16. vasárnap  2017. július 23.


Hétfőn Árpád-házi Szent Kinga  emléknapja.
Az esti szentmise után szentségimádás az Eucharisztikus Kongresszusra készülve-

 

Kedden Szent Jakab apostol ünnepe.


Szerdán Szent Anna és Szent Joakim emléknapja.

 

Szombaton  Szent Márta emléknapja-

 
Augusztus 15-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.  Sürgős esetben telefonon történő érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a 06 20 454 6681 telefonszámon.15. vasárnap  2017. július 16.


Hétfőn Szent András és Benedek magyar szentek, felvidéki remeték emléknapja, akik Szent István kortársai voltak.

 

Kedden Szent Hedvig lengyel királynő ünnepe, aki Nagy Lajos magyar király leánya volt.

 

Pénteken Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító, kapucinus szerzetes ünnepe, aki az 1600-as évek elején magyar földön is működött.

 

Szombaton Szent Mária Magdolna ünnepe.

 
Augusztus 15-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.  Sürgős esetben telefonon történő érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a 06 20 454 6681 telefonszámon.14. vasárnap  2017. július 9.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Kedden Szent Benedek apát, Európa védőszentjének lesz ünnepe.

Pénteken Lellisi Szent Kamill emléknapja.

 

Szombaton Szent Bonaventura ferences egyháztanító emléknapja.

 

Augusztus 15-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.  Sürgős esetben telefonon történő érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a 06 20 454 6681 telefonszámon.


 

Június 15-én szombaton este 7-től a czestochowai zarándokútról vetített képes beszámolót tartunk a plébánián.


13. vasárnap  2017. július 2.

A mai vasárnap van az un. péterfillérek gyűjtése. Az Apostoli Szentszék rendelkezése értelmében adományainkkal az egyetemes Egyház céljait szolgáljuk.


Hétfőn Szent Tamás apostol ünnepe.
Csütörtökön Goretti Szent Mária vértanú szűz emléknapja.

A héten elsőpéntek, ½6-tól litánia lesz.


Június 26-tól augusztus 15-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken
½4 és ½6 között működik. Sürgős esetben telefonon történő érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a 06 20 454 6681 telefonszámon.


12. vasárnap  2017. június 25.

 

A mai vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére de. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, főcelebráns Esterházy László protonotárius kanonok, máriaremetei plébános. Az Albert Schweitzer ének- és zenekar előadja Haydn Nelson miséjét. Azokat a fiatalokat akik korábban templomunk ministránsai voltak, kérjük, hogy az ünnepi szentmisén asszisztáljanak.

 

A búcsúi szentmise alkalmából jubileumi emlékkönyvet, emlékplakettet és CD-t árusítunk.

 

Kedden Szent László király ünnepe lesz.

Szerdán Szent Iréneusz vértanú püspök emléknapja.

Csütörtökön Szent Péter és Pál apostolok ünnepe.

 

A héten elsőszombat lesz, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Június 26-tól augusztus 15-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik. Telefonon történő érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 

A Szóládon rendezendő hittantábor résztvevőinek gyülekező a plébánia előtt június 26-án, hétfőn reggel 8-kor, indulás ½9-kor. Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.

 


Úrnapja 2017. június 18.

A mai vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után lesz az úrnapi körmenet. Virágot és virágszirmokat gyűjtünk, lehet hozni a templomhoz.

 

Hétfőn Szent Romuáld apát, a kamalduli rend alapítójának lesz emléknapja.

Szerdán Gonzaga Szent Alajos emléknapja.

 

Pénteken Jézus Szentséges Szívének ünnepe.

Szombaton Keresztelő Szent János születését ünnepli egyházunk.

 

Június 25-én, jövő vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére de. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, főcelebráns Esterházy László protonotárius kanonok, máriaremetei plébános. Az Albert Schweitzer ének- és zenekar előadja Haydn Nelson miséjét. Azokat a fiatalokat akik korábban templomunk ministránsai voltak, kérjük, hogy az ünnepi szentmisén asszisztáljanak.

