Vissza a kezdőlapra


 

Húsvét 6. vasárnapja 2019. május 26.

 

Hétfőn este a szentmise után szentségimádás lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

A Csíksomlyóra induló zarándokoknak találkozó a templomnál május 30-án, csütörtökön reggel ¼7-kor, indulás ½7-kor, előtte ¾6-kor szentmise a templomban.

 

A héten elsőszombat, Boldog Sándor István szalézi vértanú szerzetes emléknapja, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.Húsvét 5. vasárnapja 2019. május 19.

 

A mai vasárnap a 9 órai szentmisén lesz templomunkban az elsőáldozás.

 

Szerdán Szent Rita emléknapja lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emléknapja.

 

Pénteken Szűz Mária Keresztények Segítsége ünnepe lesz, ez a nap a szalézi kápolna búcsúja.

 

Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.


Húsvét 4. vasárnapja 2019. május 12.

Ma, húsvét 4. vasárnapján az egyház a papi hivatásokért imádkozik.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

A mai vasárnap a 9 órai szentmise után az elsőáldozóknak oktatást tartunk.

Az elsőáldozás május 19-én, jövő vasárnap a 9 órai diákmisén lesz. Az elsőáldozók részére próba és gyóntatás május 18-án, szombaton 9-kor a templomban.

 

Hétfőn a Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésére emlékezik egyházunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön Nepomuki Szent Jánosnak, a gyónási titok vértanújának lesz emléknapja.

 

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel. Az adószámot tartalmazó rendelkező nyilatkozatot megtaláljuk az újságos állványon.

A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy a Katolikus Egyházat és a Szent Péter és Pál Alapítványt jelöljék meg kedvezményezettnek.

 


H
úsvét 3. vasárnapja 2019. május 5.

A mai vasárnap a 9 órai szentmisén lesz az édesanyák köszöntése.

Május hónapban minden este ¾6-kor elénekeljük a Loretoi litániát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.

 

Kedden Boldog Gizella királyné emléknapja lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

 

Ferenc pápa, egy hiteles ember film vetítésére hívjuk a Kedves Testvéreket május 10-én,
péntek este 7 órára az Óbudai Szent József Házba (Kórház utca 37.).
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, tájékoztató a hirdetőtáblán.

 

A május 30-án Csíksomlyóra induló zarándokok részére kedden este ¾7-kor megbeszélés lesz a plébánián.

 

Július 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Balatonszárszón, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 

A személyi jövedelemadóval kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11.
A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel.
Rendelkező nyilatkozatot találunk az újságos állványon. A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük,
hogy a Katolikus Egyházat és a Szent Péter és Pál Alapítványt jelöljék meg kedvezményezettnek.

 


Húsvét 2. vasárnapja 2019. április 28.

 

Ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetünk.
Felté­telek: szentgyónás, szentáldozás és ima az Egyház szándékára:
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy. Ma 5 órától az Öröm keresztútját
imádkozzuk  templomunkban első alkalommal.

A 9 órai szentmise után az elsőáldozók részére felkészítés lesz.

 

Hétfőn  Sienai Szent Katalin egyháztanító ünnepe, Európa társvédőszentje.

 

Kedden főegyházmegyénk védőszentjének, Szent Adalbert, vértanú püspöknek lesz ünnepe.
Szent István királyunk nevelője és lelkiatyja volt.

 

Szerdán Munkás Szent József ünnepe.

Szerdán kezdődnek a májusi litániák, május hónapban minden este ¾6-kor
elénekeljük a Loretoi litániát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.

 

Csütörtökön Szent Atanáz püspökre emlékezünk.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, elsőpénteken betegeket látogatunk.
Pénteken Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe.

 

Szombaton Szent Flórián vértanú emléknapja, ő a tűzoltók védőszentje,
pénteken 12-kor koszorúzás és megemlékezés lesz a Flórián téren a szobornál.

 

A jövő vasárnap a 9 órai szentmisén lesz az édesanyák köszöntése.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Ferenc pápa, egy hiteles ember film vetítésére hívjuk a Kedves Testvéreket
május 10. péntek este 7 órára az Óbudai Szent József Házba (Kórház utca 37.).
A filmvetítés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, tájékoztató a hirdetőtáblán.

 

Július 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Balatonszárszón, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 

A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz
kérjük a kedves testvérek adományait, a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.Húsvétvasárnap 2019. április 21.

 

Húsvétvasárnap szentmisék: 9, 11, este 6.

