Vissza a kezdőlapraHúsvét 2. vasárnapja 2024. április 7.

 

Ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetünk.
Felté­telek: szentgyónás, szentáldozás és ima az Egyház szándékára: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

 

A mai vasárnap a 10 órai szentmise után az elsőáldozók részére felkészítés lesz.

 

Hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.


Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

A felnőtt katekézis új tanfolyama kezdődik április 12-én, pénteken ¾7-kor a plébánián,
amely a nyári esküvőre készít fel, várjuk a jelentkezőket.

 

Megjelent plébániánk lapja a Kulcs és kard húsvéti száma.

 

Június 1-jén, szombaton zarándokutat szervezünk Mariazellbe.
Indulás reggel ½6-kor, érkezés este
10-kor, térítési díj ebéddel együtt: 25.000 Ft.

 

 

    Húsvétvasárnap 2024. március 31.

 

Húsvétvasárnap szentmisék: 8, 10, este 6.

A 10 órai szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Kamarazenekara
Mozart: Orgonaszóló miséjét szólaltatja meg.

 

A szentmisék után lesz a húsvéti ételek megáldása.


Húsvéthétfőn szentmisék: 10 és este 6.

 

Pénteken ¼6-kor az Öröm keresztútját imádkozzuk templomunkban.

Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapja.

 

Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

A felnőtt katekézis új tanfolyama kezdődik április 12-én, pénteken ¾7-kor a plébánián,
 amely a nyári esküvőre készít fel, várjuk a jelentkezőket.

 

Május 12-én lesz az elsőáldozás; felkészítés jövő vasárnap a 10 órai szentmise után.

 

Megjelent plébániánk lapja a Kulcs és kard húsvéti száma.

Új kegytárgyak, ikonok, rózsafűzérek, kaphatók a sekrestyében.

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományukkal és munkájukkal hozzájárultak
templomunk ünnepi díszítéséhez, valamint mindazoknak, akik közreműködnek a nagyheti

és húsvéti liturgia megünneplésében (asszisztencia, énekkar, munkatársak).

 

Minden kedves hívőnek és vendégnek a Feltámadt Krisztustól megáldott, boldog húsvéti ünnepet kívánunk!


Virágvasárnap 2024. március 24.

Ma Virágvasárnap van, a 10 órai szentmisén barkaszentelés.

Nagycsütörtök

ˇ     De. 10 órakor krizmaszentelési szentmise a Szent István Bazilikában.

ˇ     Este 6-kor szentmise az Utolsó vacsora emlékére; utána csendes szentségimádás a templomban.

 

Nagypéntek

ˇ     Du. 5-kor keresztút.

ˇ     Este 6-kor szertartások (passió, kereszthódolat, szentáldozás).

ˇ     Utána szentségimádás a szentsírnál.

ˇ     Nagypénteken szigorú böjti nap van: 14 év fölött hústilalom, 18 és hatvan év között
háromszori étkezés, egyszeri jóllakással!

 

Nagyszombat

ˇ     Nagyszombaton de. 10-től 12-ig nyitva tartjuk a templomot: a Szentsírnál kihelyezett
Oltáriszentség előtt imádkozhatunk, és gyóntatás.

Az asszisztencia részére a nagyheti szertartások próbája: nagypénteken és nagyszombaton de. 9 órakor.

 

Húsvét

ˇ     Nagyszombaton este 6-kor kezdődnek a húsvéti vigília szertartásai: tűzszentelés, fényliturgia,
olvasmányok, húsvéti szentmise, keresztelés föltámadási körmenet
.

Húsvétvasárnap a 10 órai szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Kamarazenekara
Mozart: Orgonaszóló miséjét szólaltatja meg.

 

A nagyhéten 5 órától gyóntatás lesz templomunkban.


Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

Kérjük bejelenteni azokat a betegeket, akik nem tudnak eljönni templomba;
hogy elvégezzék húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat.

 

A felnőtt katekézis új tanfolyama kezdődik április 12-én, pénteken ¾7-kor a plébánián, amely a nyári
esküvőre készít fel, várjuk a jelentkezőket.

 

Ikonok, rózsafűzérek, kegytárgyak kaphatók a sekrestyében.


Jövő vasárnap, húsvét éjszakáján kezdődik a nyári időszámítás.
Nagyböjt 5. vasárnapja       2024. március 17.

Ma este fejeződik be nagyböjti lelkigyakorlatunk.

