

Hétfőn Szent Bernátnak, a ciszterci rend alapítójának lesz az ünnepe.

 

Kedden Szent István királynak, Magyarország fővédőszentjének ünnepét tartjuk.

A Szent István Bazilikában du. 5 órakor kezdődik az ünnepi szentmise és utána lesz a Szent Jobb körmenet.
Az ünnepi szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek celebrálja.

 

Szerdán Szent X. Piusz pápa emléknapja.

 

Csütörtökön Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepe.

 

Szombaton Szent Bertalan apostol ünnepe.

 

Október 23-án, szerdán az óbudai plébániák közös zarándokutat szerveznek Bátára.
A kedves testvérek előzetes jelentkezését kérjük, részletes tájékoztató később.

 


19. vasárnap  2019. augusztus 11.

 

Ma este a szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó,
beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Kedden Boldog XI. Ince pápa ünnepe, akinek magyar népünk a török hódoltság alóli
fölszabadulás megszervezését köszöni.
A Budai Várban álló szobrának fölirata: Magyarország megmentője.

 

Szerdán Szent Maximilián Kolbe vértanú, minorita szerzetes ünnepe, aki Auschwitzban
életét adta egy rabtársa megmentéséért.

 

Csütörtökön Nagyboldogasszony ünnepe lesz. Parancsolt ünnep!
Templomunkban szentmisék de. 9-kor és este 6 órakor lesznek.
A szerdai előesti mise is érvényes az ünnepre.


18. vasárnap  2019. augusztus 4.

 

Hétfőn Havas Boldogasszony ünnepe.

 

Kedden Urunk színeváltozásának ünnepét tartja az Egyház.

 

Csütörtökön Egyházunk Szent Domonkost ünnepli, ő a domonkos rend alapítója.

 

Pénteken Szent Edith Stein vértanú ünnepe, Európa társvédőszentje.

 

Szombaton Szent Lőrinc vértanú diakónus ünnepe.17. vasárnap  2019. július 28.

 

Hétfőn Szent Márta emléknapja lesz.

 

Szerdán Loyolai Szent Ignácot, a jezsuita rend alapítóját ünnepli az egyház.

 

Csütörtökön Ligouri Szent Anfolz  püspök és egyháztanító emléknapja,

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken ½6-tól litánia lesz.
Szombaton  ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.


16. vasárnap  2019. július 21.

 

Hétfőn Szent Mária Magdolna ünnepe.

 

Kedden Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentjének lesz az ünnepe.

 

Szerdán Árpádházi Szent Kinga emléknapja lesz.

 

Csütörtökön Szent Jakab apostolt ünnepli az Egyház.

 

Pénteken Szent Anna és Szent Joakim emléknapja lesz, akik a Bol­dogságos Szűz Mária szülei voltak.

 

Plébániánkon augusztus 20-ig az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 


15. vasárnap  2019. július 14.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért,
a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Hétfőn Szent Bonaventura, ferences hittudós emléknapja.

 

Kedden Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja lesz.

 

Szerdán Szent András és Benedek magyar szentek, felvidéki remeték emléknapja,
akik Szent István kortársai voltak.

 

Csütörtökön Szent Hedvig lengyel királynő ünnepe, aki Nagy Lajos magyar király leánya volt.

 

Plébániánkon augusztus 20-ig az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.


14. vasárnap  2017. július 7.

 

Csütörtökön Szent Benedek apát, Európa védőszentjének lesz ünnepe.

 

Plébániánkon augusztus 20-ig az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 

A mai vasárnap van a péterfillérek gyűjtése.
Az Apostoli Szentszék rendelkezése értelmében adományainkkal az egyetemes Egyház céljait szolgáljuk.


.

 13. vasárnap  2019. június 30.

A mai vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére de.
11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, főcelebráns Dr. Cserháti Ferenc püspök.

A szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Haydn: Üstdob miséjét szólaltatja meg.

 

Kedden Sarlós Boldogasszony ünnepe, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél.

Szerdán Szent Tamás apostol ünnepe.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken ½6-tól litánia lesz.
Szombaton Goretti Szent Mária vértanú szűz emléknapja, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Plébániánkon augusztus 20-ig az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 

Az elsőáldozásról és a bérmálásról készült DVD átvehető a templomban és a plébánián.

