Vissza a kezdőlapra

 

 

13. vasárnap  2020. június 28.

 

A mai vasárnap a 9 órai szentmisén ünnepeljük templomunk búcsúját, és este 6 órai szentmisén is búcsút nyerhetünk.

 

Hétfőn Szent Péter és Pál apostolok ünnepe.

 

Csütörtökön Sarlós Boldogasszony ünnepe, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken Szent Tamás apostol ünnepe, szentmise előtt litánia lesz.
Szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Június 15-től augusztus 20-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik. É
rdeklődésükre tájékoztat
ást adunk a +36-20-454-66-81-es telefonszámon.

 

A Katolikus Rádió felvételt készített templomunkban Szent Péter és Pál apostolok ünnepéről,
meghallgatható a Katolikus Rádióban a hétfőn 5-kor, valamint a Kossuth Rádióban a kedden ½2-kor kezdődő műsorban.

 

Az Agárdon rendezendő hittantábor résztvevőinek gyülekező a plébánia előtt június 29-jén, hétfőn reggel ½8-kor, indulás 9-kor.

 

Jövő vasárnap lesz a péterfillérek gyűjtése.


12. vasárnap  2020. június 21.

 

Szerdán Keresztelő Szent János születését ünnepli egyházunk.

 

Szombaton Szent László király ünnepe lesz.

 

Jövő vasárnap a 9 és este 6 órai szentmisén ünnepeljük templomunk búcsúját.

 

A Püspöki Konferencia rendelkezése szerint június 14-ével a szentmisére vonatkozó általános felmentés hatályát veszti.
Emellett fontos a lelkiismereti szempont: akik számára a szentmisén való részt vétel  egészségügyi kockázatot jelent,
a kötelezettség nem
vonatkozik.

 

Június 15-től augusztus 20-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztat
ást adunk a +36-20-454-66-81-es telefonszámon.

 

Kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk az Új embert és a Keresztény életet, és más katolikus sajtókiadványokat,
lelkiségünkhöz hozzátartozik, hogy hitünket és Egyházunk életét jobban megismerjük.

 

 


Úrnapja 2020. június 14.

Ma Úrnapja van az Oltáriszentség ünnepe.
A 9 órai szentmise után ünnepélyes szentségi áldás lesz.

Pénteken Jézus Szentséges Szívének ünnepe. Litániát tartunk, melyen teljes búcsú nyerhető.

Szombaton Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja.

A Püspöki Konferencia rendelkezése szerint június 14-ével a szentmisére vonatkozó
általános felmentés hatályát veszti. Emellett fontos a lelkiismereti szempont:
akik számára a szentmisén való részvétel egészségügyi kockázatot jelent, a kötelezettség nem vonatkozik.

Június 15-től augusztus 20-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatást adunk a +36-20-454-66-81-es telefonszámon.

Kedden
½ 7-től az Agárdon tartandó hittantábor ügyében a szülők részére megbeszélést tartunk a plébánián.

Szentháromság vasárnapja 2020. június 8.

 

Ma Szentháromság vasárnapja van; az Egyház törvénye szerint ez a nap a húsvéti szentgyónás
és szentáldozás elvégzésének határideje.

 

Hétfőn Prágai Szent Ágnes és Boldog Sándor István vértanú szalézi szerzetes emléknapja.

Csütörtökön Szent Barnabás apostol ünnepe.

Szombaton Páduai Szent Antal emléknapja.

 

Az Eucharisztikus Kongresszus szervezőbizottsága felhívására plébániánk is csatlakozik
az Úrnapja előestéjén tartandó szentségimádáshoz. Június 13-án,
szombaton 5 órától szentségimádást tartunk. Aki részt tud venni, regisztráljon a NEK honlapján.

 

A jövő vasárnap, Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után ünnepélyes szentségi áldás lesz.Pünkösd 2020. május 31.

 

Ma Pünkösd ünnepe van, ez a nap a Szentlélek kiáradása, az Egyház történelmi születésnapja.
Az esti szentmise előtt litánia, amelyen teljes búcsút nyerhetünk a
szokásos feltételekkel.

Holnap, Pünkösdhétfőn Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja   emléknapja, szentmise este 6-kor.