 

Kedden lesz Szent József ünnepe.

 

Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút lesz, melyen az Albert Schweitzer Ének- és Zenekar
tagjai lesznek az előimádkozók.

Este ¾7-kor felnőtt katekézis.

 

A mai vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.

 

A mai vasárnap délelőtt mézvásár van a Péter Pál Házban.

 


Nagyböjt 4. vasárnapja       2024. március 10.

A mai vasárnap az esti szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a
gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

Pénteken nemzeti ünnepünkön az esti szentmisét hazánkért ajánljuk fel. ¼6-kor keresztút lesz.

 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 15-én, pénteken; 16-án, szombaton és 17-én, vasárnap
az esti 6 órai szentmisén lesz templomunkban.
Vezeti:
Balázs Ákos Jeromos OFM, ferences szerzetes atya. Mindhárom este 5-től gyóntatunk.

 

Nagyböjti időben templomunkban tartós élelmiszereket gyűjtünk a szükséget szenvedőknek;
a
ki tud rászoruló ismerősről jelentse a sekrestyében vagy a plébánián

 

Jövő vasárnap délelőtt mézvásár lesz a Péter Pál Házban.

 


Nagyböjt 3. vasárnapja    2024. március 3.

 

Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút lesz, melyen a Biblia kör tagjai lesznek az előimádkozók.

 

Este ¾7-kor felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 15-én, pénteken; 16-án, szombaton és 17-én, vasárnap
az esti 6 órai szentmisén lesz templomunkban.
 Vezeti:
Balázs Ákos Jeromos OFM, ferences szerzetes atya. Mindhárom este 5-től gyóntatunk.

 

Nagyböjti időben templomunkban tartós élelmiszereket gyűjtünk a szükséget szenvedőknek;
leadható a sekrestyében és a plébánián. Aki tud rászoruló ismerősről jelentse a sekrestyében és a plébánián

 Nagyböjt 2. vasárnapja       2024. február 25.

 

Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat.

Pénteken ¼6-kor keresztút lesz, melyen a Kamilliánus Orvosok Közösségének tagjai
lesznek az előimádkozók.

Este ¾7-kor felnőtt katekézis.


Szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

A Püspöki Konferencia rendelkezése szerint nagyböjti időben templomunkban
tartós élelmiszereket gyűjtünk a szükséget szenvedőknek; leadható a sekrestyében és a plébánián.

A
körlevél olvasható a hirdetőtáblán és a honlapon.

 

A mai vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

 

A kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a plébánia nagyböjti levelét, megtalálható az újságos állványon.

 

Szeretettel várja a jelentkezőket a következő tanévre a Szent Péter és Pál Iskola és Óvoda,
ahol keresztény szellemben, szalézi lelkiséggel nevelik a gyerekeket, tájékoztató a hirdetőtáblán.

 

A mai vasárnap az esti szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál, a családokért,
a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

 

Nagyböjt 1. vasárnapja       2024. február 18.

 

Ma nagyböjt 1. vasárnapján a szentmisék után hamvazás lesz.

 

Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

Csütörtökön Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút lesz.

Este ¾7-kor felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és
a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

Szombaton Szent Mátyás apostol ünnepe.

 

A kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a plébánia nagyböjti levelét, megtalálható az újságos állványon.

 

Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

 

Szeretettel várja a jelentkezőket a következő tanévre a Szent Péter és Pál Iskola és Óvoda,
ahol keresztény szellemben, szalézi lelkiséggel nevelik a gyerekeket, tájékoztató a hirdetőtáblán.

 

 

6. vasárnap 2024. február 11.

 

A mai vasárnap az esti szentmisét halálának negyedik évfordulóján egykori plébánosunkért
Dr. Khirer Vilmos
atyáért ajánljuk fel, templomunk Albert Schweitzer Kórusa

Webber
Miséjét szólaltatja meg.

 

A héten lesz Hamvazószerda; e nappal kezdődik a nagyböjti idő.
Ham­vazószerdán szigorú böjt van: 14 év fölött nem ehetünk húsételt,
18 és 60 év között háromszor étkezhetünk, és egyszer szabad jóllakni.
Nagyböjti időben pénteki napokon meg kell tartanunk a hústilalmat!

Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút lesz.

Este ¾7-kor felnőtt katekézis, mely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam;
várjuk azokat, akik tavasszal,
vagy nyáron tervezik esküvőjüket.