Kivételesen ½8-kor nincs szentmise!

A 11 órai szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Mozart: C-dúr miséjét szólaltatja meg.

A szentmisék után lesz a húsvéti ételek megáldása.

Húsvéthétfőn szentmisék: 9 és este 6.

 

Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepén teljes búcsút nyerhetünk. 5 órától az Öröm keresztútját imádkozzuk  templomunkban első alkalommal.

Jövő vasárnap a 9 órai szentmise után az elsőáldozók részére felkészítés lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Megjelent főegyházmegyénk lapja, az Esztergom Budapest, és plébániánk lapja, a Kulcs és kard húsvéti száma.

 

Július 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Balatonszárszón, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 

A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz kérjük a kedves testvérek adományait, a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományukkal és munkájukkal hozzájárultak templomunk ünnepi díszítéséhez, valamint mindazoknak, akik közreműködnek a nagyheti és húsvéti liturgia megünneplésében (ministránsok, ének- és zenekar, munkatársak).

 

Minden kedves hívőnek és vendégnek a Feltámadt Krisztustól megáldott, boldog húsvéti ünnepet kívánunk!Virágvasárnap 2019. április 14.

 

Ma Virágvasárnap van, a 9 órai szentmisén barkaszentelés és passió.

 
A mai vasárnap az esti szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál, a családokért, a gyermekáldást óhajtó,
beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.


Nagycsütörtök

ˇ     De. 10 órakor krizmaszentelési szentmise a Szent István Bazilikában.

ˇ     Este 6-kor szentmise az Utolsó vacsora emlékére; Utána csendes szentségimádás a templomban.

Nagypéntek

ˇ     Du. 5-kor keresztút.

ˇ     Este 6-kor szertartások (passió, kereszthódolat, szentáldozás).

ˇ     Utána szentségimádás a szentsírnál.

ˇ     Nagypénteken szigorú böjti nap van: 14 év fölött hústilalom, 18 és hatvan év között háromszori étkezés,
egyszeri jóllakással!

Nagyszombat

ˇ     Nagyszombaton de. 10-től 12-ig nyitva tartjuk a templomot: a Szentsírnál kihelyezett
Oltáriszentség előtt imádkozhatunk, és gyóntatás.

 

Húsvét

ˇ     Nagyszombaton este 6-kor kezdődnek a húsvéti vigília szertartásai: tűzszentelés, fényliturgia, olvasmányok,
húsvéti szentmise, föltámadási körmenet
.

Húsvétvasárnap a 11 órai szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Kamarazenekara
Mozart: C-dúr miséjét
szólaltatja meg.


A ministránsok részére a nagyheti szertartások próbája: nagypénteken és nagyszombaton de. 9 órakor.

 

A nagyhéten 5 órától gyóntatás lesz templomunkban.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Kérjük bejelenteni azokat a betegeket, akik nem tudnak eljönni templomba;
hogy elvégezzék húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat.

 

Július 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Balatonszárszón, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 Nagyböjt 5. vasárnapja    2019. április  7.

 

A mai vasárnap az esti szentmisén fejeződik be nagyböjti lelkigyakorlatunk.


Szerdán este 6 órakor Lukovits Milán ferences atya ezüstmisét mond templomunkban.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen a hittanos gyerekek lesznek az előimádkozók,
5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Jövő vasárnap lesz virágvasárnap, barkaszentelés a 9 órai szentmisén.

Az elsőáldozók részére felkészítés április 14-én, 28-án és május 12-én vasárnap
a 9 órai szentmise után a templomban és a plébánián.


Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

A mai vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.
A mai vasárnap de. 8-12-ig a Péter-Pál Házban mézvásár van.

Nagyböjt 4. vasárnapja    2019. március 31.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, elsőpénteken betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat a családtagokat és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni; ½6-tól litánia lesz. Szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen a Bibliakör tagjai lesznek az előimádkozók, 5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este a felnőtt katekézis a szentmisével kezdődik és utána a templomban folytatódik.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk április 5-én, pénteken; 6-án, szombaton és 7-én, vasárnap az esti 6 órai szentmisén lesz templomunkban. Vezeti: Dr. Tóth Tamás atya, a Püspöki Konferencia titkára. Mindhárom este 5-től gyóntatunk.

 

Április 2-án, kedden az esti szentmise után az egyházközségi képviselőtestület részére gyűlés a plébánián.

 

Jövő vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.