 

Csütörtökön A mi Urunk Jézus Krisztus Örök Főpap ünnepe.

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken  Szent Bonifác vértanú püspök emléknapja lesz,
ő volt a német nép megtérítője, szentmise előtt litánia.
Szombaton Szent Norbert püspök emléknapja, ő a premontrei rend alapítója.

 

Szentmisék rendje: hétköznap este 6-kor, vasárnap 9-kor és este 6-kor.

A szentmisére vonatkozó általános fölmentés továbbra is hatályban van.

 

Templomba belépéskor végezzünk kézfertőtlenítést, és a maszkot tegyük fel!
A kijelölt helyre üljünk, a közös háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett.
Tartsuk be a másfél méteres távolságot!

A szentáldozáshoz ne jöjjünk a főoltárhoz, helyünkön állva jelezzük áldozási szándékunkat,
csak kézbe áldozás lehetséges.

A szentmisén nincs perselyezés, adományainkat a templomban elhelyezett perselyekben ajánlhatjuk fel.

 

A Püspöki Konferencia közleménye: A trianoni békediktátum századik évfordulója alkalmából
június 4-én délután fél ötkor országszerte megszólalnak a harangok.
Tegyük ezt az imádság lelkületével, könyörögjünk hazánkért, népünkért határainkon innen és túl,
és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.

 


Urunk mennybemenetele 2020.
május 24.

 

A Bíboros Főpásztor engedélyezte a szentmisék nyilvános ünneplését. Szentmisék rendje:
hétköznap este 6-kor, vasárnap 9-kor és este 6-kor.

Kérjük az idős és beteg testvéreket, mindannyiunk egészsége érdekében maradjanak otthon.
A szentmisére vonatkozó általános fölmentés továbbra is hatályban van.

 

Vasárnap 5-kor áldoztatás.

Májusban esti szentmise előtt litániát tartunk.

Templomunkat nyitva tartjuk hétközben 5-től ½7-ig, vasárnap 8-tól 10-ig és 5-től 7 óráig.

Gyóntatás az oratóriumban hétközben ½6-tól, vasárnap 5-től.

 

Hétfőn Szent VII. Gergely pápa emléknapja.

Kedden Néri Szent Fülöp emléknapja, ő az Oratoriánus Rend alapítója.

 

Jövő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe.

 

Plébániánk honlapján továbbra is megtalálható a szentmise, májusi litánia, rózsafüzér és a Biblia óra.

 

Templomba belépéskor végezzünk kézfertőtlenítést, és a maszkot tegyük fel!
A kijelölt helyre üljünk, a közös háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett.
Tartsuk be a másfél méteres távolságot! Egyelőre nem éneklünk a szentmisén.

A szentáldozáshoz ne jöjjünk a főoltárhoz, helyünkön állva jelezzük áldozási szándékunkat, csak kézbe áldozás lehetséges.

A szentmisén nincs perselyezés, adományainkat a templomban elhelyezett perselyekben ajánlhatjuk fel.

 

Újságos állványon megtaláljuk a katolikus sajtó kiadványait. Tájékoztató lapokat helyeztünk el, mindenki olvassa el!

 


Kedves Testvérek!

 

Isten kegyelméből eljött az a nap is, amikor enyhíthetünk a járvány hozta megszorításokon.
Még nem teljes a " felszabadulás", de - reméljük - közeledünk felé!

SZENTMISÉK RENDJE:

hétfőtől szombatig 18 órakor, vasárnap 9 és 18 órakor. Kérjük az idős és beteg testvéreinket, hogy
egészségünk érdekében maradjanak otthon. Részükre a Püspöki Kar rendelkezései a felmentésre
továbbra is érvényesek, vagyis az online és a televíziós szentmisék pótolják a jelenlétet.
Nekik a vasárnapi áldoztatás 17 órakor a korábbi rend szerint lehetséges.

A kisgyermekes oratórium a szentmisék alatt zárva lesz! A szentmise végén nem lesz a gyermekeknek külön áldás! 

A templom nyitvatartása: hétköznap 17.00-18.30-ig, vasárnap 8-10-ig és 17.00-19.00 óráig.