 

Szombaton a Szervita Rend hét szent alapítójára emlékezik egyházunk.

 

Szeretettel várja a jelentkezőket a következő tanévre a Szent Péter és Pál Iskola
és Óvoda
, ahol keresztény szellemben, szalézi lelkiséggel nevelik a gyerekeket, tájékoztató a hirdetőtáblán.

Az iskolában február 13-án 8 és 10 óra között nyílt napot, február 20-án ½5-től szülői tájékoztatót tartanak.

 


5. vasárnap 2024. február 4.

 

A mai vasárnap a szentmisék után balázsolást tartunk.

 

Hétfőn Szent Ágota ókori vértanú szűz ünnepe lesz.

 

Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

Pénteken este ¾7-kor felnőtt katekézis, mely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam;
várjuk azokat, akik tavasszal,
vagy nyáron tervezik esküvőjüket.

 

Szombaton  Szent Skolasztika emléknapja.

 

Február 11-én, jövő vasárnap az esti szentmisét halálának negyedik évfordulóján
egykori plébánosunkért Dr. Khirer Vilmos atyáért ajánljuk fel, templomunk
Albert Schweitzer Kórusa
Webber Miséjét szólaltatja meg.

 

Február 10-én, szombaton du. 3 órakor betegek világnapja alkalmából a budai
Szent Imre templomban
szentmise és betegek szentségének kiszolgáltatása lesz.

 


4. vasárnap    2024. január 28.

 

Szerdán Don Bosco Szent Jánosnak, a Szalézi Rend alapítójának lesz az emléknapja;
este ¾7-kor Biblia óra.

 

Pénteken Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van, az esti szentmisén gyertyaszentelés lesz.

Ez a nap elsőpéntek, az esti szentmise előtt litánia.

 

Este ¾7-kor felnőtt katekézis, mely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam;
várjuk azokat, akik tavasszal,
vagy nyáron tervezik esküvőjüket.

 

Szombaton elsőszombat lesz, Szent Balázs vértanú püspök emléknapja,
e napon és jövő vasárnap a szentmisék után balázsolást
tartunk.

 

Szombaton lesz templomunk éves szentségimádási napja.
Du. 4 órakor szentségkitétel; utána egyéni szentségimádás, 5 órától közös szentségimádás.

 

Február 11-én, vasárnap az esti szentmisét halálának negyedik évfordulóján
egykori plébánosunkért Dr. Khirer Vilmos atyáért ajánljuk fel,
templomunk Albert Schweitzer Kórusa
Webber Miséjét szólaltatja meg.

 

Február 10-én, szombaton du. 3 órakor betegek világnapja alkalmából
a budai Szent Imre templomban szentmise és betegek szentségének kiszolgáltatása lesz.

 3. vasárnap   2024. január 21.

 

A mai vasárnap a 10 órai szentmisén a háború végén elhurcolt német ajkú
áldozatokért
imádkozunk.

 

A mai vasárnap 11 órakor Szent Margit emlékmise van a Margit-szigeti
romoknál, főcelebráns Dr. Erdő Péter bíboros atya.

 

Hétfőn Boldog Batthyány Strattmann Lászlóra, szegények orvosára emlékezik Egyházunk.

 

Szerdán Szalézi Szent Ferenc püspök emléknapja, ő a katolikus sajtó védőszentje.

 

Csütörtökön Szent Pál apostol megtérésének ünnepe lesz.

 

Pénteken  Szent Timóteus és Titusz püspökök emléknapja.


Este ¾7-kor felnőtt katekézis, mely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és a
beavató szentségekre előkészítő tanfolyam;
várjuk azokat, akik tavasszal, vagy nyáron tervezik esküvőjüket.

 

A Magyar Rákellenes Liga és a Curate Infirmos Kamillánus Közösség templomunkban
január
27-én, szombaton este 6-kor emlőbetegek Szent Agáta miséjét tartja.
Szeretettel várjuk Szent Agáta minden tisztelőjét.

 

A mai vasárnapon kezdődik az ökumenikus imahét, melyen a keresztények egységéért imádkozunk.

Hétfőn 5-kor az Evangélikus Templomban,

kedden 5-kor Bécsi úton, a Segítő Szűz Mária Szalézi Templomban,

szerdán 7-kor a Kiscelli utcai Metodista Templomban,

csütörtökön 5-kor a Református Templomban,

pénteken 5-kor az Újlaki Katolikus Templomban lesz az ökumenikus imádság.