 Nagyböjt 3. vasárnapja    2019. március 24.

 

Hétfőn lesz Urunk születésének hírüladása: Gyümölcsoltó Boldog-asszony ünnepe,
az esti szentmise után szentségimádás lesz.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen az Albert Schweitzer Ének-és Zenekar tagjai lesznek az előimádkozók,
5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

 

A Karitász szervezésében nagyböjt alkalmából tartós élelmiszereket gyűjtünk a szükséget szenvedőknek.

 

A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz kérjük a kedves testvérek adományait,
a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.

 

Jövő vasárnap kezdődik a nyári időszámítás.

 


Nagyböjt 2. vasárnapja    2019. március 17.

 

A mai vasárnap az esti szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál, a családokért, a gyermekáldást óhajtó,
beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Kedden lesz Szent József ünnepe.

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen a Kamilliánus Orvosok Közösségének tagjai lesznek az előimádkozók,
5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

A Karitász szervezésében nagyböjt alkalmából tartós élelmiszereket gyűjtünk a szükséget szenvedőknek.

 

Kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk a katolikus sajtó kadványait, az Új Embert és a Keresztény életet,
sokat segítenek hitünk megismerésében és a lelki életben.

 

A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz kérjük a kedves testvérek
adományait, a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.

 

 

Nagyböjt 1. vasárnapja
2019. március 10.


Ma nagyböjt 1. vasárnapján a szentmisék után hamvazás lesz.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen az asszonyok lesznek az előimádkozók,
5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Nagyböjti időben templomunkban tartós élelmiszereket gyűjtünk a szükséget szenvedőknek;
leadható a sekrestyében és a plébánián.

 

A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz kérjük
a kedves testvérek adományait, a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.

 

A Kiscelli kegyoltárnál a családokért végzett ima március 17-én, jövő vasárnap este lesz.

 


8. vasárnap 2019. március 3.


A héten lesz Hamvazószerda; e nappal kezdődik a nagyböjti idő.
Hamvazószerdán szigorú böjt van: 14 év fölött nem ehetünk húsételt,
ezenkívül 18 és 60 év között háromszor étkezhetünk  és egyszer szabad jóllakni.
Nagyböjti időben pénteki napokon meg kell tartanunk a hústilalmat!


Pénteken
¼6-kor keresztút, amelyen, melyen az egyházközségi képviselőtestület
tagjai lesznek az előimádkozók, 5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.


A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz kérjük
a kedves testvérek adományait, a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.

 


7. vasárnap 2019. február 24.

 

Február 25-én, hétfőn este a szentmise után szentségimádás lesz.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, elsőpénteken betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat
a családtagokat és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni; ½6-tól litánia lesz.
Szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

Felnőtt bérmálkozók részére március 1-jén, pénteken este 7-kor oktatás lesz.

 

A mai vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

 

A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz kérjük
a kedves testvérek adományait, a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11.
A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel.
Részletes tájékoztatót találunk a hirdetőtáblán.

 


6. vasárnap 2019. február 17.

Pénteken Szent Péter apostol római székfoglalásának ünnepe lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Február 19-én, kedden az esti szentmise után az egyházközségi képviselőtestület részére gyűlés a plébánián.

 

Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

 

Örömmel közöljük a kedves testvérekkel, hogy a boldoggá avatási eljárás jelentős eredményeként
Szentatya jóváhagyta azt a dekrétumot, amely elismeri, hogy Mindszenty József bíboros hősiesen gyakorolta az erényeket.

 

Plébániánk május 30-tól június 3-ig Ferenc pápa látogatása alkalmából zarándokutat szervez Csíksomlyóra.
Utazás autóbusszal, szállás félpanzióval Hargitafürdőn, várható költségek: 40.000 Ft, családoknak kedvezmény.

 

A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz kérjük a kedves testvérek adományait,
a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11.
A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel.
Részletes tájékoztatót találunk a hirdetőtáblán. 5. vasárnap 2019. február 10.


A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért,
a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk. ½6-kor litánia.

 

Hétfőn a Boldogságos Szűz Mária Lourdes-i jelenésére emlékezünk.

Csütörtökön Szent Cirill és Szent Metód ünnepe lesz; ők a szláv népek megtérítői, Európa társvédőszentjei.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Májusban bérmálás lesz templomunkban, a fiatalok felkészítése mellett várjuk a felnőtt bérmálkozókat ,
akiknek február 15-én, pénteken este 7-kor lesz a következő oktatás.