Gyóntatás az oratóriumban lehetséges (bejárat a sekrestye felől lehetséges):

hétköznap 17.30-tól, szombat és vasárnap a szentmisék előtt 1 órával.

A májusi litániák május 23-ától a szentmisék előtt 17.45-kor kezdődnek.

Ahhoz, hogy mindez valóra váljon az alábbiak elfogadására és megtartására van szükség.

- Mielőtt a szentmisére indulnánk, tájékozódjunk a plébánia honlapján az aktualitásokról
templomunkra vonatkozóan ez a hivatalos tájékoztató! Aki nem rendelkezik ilyen lehetősséggel,
 a templom kapuján olvasható hirdetésből tájékozódhat!

- Tartsuk meg a javasolt és kért intézkedéseket, és ha ez szükséges - a kellő óvatossággal - figyelmeztessük erre felebarátainkat is!

- Belépve a templomba: figyeljünk az ott szolgáló Rendezőre! Végezhetünk kézfertőtlenítést a kihelyezett eszközből (bőrbarát!),
és ellenőrizzük, hogy az arcmaszk fedi-e orrunkat, szájunkat.
(Ha nincs maszkunk, ezért ne mulasszunk szentmisét, kérjünk a Rendezőtől!)

- A templomban - a főoltártól hátrafelé haladva - a Rendezők tanácsainak megfelelően foglaljuk el a helyünket
ott, ahol FEHÉR ALAPON ZÖLD KARIKÁS MATRICÁT LÁTUNK!

- Egy jelölt helyre egy egyedülálló személy, vagy egy - közös háztartásban élő - család üljön!

- Egyenlőre nem énekelünk a szentmisén, de orgonamuzsika lesz!

- Szentáldozáshoz ne jöjjünk ki a főoltárhoz, hanem helyünkön felállva jelezzük áldozási szándékunkat
az áldoztató részére!  CSAK KÉZBEÁLDOZÁS LEHETSÉGES!

- Kivonuláskor - mivel a szentmisében nem lesz külön adománygyűjtés (perselyezés),
adományainkat a templomban elhelyezett perselyekben ajánlhatjuk fel!

- Az oldalkapunál és a főkapunál távozáskor is tartsuk be a 1, 5 méteres távolságot!

- Elhagyva a templomot, gondoljunk arra, hogy felelős és fegyelmezett viselkedésünkkel
mi is hozzájárultunk a mielőbbi teljes szabadság elnyeréséhez!

Megköszönöm a kedves hívek és munkatársak elfogadó megértését!

Budapest, 2019. május 19.

Imádságos szeretettel:
Tercsi Zoltán plébános.

 Húsvét 6. vasárnapja 2020. május 17.

 

Templomunk nyitva tartjuk minden nap 17-től 18-ig; vasárnap 9-11-ig és 17-től 18-ig.

Ebben az időben a sekrestyében szentmise szándékot kérhetünk, amit a naponta
zárt ajtóknál bemutatott szentmisén a pap felajánl.

 

Áldoztatás itt a templomban vasárnap du. 5 órakor.

 

Kérjük a kedves testvéreket, rendszeresen nézzék plébániánk honlapját, ahol
az új információk mellett megtalálhatók: szentmisék és szertartások közvetítése,
májusi litánia, rózsafüzér és a Biblia óra.

 

A belső szigetelési munkákkal folytatjuk templomunk felújítását.
K
érjük a kedves testvérek adományait, mert most is fenn kell tartani épületeinket.
A templomban perselyt helyeztünk el, illetve a
Kedves Testvérek banki átutalással is el
tudják juttatni támogatásukat, számlaszám: 11703006-20060099.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a
Katolikus Egyház
technikai adószáma: 00-11.
A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a
Szent Péter és Pál Alapítvány
javára ajánlják fel.
adószáma 18059119-1-41.
A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy
ezeket jelöljék meg kedvezményezettnek.

 Húsvét 5. vasárnapja 2020. május 10.

 

Templomunk nyitva van egyéni imádság céljából minden nap 17-től 18-ig;
vasárnap 9-11-ig és 17-től 18-ig.

Ebben az időben a sekrestyében szentmise szándékot kérhetünk, amit a naponta
zárt ajtóknál bemutatott szentmisén a pap felajánl.