 


2. vasárnap         2024. január 14.

 

Hétfőn Remete Szent Pál ünnepe, ő a magyar alapítású Pálos Rend névadó és védőszentje.

 

Szerdán Remete Szent Antal apát emléknapja.


Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

Csütörtökön Árpádházi Szent Margit ünnepe. IV. Béla magyar király leánya volt,
aki életét és imádságát engesztelésül ajánlotta fel a magyar népért.

 

Pénteken ¾7-kor felnőtt katekézis van, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam; főleg azokat várjuk,
akik tavasszal, vagy nyáron tervezik esküvőjüket.

 

Szombaton Boldog Özséb, a Pálos Rend alapítójának lesz emléknapja,
valamint Szent
Fábián és Sebestyén ókori római vértanúk emléknapja.

 

A jövő vasárnap 11 órakor Szent Margit emlékmise lesz a Margit-szigeti romoknál,
főcelebráns Dr. Erdő Péter bíboros atya.

 

Aki kéri lakása megszentelését, kérjük, jelentse a sekrestyében, vagy a plébánián.

 


 

Urunk megkeresztelkedése 2024. január 7.

 

A mai vasárnapon Urunk megkeresztelkedését ünnepli az Egyház.

 

Szerdán este ¾7-kor Biblia óra.

 

Pénteken ¾7-kor felnőtt katekézis van, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam; főleg azokat várjuk,
akik tavasszal, vagy nyáron tervezik esküvőjüket.

 

Szombaton Szent Hiláriusz püspök emléknapja.

 

A Vízkereszt ünnepén megáldott szenteltvízből és krétát vihetünk haza lakásunkba.


Aki kéri lakása megszentelését, kérjük, jelentse a sekrestyében, vagy a plébánián.

 


2024.       Újév

 

Ma Újév napja van, a Boldogságos Szűz Mária istenanyaságának ünnepe,
parancsolt ünnep! Szentmisék
8, 10 és este 6 órakor, esti szentmise  előtt litánia.

 

Kedden Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök emléknapja.

 

Szerdán Jézus Szent Neve ünnepe, este ¾7-kor Biblia óra.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken a szentmise előtt litánia,
szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Január 6-án, szombaton Vízkereszt napja, amely parancsolt ünnep,
szentmisék
10-kor és este 6-kor lesznek; pénteken 6-kor előesti szentmisét mondunk.

A 10 órai szentmisén lesz a szenteltvíz megáldása.
Az újonnan megáldott szenteltvizet és krétát vihetünk haza lakásunkba.

 

Január 5-én, pénteken este kezdődik a felnőtt katekézis új kurzusa,
főleg azok jelentkezését várjuk, akik tavasszal, vagy nyáron tervezik esküvőjüket.

 

Kegytárgyak, kalendárium, falinaptár és könyvek kaphatók a sekrestyében.

 

Kívánunk mindenkinek Istentől megáldott, békés, boldog Újesztendőt!

 


 

Szent Család vasárnapja     2023. december 31.

 

A mai vasárnap Szent Család ünnepe van, a családok egységéért, béké­jéért és
a szeretet kötelékének fönntartásáért imádkozunk. A dél
előtti szentmisék után
a családokat külön is megáldjuk. Este 6-kor évvégi hálaadó szentmise: Te Deum.

 

Hétfőn Újév napja, a Boldogságos Szűz Mária istenanyaságának ünnepe,
parancsolt ünnep
! Szentmisék 8-kor 10-kor és este 6 órakor.

 

Kedden Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök emléknapja.

 

Szerdán Jézus Szent Neve ünnepe, este ¾7-kor Biblia óra.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken a szentmise előtt litánia,
szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Január 6-án, szombaton Vízkereszt napja, amely parancsolt ünnep,
szentmisék
10-kor és este 6-kor lesznek; pénteken 6-kor előesti szentmisét mondunk.

A 10 órai szentmisén lesz a szenteltvíz megáldása.
Az újonnan megáldott szenteltvizet és krétát vihetünk haza lakásunkba.

 

Január 5-én, pénteken este kezdődik a felnőtt katekézis új kurzusa,
főleg azok jelentkezését várjuk, akik tavasszal, vagy nyáron tervezik esküvőjüket.

 

Kegytárgyak, kalendárium, falinaptár és könyvek kaphatók a sekrestyében.