Vissza a kezdőlapra3. vasárnap         2018. január 21.

 

A mai vasárnap a 11 órai szentmisén az elhurcolt német ajkú áldozatokért imádkozunk. A szentmise után ½1-kor megemlékezés és koszorúzás lesz a városháza falán lévő emléktáblánál.

 

A mai vasárnap 11 órakor Szent Margit emlékmise lesz a Margit-szigeti romoknál, főcelebráns Dr. Erdő Péter bíboros.

 

Hétfőn Boldog Batthyány Strattmann Lászlóra, szegények orvosára emlékezik Egyházunk.

Szerdán Szalézi Szent Ferenc püspök emléknapja, ő a katolikus sajtó védőszentje.

Csütörtökön Szent Pál apostol megtérésének ünnepe lesz.

Pénteken Szent Timóteusz és Titusz püspökök emléknapja lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

A mai vasárnapon kezdődik és nyolc napig tart az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkozunk. Hétfőtől péntekig 5 órakor Óbuda templomaiban és imaházaiban tartunk igehirdetést és közös imádságot. Kérjük a kedves híveket, aki teheti, vegyen részt ezen.

Hétfőn az Evangélikus Templomban,

kedden Szentháromság Templomban,

szerdán 7-kor a Kiscelli utcai Metodista Templomban,

csütörtökön a Református Templomban,

pénteken reggel 8-kor a Szent József Templomban,

este 5-kor az Újlaki Katolikus Templomban lesz az ökumenikus imádság.

 

A Magyar Rákellenes Liga és a Curate Infirmos Kamillánus Közösség templomunkban január 27-én, szombaton este 6 órakor emlőbetegek Szent Agáta miséjét tartja. Szeretettel várjuk Szent Agáta minden tisztelőjét.

 

Január 27-én, szombaton 5 órától Óbudai Keresztény Bál lesz a San Marco utcai Óbudai Kultúrális Központban, jegyek vásárolhatók a sekrestyében és a plébánián, ára tombolával együtt 1500 Ft, vagy támogatói jegy 2000 Ft.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel, adószáma: 18059119-1-41.


 


2. vasárnap         2018. január 14.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk, ½6-k

or litánia.

 

Hétfőn Remete Szent Pál ünnepe, ő a magyar alapítású Pálos Rend névadó és védőszentje.

Szerdán Remete Szent Antal apát emléknapja.

 

Csütörtökön Árpádházi Szent Margit ünnepe. IV. Béla magyar király leánya volt, aki életét és imádságát engesztelésül ajánlotta fel a magyar népért.

Szombaton Boldog Özséb emléknapja lesz, ő volt a Pálos Rend alapítója.

 

Jövő vasárnap a 11 órai szentmisén az elhurcolt német ajkú áldozatokért imádkozunk.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön este ½7-kor a középiskolásoknak bérmálás szentségére felkészítő hittanórát tartunk.

 

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

Katolikus Kórházlelkészség beteglátogatói tanfolyamot szervez februári és októberi kezdéssel, jelentkezni lehet a sekrestyében és a plébánián.

 

Aki kéri lakása megszentelését, kérjük, jelentse a sekrestyében, vagy a plébánián.

 

Január 27-én, szombaton este 6 órától Óbudai Keresztény Bál lesz a San Marco utcai Óbudai Kultúrális Központban, jegyek vásárolhatók a sekrestyében és a plébánián, ára tombolával együtt 1500 Ft, vagy támogatói jegy 2000 Ft.Urunk megkeresztelkedése 2018. január 7.

 

A mai vasárnapon Urunk megkeresztelkedését ünnepli az Egyház.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Várjuk a középiskolásokat csütörtökön este ½7-re a bérmálás szentségére felkészítő hittanórára.

 

Január 12-én, pénteken este ½7-kor kezdődik a felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam. Jelentkezni lehet a plébánián.

 

Aki kéri lakása megszentelését, kérjük, jelentse a sekrestyében, vagy a plébánián.

 

Január 27-én, szombaton este 6 órától Óbudai Keresztény Bál lesz a San Marco utcai Óbudai Kultúrális Központban, jegyek vásárolhatók a sekrestyében és a plébánián, ára tombolával együtt 1500 Ft, vagy támogatói jegy 2000 Ft.