 

A Czestochowába induló zarándokoknak gyülekező a templomnál június 19-én, hétfőn reggel ½6-kor, indulás ¾6-kor.

 

Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.

 

Úrnapi körmenet rendje: elől a kereszt, a ministránsok, a gyerekek virágszirmot szórnak, baldachin az Oltáriszentséggel, mellette a lámpások, egyháztanács, és a hívek. Kapcsolódjunk be a közös imába és énekbe!Szentháromság vasárnapja 2017. június 11.

 

Ma Szentháromság vasárnapja van, az egyház törvénye szerint ez a nap a húsvéti szentgyónás és szentáldozás elvégzésének határideje.

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli Kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, a beteg gyermekeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Kedden Páduai Szent Antal emléknapja.

 

Csütörtökön Árpád-házi Boldog Jolán emléknapja lesz.

 

A jövő vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után lesz az úrnapi körmenet. Virágot és virágszirmokat gyűjtünk, lehet hozni a templomhoz.

 

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

A mai vasárnap du. 4 órakor Dr. Lipp Mónika, művészettörténész előadást tart a Péter-Pál Házban, témája: Szent Ivó tisztelete Óbudán.

 

Június 13-án kedden este a szentmise után az egyházközségi képviselőtestület részére gyűlés a plébánián.

 

Az elsőáldozásról és a bérmálásról készült DVD-k átvehetők a szentmise után, vagy a plébánián.Hirdetés Pünkösd    2017. június 4.

Ma Pünkösd ünnepe van, ez a nap a Szentlélek kiáradása, az Egyház történelmi születésnapja.

 

Holnap Pünkösdhétfőn szentmise este 6-kor.

Pünkösdhétfőn de. 9 órakor kezdődik Máriaremetén az egyházmegyei majális.

 

Hétfőn Szent Bonifác vértanú püspök emléknapja lesz, ő volt a német nép megtérítője.

 

Kedden Szent Norbert püspök emléknapja lesz, ő a premontrei rend alapítója.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Június 11-én, jövő vasárnap du. 4 órakor Dr. Lipp Mónika, művészettörténész előadást tart a Péter-Pál Házban, témája: Szent Ivó tisztelete Óbudán.

 

Június 5-én, hétfőn ½5-kor templomunkban hangverseny lesz. Az Albert Schweitzer ének- és zenekar vendég művészek közreműködésével  Schumann: C-moll miséjét énekli, részletes műsor a hirdetőtáblán.


Hirdetés Urunk mennybemenetele 2017. május 28.

A mai vasárnap a 9 órai szentmisén lesz templomunkban az elsőáldozás.

 

Jövő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe.

Csütörtökön Szent Jusztínusz római vértanú emléknapja.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat. Pénteken ½6-kor litánia, szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Május 30-án, kedden ½7-től a Szóládon tartandó hittantáboron résztvevők és a szülők részére megbeszélést tartunk a plébánián.

 

Még lehet jelentkezni a június 19-től 22-ig tartandó czestochowai zarándoklatra. Június 2-án, pénteken ½7-től a zarándokoknak megbeszélés a plébánián.


Hirdetés  Húsvét 6. vasárnapja 2017. május 21.

Templomunkban a bérmálás a mai vasárnap este 6 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Snell György esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

 

Hétfőn Szent Rita emléknapja.

Kedden Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emléknapja.

 

Szerdán Szűz Mária, keresztények segítsége ünnepe.

Pénteken Néri Szent Fülöp emléknapja.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Templomunkban az elsőáldozás május 28-án, vasárnap a 9 órai diákmisén lesz. Az elsőáldozók részére próba és gyóntatás május 27-án, szombaton reggel 9 órától a templomban.

 

Május 27-én, szombaton este a szentmise után 7 órától amerikai kórus közreműködésével egyházzenei hangverseny lesz templomunkban. Tájékoztató a hirdetőtáblán.

 

Még lehet jelentkezni a június 19-től 22-ig tartandó czestochowai zarándoklatra és a hittantáborba, amely Szóládon lesz június 26-tól július 1-ig.

 Hirdetés  Húsvét 5. vasárnapja 2017. május 14.