 

Áldoztatás itt a templomban vasárnap du. 5 órakor.

 

Kérjük a kedves testvéreket, rendszeresen nézzék plébániánk honlapját, ahol
az új információk mellett megtalálhatók: szentmisék és szertartások közvetítése,
májusi litánia, rózsafüzér és a Biblia óra.

 

A belső szigetelési munkákkal folytatjuk templomunk felújítását.
Kérjük a kedves testvérek és adományait, mert most is fenn kell tartani épületeinket.
A templomban perselyt helyeztünk el, illetve a
Kedves Testvérek banki átutalással is el
tudják juttatni támogatásukat, számlaszám: 11703006-20060099.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy
a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11.
A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a
Szent Péter és Pál Alapítvány
javára ajánlják fel
, adószáma 18059119-1-41.
A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy
ezeket jelöljék meg kedvezményezettnek.


Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közleménye A nyilvános szentmisékről!

Az állami rendelkezések alapján május 4-e hétfőtől Budapesten és Pest megyében továbbra is
érvényben marad a kijárási korlátozás.
Mivel ez az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területének legnagyobb részét érinti,
ezért a nyilvános szentmisék – az egység kedvéért – a Főegyházmegye teljes területén
továbbra sem kerülnek bemutatásra.
Újabb intézkedésig a korábban kiadott rendelkezések érvényben maradnak.


Húsvét 4. vasárnapja 20
20. május 3.

 

Ma, húsvét 4. vasárnapján az egyház a papi hivatásokért imádkozik.

 

Templomunk nyitva van egyéni imádság céljából minden nap 17-től 18-ig;
vasárnap 9-11-ig és 17-től 18-ig.

Ebben az időben a sekrestyében szentmise szándékot kérhetünk,
amit a naponta zárt ajtóknál bemutatott szentmisén a pap felajánl.

 

Áldoztatás itt a templomban vasárnap du. 5 órakor.

 

Kérjük a kedves testvéreket, rendszeresen nézzék plébániánk honlapját,
ahol az új információk mellett megtalálhatók: szentmisék és szertartások közvetítése,
májusi litánia
, rózsafüzér és a Biblia óra.

 

A belső szigetelési munkákkal folytatjuk templomunk felújítását.
Ebben a rendkívüli helyzetben is fenn kell tartanunk épületeinket.

Mindehhez kérjük a kedves testvérek és adományait.
A templomban perselyt helyeztünk el, illetve a
Kedves Testvérek banki átutalással is
el tudják juttatni támogatásukat, számlaszám: 11703006-20060099.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a
Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11.
A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a
Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel,
adószáma 18059119-1-41.
A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy
őket jelöljék meg kedvezményezettnek.

 Húsvét 3. vasárnapja 2020. április 26.

 

Egyéni szentségimádásra és egyéni imádságra templomunkban lehetőséget biztosítunk
minden nap 17-től 18-ig; vasárnap 9-11-ig és 17-től 18-ig.

Ebben az időben a sekrestyében szentmise szándékot kérhetünk,
amit a naponta zárt ajtóknál bemutatott szentmisén a pap felajánl.

 

A Bíboros Úr engedélyezte, hogy a kedves testvérek szentáldozáshoz járuljanak,
itt a templomban vasárnap du. 5 órakor.

 

Kérjük a kedves testvéreket, rendszeresen nézzék plébániánk honlapját, ahol az új információk mellett
megtalálható szentmisék és szertartások közvetítése, a keresztút, a rózsafüzér és a Biblia óra.

 

A belső szigetelési munkákkal folytatjuk templomunk felújítását.
Ebben a rendkívüli helyzetben is fenn kell tartanunk épületeinket.

Mindehhez kérjük a kedves testvérek és adományait. A templomban perselyt helyeztünk el,
illetve a
Kedves Testvérek banki átutalással is el tudják juttatni támogatásukat, számlaszám: 11703006-20060099.


Húsvét második vasárnapja 2020. április 19.

 

Egyéni szentségimádásra és egyéni imádságra templomunkban lehetőséget biztosítunk
minden nap 17-től 18-ig; vasárnap 9-11-ig és 17-től 18-ig.