2018.       Újév

 

Ma Újév napja van, a Boldogságos Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, parancsolt ünnep! ½8-kor nem lesz szentmise, szentmisék 9, 11 és este 6 órakor. ½6-kor szentségimádás.

 

Kedden Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök emléknapja.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Elsőpénteken betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat a családtagokat és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni, ½6-tól litánia lesz.

 

Január 6. szombat, Vízkereszt napja parancsolt ünnep! Szentmisék de. 9-kor és este 6-kor, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

A 9 órai szentmisén lesz a szenteltvíz ünnepélyes megáldása. Szenteltvizet és krétát vihetünk haza a lakásunkba.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Január 12-én, pénteken este ½7-kor kezdődik a felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam. Jelentkezni lehet a plébánián.

 

Megjelent főegyházmegyénk lapjának új száma: az Esztergom Budapest, és plébániánk lapja, a Kulcs és kard legújabb karácsonyi száma, megtalálhatók az újságos állványon.

 

Kívánunk mindenkinek Istentől megáldott, békés, boldog Újesztendőt!


Szent Család vasárnapja     2017. december 31.

 

A mai vasárnap Szent Család ünnepe van, a családok egységéért, béké­jéért és a szeretet kötelékének fönntartásáért imádkozunk.

A 9 órai szentmise után a családokat külön is megáldjuk.

 

Ma este 6-kor lesz az évvégi hálaadó szentmise, a Te Deum.

 

Holnap hétfőn lesz Újév napja, a Boldogságos Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, parancsolt ünnep! ½ 8-kor nem lesz szentmise, szentmisék 9, 11 és este 6 órakor.

 

Kedden Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök emléknapja.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Elsőpénteken betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat a családtagokat és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni, ½6-tól litánia lesz.

 

Január 6. szombat, Vízkereszt napja parancsolt ünnep! Szentmisék de. 9-kor és este 6-kor, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

A 9 órai szentmisén lesz a szenteltvíz ünnepélyes megáldása. Szenteltvizet és krétát vihetünk haza a lakásunkba.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Január 12-én, pénteken este ½7-kor kezdődik a felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam. Jelentkezni lehet a plébánián.

 

Megjelent főegyházmegyénk lapjának új száma: az Esztergom Budapest, és plébániánk lapja, a Kulcs és kard legújabb karácsonyi száma, megtalálhatók az újságos állványon.


Karácsony  2017.
december 25.

 

Ma Karácsony ünnepe van; az Isten Szent Fiának, Jézus Krisztusnak test szerinti születésnapját ünnepli az Egyház.

Szentmisék 9-kor, 11-kor ünnepi szentmise az Albert Schweitzer ének és zenekar Schubert G-dur miséjét énekli, valamint este 6-kor.

 

Holnap kedden, Karácsony másnapján Szent István vértanú ünnepe; szentmisék 9-kor és este 6 órakor.

 

Szerdán, Szent János apostol ünnepe, az este 6 órai szentmise után borszentelés.

Csütörtökön Aprószentek ünnepe lesz.

 

December 31. vasárnap, Szent Család ünnepe. A 9 órai szentmise után a családokat külön is megáldjuk.

Este 6 órakor év végi hálaadó szentmise: Te Deum.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Megjelent főegyházmegyénk lapjának új száma: az Esztergom Budapest, és plébániánk lapja, a Kulcs és kard legújabb karácsonyi száma, megtalálhatók az újságos állványon.

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal és adomá­nyaikkal hozzájárultak templomunk karácsonyi díszítéséhez; valamint azoknak, akik közreműködnek az ünnep méltó megünneplésében: az asszisztencia, a pásztorjáték szereplői, az ének- és zenekar és mások.

 

Kívánunk mindenkinek kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyt!


Advent 4. Vasárnapja       2017. december 24.

 

A mai vasárnapon van Karácsony vigíliája.

Du. 3 órakor Pásztorjáték lesz templomunkban a Harrer Pál Iskola szervezésében.

Utána 4 órakor vigília szentmise, utána bezárjuk a templomot!

 

Szenteste éjszakáján éjjel 12-kor éjféli szentmise lesz, ½12-kor nyitjuk a templomot.