A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Kedden Nepomuki Szent Jánosnak, a gyónási titok vértanújának lesz emléknapja.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Templomunkban a bérmálás május 21-én, vasárnap este 6 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Snell György esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

Szombaton 9-kor a bérmálkozók részére próba és gyóntatás a templomban; várjuk a bérmálkozókat és, ha el tudnak jönni, a bérmaszülőket is.

 

Templomunkban az elsőáldozás május 28-án, vasárnap a 9 órai diákmisén lesz.

 

Még lehet jelentkezni a június 19-től 22-ig tartandó czestochowai zarándoklatra és a hittantáborba, amely Szóládon lesz június 26-tól július 1-ig.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel.

A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy a Katolikus Egyházat és a Szent Péter és Pál Alapítványt jelöljék meg kedvezményezettnek. Az alapítvány adószáma 18059119-1-41.


Hirdetés  Húsvét 4. vasárnapja 2017. május 7.

Ma, húsvét 4. vasárnapján az egyház a papi és szerzetesi hivatásokért imádkozik.

A mai vasárnap a 9 órai szentmisén van az édesanyák köszöntése.

Ma és jövő vasárnap a 9 órai szentmise után az elsőáldozóknak oktatás lesz a plébánián.

 

Pénteken Szent Pongrác ókori római vértanú emléknapja lesz.

Szombaton a Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésére emlékezik egyházunk.

 

Templomunkban a bérmálás május 21-én, vasárnap este 6 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Snell György
esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Plébániánk június 19-től 22-ig zarándokutat szervez Lengyelországba, Czestochowába.
Utazás autóbusszal, várható költségek: 45.000 Ft.

 

Június 26-tól július 1-ig hittantábort szervezünk Szóládon, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 0011.
A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel.

A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy a Katolikus Egyházat és a Szent Péter és Pál Alapítványt
jelöljék meg kedvezményezettnek.
Az alapítvány adószáma 18059119-1-41.

 


Hirdetés  Húsvét 3. vasárnapja 2017. április 30.


A mai vasárnap a 9 órai szentmisén hittanos gyerekek keresztelése lesz.
Hétfőn Munkás Szent József ünnepe.
Hétfőn kezdődnek a májusi litániák, május hónapban minden este ¾6-kor
énekeljük a Loretoi litániát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.
Kedden Szent Atanáz püspökre emlékezünk.

Szerdán Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe.
Csütörtökön Szent Flórián vértanú emléknapja, ő a tűzoltók védőszentje.
Szerdán 12-kor koszorúzás és megemlékezés lesz a szobornál.
A héten elsőpéntek és elsőszombat, elsőpénteken betegeket látogatunk.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.
Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.
A felnőtt bérmálkozók részére pénteken este 7-kor oktatás lesz.
Jövő vasárnap a 9 órai szentmisén lesz az édesanyák köszöntése.
Jövő vasárnap a 9 órai szentmise után az elsőáldozóknak oktatás lesz a plébánián.

Május 6-án szombaton este 7 órától "Jut eszembe" címmel a beteg édesanyákat gyógyító
Szent Margit Kórház támogatására jótékonysági hangversenyt szervez az
Albert Schweitzer Ének- és Zenekar, valamint a Kamilliánus Orvosok Közössége.
A hangverseny ingyenes, adományokat gyűjtünk a Szent Margit Kórház javára.Plébániánk június 19-től 22-ig zarándokutat szervez Lengyelországba, Czestochowába. Utazás autóbusszal, várható költségek: 45.000 Ft.

Részletes tudnivalók az "Események" rovatban találhatók.

 

Június 26-tól július 1-ig hittantábort szervezünk Szóládon, várjuk a hittanosok jelentkezését.

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel. Az alapítvány adószáma 18059119-1-41.Hirdetés  Húsvét 2. vasárnapja 2017. április 23.

Ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetünk. Felté­telek: szentgyónás, szentáldozás és ima az Egyház szándékára: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

5-től szentségimádás a templomban.

Hétfőn főegyházmegyénk védőszentjének, Szent Adalbert, vértanú püspöknek lesz ünnepe. Szent István királyunk nevelője és lelkiatyja volt.