 

A Balatonszárszón rendezendő hittantábor résztvevőinek gyülekező a plébánia előtt július 1-jén,
hétfőn reggel 8-kor, indulás ½9-kor.
Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.

 

Jövő vasárnap lesz a péterfillérek gyűjtése.

 


Úrnapja 2019. június 23.


A mai vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után lesz az úrnapi körmenet.
Virágot és virágszirmokat gyűjtünk, lehet hozni a templomhoz.

 

Hétfőn Keresztelő Szent János születését ünnepli egyházunk.

 

Csütörtökön Szent László király ünnepe lesz.

Pénteken Jézus Szentséges Szívének ünnepe. Litániát tartunk, melyen teljes búcsú nyerhető.

Szombaton Szent Péter és Pál apostolok ünnepe.

 

Jövő vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére
de. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, főcelebráns Dr. Cserháti Ferenc püspök.

A szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Haydn: Üstdob miséjét szólaltatja meg.

 

Az elsőáldozásról és a bérmálásról készült DVD átvehető a templomban és a plébánián.

 

Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.

 


Szentháromság vasárnapja 2019. június 16.

Ma Szentháromság vasárnapja van; az Egyház törvénye szerint ez a nap a húsvéti szentgyónás és szentáldozás elvégzésének határideje.

 

A bérmálás a mai vasárnap este 6 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

 

Hétfőn este 6-kor papi találkozó koncelebrált szentmiséje lesz.

 

Szerdán Szent Romuáld apát, a kamalduli rend alapítójának lesz emléknapja.

Pénteken Gonzaga Szent Alajos emléknapja.

Szombaton Morus Szent Tamás vértanú emléknapja.

 

Az Eucharisztikus Kongresszus szervezőbizottsága felhívására plébániánk is csatlakozik
az Úrnapja előestéjén tartandó szentségimádáshoz. Június 22-én,
szombaton 5 órától szentségimádást tartunk. Aki részt tud venni, regisztráljon a NEK honlapján.

 

A jövő vasárnap, Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után lesz az úrnapi körmenet.
Virágot és virágszirmokat gyűjtünk, lehet hozni a templomhoz.

 

Június 15-től augusztus 20-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, még lehet jelentkezni, várjuk hittanosainkat.

Csütörtökön ½7-től a résztvevők és a szülők részére megbeszélést tartunk.

Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.


Pünkösd 2019. június 9.

 

Ma Pünkösd ünnepe van, ez a nap a Szentlélek kiáradása, az Egyház történelmi születésnapja.

 

Holnap, Pünkösdhétfőn Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja   emléknapja,
szentmise este 6-kor, templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Biber: Missa brevis művét szólaltatja meg.

Pünkösdhétfőn de. 9 órakor kezdődik Máriaremetén az egyházmegyei majális.

 

Kedden Szent Barnabás apostol ünnepe.

Csütörtökön Páduai Szent Antal emléknapja.

Pénteken A mi Urunk Jézus Krisztus Örök Főpap ünnepe.

Szombaton Árpád-házi Boldog Jolán emléknapja lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Templomunkban a bérmálás június 16-án, vasárnap este 6 órakor lesz.
Az ünnepi szentmisét Dr. Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

Szombaton 9-kor a bérmálkozók részére próba és gyóntatás a templomban;
várjuk a bérmálkozókat és, ha el tudnak jönni, a bérmaszülőket is.

 

Az elsőáldozásról készült DVD átvehető a szentmise után, vagy a plébánián.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.

 


Urunk mennybemenetele 2019. június 2. 


Szerdán Szent Bonifác vértanú püspök emléknapja lesz, ő volt a német nép megtérítője.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön Szent Norbert püspök emléknapja lesz, ő a premontrei rend alapítója.

 

A héten elsőpéntek, amikor betegeket látogatunk, ½6-tól litánia lesz.


Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

 

Jövő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat. 

Húsvét 6. vasárnapja 2019. május 26.