 

December 25-én, hétfőn Karácsony ünnepe, parancsolt ünnep!

Szentmisék 9, 11 és este 6 órakor, ½8-kor nem lesz szentmise.

9-kor Pásztorok miséje.

11-kor a kórus és zenekar közreműködésével Schubert G-dur miséje hangzik el.

Este 6-kor orgonás szentmise.


Advent 3. Vasárnapja       2017. december 17.

 

A mai vasárnap az esti 6 órai szentmisén fejeződik be Adventi lelkigyakorlatunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

December 24-én, jövő vasárnap Karácsony vigíliája.

Du. 3 órakor Pásztorjáték lesz templomunkban a Harrer Pál Iskola szervezésében.

Utána 4 órakor vigília szentmise.

Szenteste éjszakáján éjjel 12-kor éjféli szentmise lesz.

 

Kérjük bejenteni azokat a betegeket, akik nem tudnak eljönni templomba; december 21-én, csütörtökön felkeressük őket otthonukban, hogy elvégezzék karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Falinaptárak, kalendárium, képeslapok kaphatók.

 

A mai vasárnap de. 8-12-ig a Péter-Pál Házban mézvásár van


Advent 2. Vasárnapja   2017. december 10.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

December 11-én, hétfőn este a szentmise után szentségimádás lesz.

Kedden a Guadelupei Boldogságos Szűz Mária emléknapja lesz.

Szerdán Szent Lúcia ókori vértanú szűz emléknapja.

Csütörtökön Keresztes Szent János emléknapja lesz.

 

Adventi lelkigyakorlat templomunkban december 15-én, pénteken; 16-án, szombaton és 17-én, vasárnap az esti 6 órai szentmisén lesz. A szentbeszédeket Monostori László, a Lehel téri Szent Margit Templom plébánosa mondja; e napokon 5 órától gyóntatás.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Várjuk a középiskolásokat csütörtökön este ½7-re a bérmálás szentségére felkészítő hittanórára.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Kérjük bejenteni azokat a betegeket, akik nem tudnak eljönni templomba; december 21-én, csütörtökön felkeressük őket otthonukban, hogy elvégezzék karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Falinaptárak, kalendárium, képeslapok kaphatók.

 

December 17-én, jövő vasárnap de. 8-12-ig a Péter-Pál Házban mézvásár lesz.Advent 1. Vasárnapja   2017. december 3.

 

Advent 1. vasárnapja van; ez az idő a Krisztus-várás és a bűnbánat ideje. Az adventi koszorúk megáldása a szentmisék után a Jézus Szíve oltárnál.

A mai vasárnap a 9 órai szentmise után Mikulás ünnepséget tartunk a gyermekeknek. Szeretettel várjuk őket a családokkal együtt.

 

A jövő héttől a hétköznapi szentmiséket hétfőtől péntekig a téli ká­polnában, a sekrestyében tartjuk.

Szerdán Szent Miklós püspök emléknapja.

Csütörtökön Szent Ambrus püspök emléknapja.

 

Pénteken ünnepli Egyházunk a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását, az este 6-kor kezdődő szentmisét a Kiscelli Kegyoltárnál tartjuk, szentmise előtt litánia lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Várjuk a középiskolásokat csütörtökön este ½7-re a bérmálás szentségére felkészítő hittanórára.

 

Adventi lelkigyakorlat templomunkban december 15-én, pénteken; 16-án, szombaton és 17-én, vasárnap az esti 6 órai szentmisén lesz. A szentbeszédeket Monostori László, a Lehel téri Szent Margit Templom plébánosa mondja; e napokon 5 órától gyóntatás.

 

Az Óbudai Gimnázium december 5-én, kedden ¾7-kor karácsonyi áhítatot és hangversenyt tart templomunkban.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

Falinaptárak, kalendárium, képeslapok kaphatók.

 

Elhunyt Varga Gábor atya, békásmegyeri plébános, kerületi esperes.  Temetése december 9-én, szombaton ½2-kor lesz a Kispest Wekerle-telepi Szent József Templomban és urnatemetőben.Krisztus Király vasárnapja 2017. november 26.