Ebben az időben a sekrestyében szentmise szándékot kérhetünk,
amit a naponta zárt ajtóknál bemutatott szentmisén a pap felajánl.

 

A Bíboros Úr engedélyezte, hogy a kedves testvérek szentáldozáshoz járuljanak,
itt a templomban vasárnap du. 5 órakor.

 

Kérjük a kedves testvéreket, rendszeresen nézzék plébániánk honlapját, ahol az új információk mellett
megtalálható szentmisék és szertartások közvetítése, a keresztút, a rózsafüzér és a Biblia óra.

 

A belső szigetelési munkákkal folytatjuk templomunk felújítását.
Ebben a rendkívüli helyzetben is fenn kell tartanunk épületeinket.

Mindehhez kérjük a kedves testvérek és adományait. A templomban perselyt helyeztünk el,
illetve a
Kedves Testvérek banki átutalással is el tudják juttatni támogatásukat, számlaszám: 11703006-20060099.Húsvétvasárnap 2020. április 12.

 

Egyéni szentségimádásra és egyéni imádságra templomunkban lehetőséget biztosítunk
minden nap 17-től 18-ig; vasárnap 9-11-ig és 17-től 18-ig.

 

Templomunkban szentsírt állítottunk, amelyet felkereshetünk a templomlátogatás idején.

 

A Bíboros Úr engedélyezte, hogy a kedves testvérek szentáldozáshoz járuljanak,
itt a templomban vasárnap du. 5 órakor.

 

Kérjük a kedves testvéreket, rendszeresen nézzék plébániánk honlapját,
ahol az új információk mellett megtalálható szentmisék és szertartások közvetítése,
a keresztút, a rózsafüzér és a Biblia óra.

 

Megjelent plébániánk lapja, a Kulcs és kard húsvéti száma.

 

A belső szigetelési munkákkal folytatjuk templomunk felújítását.
Ebben a rendkívüli helyzetben is fenn kell tartanunk épületeinket.

Mindehhez kérjük a kedves testvérek és adományait.
A templomban perselyt helyeztünk el, illetve a
Kedves Testvérek banki átualással is
el tudják juttatni támogatásukat, számlaszám: 11703006-20060099.

 

Minden kedves hívőnek a Feltámadt Krisztustól megáldott, boldog húsvéti ünnepet kívánunk!

 


Virágvasárnap 2020. április 5.

 

A járványveszély miatt a templomokban nyilvános szertartást nem szabad tartani.

Egyéni szentségimádásra és egyéni imádságra templomunkban lehetőséget biztosítunk
minden nap 17-től 18-ig; vasárnap 9-11-ig és 17-től 18-ig.

 

A nagyheti szertartásokat felvételről közvetítjük a plébánia honlapján:

-Virágvasárnap a szentmisét,

-Nagycsütörtökön az esti szentmisét,

-Nagypénteken a szertartásokat

-és Nagyszombaton a húsvéti vigília szertartásait.

 

A Bíboros Úr engedélyezte, hogy a kedves testvérek szentáldozáshoz járuljanak.
Az áldoztatást itt a templomban vasárnap du. 5 órakor tartjuk.

 

Kérjük a kedves testvéreket, rendszeresen nézzék plébániánk honlapját, ahol az új információk mellett
megtalálható szentmisék és szertartások közvetítése, a keresztút, a rózsafüzér és a Biblia óra.

 


Nagyböjt 5. vasárnapja    2020. március 29.

 

A járványveszély miatt a templomokban nyilvános szertartást nem szabad tartani.


-Egyéni szentségimádásra és egyéni imádságra templomunkban lehetőséget biztosítunk
minden nap 17-től 18-ig, vasárnap 9-11-ig és 17-től 18-ig.


-Minden vasárnap szentmisét közvetítünk felvételről a plébánia honlapján.

 

Kérjük a kedves testvéreket, rendszeresen nézzék plébániánk honlapját,
ahol az új információk mellett megtalálható a keresztút és a rózsafüzér.

 

Jövő vasárnap lesz virágvasárnap.

 

A Karitász szervezésében nagyböjt alkalmából tartós élelmiszereket gyűjtünk a szükséget szenvedőknek.
Leadható a plébánián péntek du. fél 4 és fél 6 között.