 

Hétfőn este a szentmise után szentségimádás lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

A Csíksomlyóra induló zarándokoknak találkozó a templomnál május 30-án, csütörtökön reggel ¼7-kor, indulás ½7-kor, előtte ¾6-kor szentmise a templomban.

 

A héten elsőszombat, Boldog Sándor István szalézi vértanú szerzetes emléknapja, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.Húsvét 5. vasárnapja 2019. május 19.

 

A mai vasárnap a 9 órai szentmisén lesz templomunkban az elsőáldozás.

 

Szerdán Szent Rita emléknapja lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emléknapja.

 

Pénteken Szűz Mária Keresztények Segítsége ünnepe lesz, ez a nap a szalézi kápolna búcsúja.

 

Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.


Húsvét 4. vasárnapja 2019. május 12.

Ma, húsvét 4. vasárnapján az egyház a papi hivatásokért imádkozik.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

A mai vasárnap a 9 órai szentmise után az elsőáldozóknak oktatást tartunk.

Az elsőáldozás május 19-én, jövő vasárnap a 9 órai diákmisén lesz. Az elsőáldozók részére próba és gyóntatás május 18-án, szombaton 9-kor a templomban.

 

Hétfőn a Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésére emlékezik egyházunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön Nepomuki Szent Jánosnak, a gyónási titok vértanújának lesz emléknapja.

 

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel. Az adószámot tartalmazó rendelkező nyilatkozatot megtaláljuk az újságos állványon.

A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy a Katolikus Egyházat és a Szent Péter és Pál Alapítványt jelöljék meg kedvezményezettnek.

 


H
úsvét 3. vasárnapja 2019. május 5.

A mai vasárnap a 9 órai szentmisén lesz az édesanyák köszöntése.

Május hónapban minden este ¾6-kor elénekeljük a Loretoi litániát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.

 

Kedden Boldog Gizella királyné emléknapja lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

 

Ferenc pápa, egy hiteles ember film vetítésére hívjuk a Kedves Testvéreket május 10-én,
péntek este 7 órára az Óbudai Szent József Házba (Kórház utca 37.).
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, tájékoztató a hirdetőtáblán.

 

A május 30-án Csíksomlyóra induló zarándokok részére kedden este ¾7-kor megbeszélés lesz a plébánián.

 

Július 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Balatonszárszón, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 

A személyi jövedelemadóval kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11.
A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel.
Rendelkező nyilatkozatot találunk az újságos állványon. A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük,
hogy a Katolikus Egyházat és a Szent Péter és Pál Alapítványt jelöljék meg kedvezményezettnek.

 


Húsvét 2. vasárnapja 2019. április 28.

 

Ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetünk.
Felté­telek: szentgyónás, szentáldozás és ima az Egyház szándékára:
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy. Ma 5 órától az Öröm keresztútját
imádkozzuk  templomunkban első alkalommal.

A 9 órai szentmise után az elsőáldozók részére felkészítés lesz.

 

Hétfőn  Sienai Szent Katalin egyháztanító ünnepe, Európa társvédőszentje.

 

Kedden főegyházmegyénk védőszentjének, Szent Adalbert, vértanú püspöknek lesz ünnepe.
Szent István királyunk nevelője és lelkiatyja volt.

 

Szerdán Munkás Szent József ünnepe.

Szerdán kezdődnek a májusi litániák, május hónapban minden este ¾6-kor
elénekeljük a Loretoi litániát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.

 

Csütörtökön Szent Atanáz püspökre emlékezünk.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, elsőpénteken betegeket látogatunk.
Pénteken Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe.

 

Szombaton Szent Flórián vértanú emléknapja, ő a tűzoltók védőszentje,
pénteken 12-kor koszorúzás és megemlékezés lesz a Flórián téren a szobornál.

 

A jövő vasárnap a 9 órai szentmisén lesz az édesanyák köszöntése.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Ferenc pápa, egy hiteles ember film vetítésére hívjuk a Kedves Testvéreket
május 10. péntek este 7 órára az Óbudai Szent József Házba (Kórház utca 37.).
A filmvetítés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, tájékoztató a hirdetőtáblán.

 

Július 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Balatonszárszón, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 

A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz
kérjük a kedves testvérek adományait, a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.