 

A mai vasárnap Krisztus Király ünnepe van, ½6-tól Jézus Szíve litánia lesz, melyen teljes búcsút nyerhetünk.

 

Csütörtökön Szent András apostol ünnepe lesz.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Elsőpénteken betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat a családtagokat és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni, ½6-tól litánia lesz.

Szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

December 3-án, jövő vasárnap a 9 órai szentmise után Mikulás ünnepséget tartunk a gyermekeknek. Szeretettel várjuk őket a családokkal együtt.

 

Jövő vasárnap kezdődik advent, a hívek által készített adventi koszorúk megáldása szomaton este és vasárnap reggel a szentmisék után.

 

Adventi koszorúk készítésére hívjuk a családokat és a gyerekeket december 2-án, szombaton de 10 órára a Péter-Pál Házba, aki tud, hozzon koszorúalapot és gyertyát.

Életének 45., papságának 21. évében, november 24-én elhunyt Varga Gábor esperes, Békásmegyer-Ófalu Szent József-templomának plébánosa33. vasárnap 2017. november 19.

 

A mai vasárnap de. 11 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének ünnepi szentmiséje, ekkor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek, akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat.

A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be. Közre­működik a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Templom kórusa.

 

A mai vasárnap a magyar Karitász intézményeinek javára gyűjtünk.

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Kedden ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária bemutatását a temp­lomban.

 

Szerdán Szent Cecília, ókori vértanú szűz emléknapja, ő a szent zene védőszentje.

 

Szombaton Alexandriai Szent Katalin ókori vértanú emléknapja lesz.

 

Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe, ½6-tól Jézus Szíve litánia lesz, melyen teljes búcsút nyerhetünk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis lesz.

 

32. vasárnap  2017. november 12. 


November 13-án, hétfőn este a szentmise után
szentségimádás lesz.

 

Szerdán Nagy Szent Albertnek a középkori teológia és természettudomány jeles tudósának lesz az emléknapja.

 

Csütörtökön Skóciai Szent Margit emléknapja lesz.

 

November 19-én, jövő vasárnap de. 11 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének ünnepi szentmiséje, ekkor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek, akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat. A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be, közreműködik a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Templom kórusa.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis lesz.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

A Kiscelli kegyoltárnál az áldás jövő vasárnap az esti szentmise után lesz.

Jövő vasárnap a magyar Karitász intézményeinek javára gyűjtünk.


 31. vasárnap  2017. november 5. 


Csütörtökön a Lateráni Bazilika felszentelését ünnepli az egyház.

Pénteken Nagy Szent Leó pápa emléknapja.

Szombaton Szent Márton püspököt ünnepli az Egyház.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis lesz.

 

November 11-én, szombaton este a szentmise után egyházzenei áhítat lesz templomunkban. Közreműködik a Szent István Gimnázium Szaxofon kvartetje.

 

November 19-én, de. 11 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének ünnepi szentmiséje, melynek keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek, akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat. A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be, közreműködik a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Templom kórusa.


30. vasárnap  2017. október 29.

 

A mai vasárnaptól téli időszámítás van, az órákat egy órával vissza kellett állítani.
 

Október 31-én, kedden ½6-kor lesz az utolsó októberi rózsafűzér ájtatosság.

 

November 1-jén, szerdán Mindenszentek ünnepe, amely parancsolt ünnep.

A temető kápolnában de. 10-kor és du. 3-kor szentmise. A templomban este 6-kor a lesz szentmise, utána lucernárium, ünnepélyes gyászszertartást tartunk.

 

November 2-án, csütörtökön Halottak napja van. Szentmisék de. 10-kor a temető kápolnában és este 6-kor a templomban lesznek.


Mindenszentek nyolcadában minden nap teljes búcsút nyerhetünk, amelyet halottainkért ajánlunk föl. Feltételek: temető meglátogatása, szentgyónás, szentáldozás és ima a Szentatya szándékára: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Pénteken ½6-tól szentségimádás és litánia lesz.

Szombaton Borromeo Szent Károly püspök emléknapja, ő a lelkipásztorok védőszentje, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

A mai vasárnap az esti szentmisén Schubert: G-dúr miséje, a szentmise után Charpentier: Te Deuma hangzik el.29. vasárnap  2017. október 22.