 

Kedden Szent Márk evangélista ünnepe lesz.

 

Szombaton Sienai Szent Katalin egyháztanító ünnepe, Európa társvédőszentje.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Plébániánk június 19-től 22-ig zarándokutat szervez Lengyelországba, Czestochowába. Utazás autóbusszal, várható költségek: 45.000 Ft.

Részletes tudnivalók az "Események" rovatban találhatók.

 

Június 26-tól július 1-ig hittantábort szervezünk Szóládon, várjuk a hittanosok jelentkezését.Hirdetés Húsvétvasárnap 2017. április 16.

Húsvétvasárnap
szentmisék 9, 11, este 6.
11 órai szentmisén az Alber Schweitzer Ének- és Zenekar
Schubert G-dúr miséjét énekli.
A szentmisék után lesz a húsvéti ételek megáldása.
Húsvéthétfőn szentmisék: 9 és este 6.
Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja.
Du. 5 órakor közös szentségimádása templomban.
Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.
Április 21-én pénteken este
½7-kor kezdődik a felnőtt katekézis, amely
házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre
előkészítő tanfolyam. Jelentkezni lehet a plébánián.
A felnőtt bérmálkozók részére pénteken este 7-kor oktatás lesz.
Megjelent a főegyházmegyei lap új száma;  az Esztergom Budapest és
plébániánk lapja a Kulcs és kard húsvéti száma; megtalálhatók az újságos
állványon.
Plébániánk június 19-től 22-ig zarándokutat szervez Lengyelországba,
Czestochowába. Utazás autóbusszal, várható költségek: 45.000 Ft.
Június 26-tól július 1-ig hittantábort szervezünk Szóládon, várjuk a
hittanosok jelentkezését.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományukkal és munkájukkal
hozzájárultak templomunk ünnepi díszítéséhez, valamint mindazoknak,
akik közreműködtek a nagyheti és húsvéti liturgia megünneplésében
(ministránsok, énekkar, munkatársak).
Minden kedves hívőnek és vendégnek a Feltámadt Krisztustól megáldott,
boldog húsvéti ünnepet kívánunk!

Hirdetés Virágvasárnap 2017. április 9.


Virágvasárnap a 9 órai szentmisén barkaszentelés és passió.

Nagycsütörtök
ˇ     De. 10 órakor krizmaszentelési szentmise a Szent István Bazilikában.
ˇ     Este 6-kor szentmise az Utolsó vacsora emlékére; Utána csendes szentségimádás a templomban.

Nagypéntek
ˇ     Du. 5-kor keresztút.
ˇ     Este 6-kor szertartások (passió, kereszthódolat, szentáldozás).
ˇ     Utána szentségimádás a szentsírnál. ¾8-kor Vivaldi: Stabat Mater c.  művét énekli templomunk énekkara.
ˇ     Nagypénteken szigorú böjti nap van: 14 év fölött hústilalom, 18 és hatvan év között háromszori étkezés, egyszeri jóllakással!

Nagyszombat
ˇ     Nagyszombaton de. 10-től 12-ig nyitva tartjuk a templomot: a Szentsírnál kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkozhatunk, és gyóntatás.
 
Húsvét
ˇ     Nagyszombaton este 6-kor kezdődnek a húsvéti vigília szertartásai: tűzszentelés, fényliturgia, olvasmányok,
húsvéti szentmise, föltámadási körmenet
.

ˇ    Húsvétvasárnap szentmisék: 9, 11, este 6.
ˇ    Húsvéthétfőn szentmisék: 9 és este 6.A ministránsok részére a nagyheti szertartások próbája: nagypénteken és nagyszombaton de. 9 órakor.

 

Április 10-én, hétfőn este a szentmise után az egyházközségi képviselő-testület részére gyűlés a plébánián.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Kérjük bejelenteni azokat a betegeket, akik nem tudnak eljönni templomba; hogy elvégezzék húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat.

 

Plébániánk június 19-től 22-ig zarándokutat szervez Lengyelországba, Czestochowába. Utazás autóbusszal, várható költségek: 45.000 Ft.