 

Plébániánk május 30-tól június 3-ig Ferenc pápa látogatása alkalmából zarándokutat szervez
Csíksomlyóra. Utazás autóbusszal, szállás félpanzióval Hargitafürdőn, várható költségek: 40.000 Ft,
családoknak kedvezmény.4. vasárnap    2019. február 3.

 

A mai vasárnap a szentmisék után balázsolást tartunk.

Ma van templomunk éves szentségimádási napja. Du. 4 órakor szentségkitétel; utána egyéni szentségimádás, 5 órától közös szentségimádás lesz.

 

Kedden Szent Ágota ókori vértanú szűz ünnepe lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Májusban bérmálás lesz templomunkban, a fiatalok felkészítése mellett várjuk felnőtt bérmálkozók jelentkezését, akiknek oktatást szervezünk.

 

A Katolikus Kórházlelkészség beteglátogatók részére tanfolyamot hirdet. Jelentkezni lehet a plébánián.

 

Plébániánk május 30-tól június 3-ig Ferenc pápa látogatása alkalmából zarándokutat szervez Csíksomlyóra. Utazás autóbusszal, szállás Hargitafürdőn, várható költségek: 40.000 Ft, családoknak kedvezmény.


3. vasárnap         2019. január 27.

 

Hétfőn Aquinoi Szent Tamás domonkos szerzetes és egyháztanító emléknapja.
Ő a katolikus Egyház legjelentősebb hittudósa.


Hétfőn este a szentmise után szentségimádás lesz.

 

Csütörtökön Don Bosco Szent Jánosnak, a Szalézi Rend alapítójának lesz az emléknapja.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Pénteken ½6-tól litánia.
Szombaton Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe; gyertyaszentelés
az este 6 órai szentmisén, kérjük, hogy gyertyát hozzanak magukkal; ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Májusban bérmálás lesz templomunkban, a fiatalok felkészítése mellett
v
árjuk felnőtt bérmálkozók jelentkezését, akiknek február 1-jén, pénteken este 7-kor oktatás lesz.

 

A Katolikus Kórházlelkészség beteglátogatók részére tanfolyamot hirdet. Jelentkezni lehet a plébánián.


2. vasárnap         2019. január 20.

 

A mai vasárnap a 11 órai szentmisén az elhurcolt német ajkú áldozatokért imádkozunk.
A szentmise után ½1-kor megemlékezés és koszorúzás lesz a városháza falán lévő emléktáblánál.

 

A mai vasárnap 11 órakor Szent Margit emlékmise lesz a Margit-szigeti romoknál,
főcelebráns Dr. Erdő Péter bíboros.

 

Hétfőn Szent Ágnes ókori római vértanú szűz ünnepe lesz.
Kedden
Boldog Batthyány Strattmann Lászlóra, szegények orvosára emlékezik Egyházunk.

Csütörtökön Szalézi Szent Ferenc püspök emléknapja, ő a katolikus sajtó védőszentje.

Pénteken Szent Pál apostol megtérésének ünnepe lesz.

Szombaton Szent Timóteusz és Titusz püspökök emléknapja.

 

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

A mai vasárnapon kezdődik és nyolc napig tart az ökumenikus imahét,
amikor a keresztények egységéért imádkozunk. Hétfőtől péntekig 5 órakor
Óbuda templomaiban és imaházaiban tartunk igehirdetést és közös imádságot.
Kérjük a kedves híveket, aki teheti, vegyen részt ezen.

Hétfőn az Evangélikus Templomban,

kedden 7-kor a Szalézi Kápolnában,

szerdán 7-kor a Kiscelli utcai Metodista Templomban,

csütörtökön a Református Templomban,

pénteken reggel 8-kor a Szent József Templomban,

este 5-kor az Újlaki Katolikus Templomban lesz az ökumenikus imádság.

 

A Magyar Rákellenes Liga és a Curate Infirmos Kamillánus Közösség
templomunkban január 26-án, szombaton este 6-kor
emlőbetegek
Szent Agáta miséjét tartja. Szeretettel várjuk Szent Agáta minden tisztelőjét.

 

Január 26-án, szombaton este 6 órától Óbudai Keresztény Bál lesz
a San Marco utcai Óbudai Kultúrális Központban, jegyek ára 2000 Ft.

 

A Katolikus Kórházlelkészség beteglátogatók részére tanfolyamot hirdet.
Jelentkezni lehet a plébánián.