 

Június 26-tól július 1-ig hittantábort szervezünk Szóládon, várjuk a hittanosok jelentkezését.


 


Hirdetés 2017. április 2.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

A felnőtt bérmálkozók részére április 7-én, pénteken este 7-kor oktatás lesz.

 

A mai vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.

 

Június 26-tól július 1-ig hittantábort szervezünk Szóládon, várjuk a hittanosaink jelentkezését.Hirdetés 2017. március 26.


A mai vasárnap kezdődött a nyári időszámítás.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen a hittanos gyerekek lesznek az előimádkozók, 5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

A mai vasárnap du. 4 órakor Dr. Lipp Mónika, művészettörténész előadást tart a Péter-Pál Házban, témája: Szent Klára nővérei Óbudán.

 

Jövő vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.Hirdetés 2017. március 19.

 

Hétfőn lesz Szent József ünnepe.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen a Bibliakör tagjai lesznek az előimádkozók, 5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Szombaton lesz Urunk születésének hírüladása: Gyümölcsoltó Boldog-asszony ünnepe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Májusban bérmálás lesz templomunkban, várjuk felnőtt bérmálkozók jelentkezését, akiknek március 24-én, pénteken este 7-kor oktatás lesz.

 

Március 26-án, jövő vasárnap du. 4 órakor Dr. Lipp Mónika, művészettörténész előadást tart a Péter-Pál Házban, témája: Szent Klára nővérei Óbudán.


Hirdetés 2017. március 12.

 

A mai vasárnapon emlékezünk Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának 4. évfordulójára. Isten éltesse és tartsa meg az Egyház és az egész emberiség szolgálatára!

 

Az esti szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál, a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk, ½6-kor litánia.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen az Albert Schweitzer Ének-és Zenekar tagjai lesznek az előimádkozók, 5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Májusban bérmálás lesz templomunkban, a fiatalok felkészítése mellett várjuk felnőtt bérmálkozók jelentkezését, akiknek március 24-én este 7-kor oktatás lesz.

 

A Püspöki Konferencia rendelkezése értelmében templomunkban tartós élelmiszereket gyűjtünk, amelyet a Karitász szervezet továbbít a szükséget szenvedőknek. Leadható a templomban és a sekrestyében.

 

A mai vasárnap de. 8-12-ig a Péter-Pál Házban mézvásár van.


Hirdetés
2017. március 5.

 

Ma nagyböjt 1. vasárnapján a szentmisék után hamvazás lesz.

 

A mai vasárnap az esti szentmisén fejeződik be nagyböjti lelkigyakorlatunk.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen a Kamilliánus Orvosok Közösségének tagjai lesznek az előimádkozók, 5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Nagyböjti időben templomunkban tartós élelmiszereket gyűjtünk, amelyet a Karitász szervezet továbbít a szükséget szenvedőknek; leadható a sekrestyében és a plébánián.Hirdetés 2017. február 26.

 

A héten lesz Hamvazószerda; e nappal kezdődik a nagyböjti idő. Ham­vazószerdán szigorú böjt van: 14 év fölött nem ehetünk húsételt, ezenkívül 18 és 60 év között háromszor étkezhetünk, és egyszer szabad jóllakni. Nagyböjti időben pénteki napokon meg kell tartanunk a hústilalmat!

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, elsőpénteken betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat a családtagokat és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen az egyházközségi képviselőtestület tagjai lesznek az előimádkozók, 5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

Szombaton ½6-kor rózsafűzér.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 3-án, pénteken; 4-én, szombaton és 5-én, vasárnap az esti 6 órai szentmisén lesz templomunkban. Vezeti: Dr. Csépányi Gábor atya, teológiai tanár. Mindhárom este 5-től gyóntatunk.

 

A mai vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

 

Nagyböjti időben templomunkban tartós élelmiszereket gyűjtünk, amelyet a Karitász szervezet továbbít a szükséget szenvedőknek; leadható a sekrestyében és a plébánián.


Hirdetés
  2017. február 19.

 

Csütörtökön Szent Polikárp vértanú püspök emléknapja.

Pénteken Szent Mátyás apostol ünnepe lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Február 20-án, hétfőn az este 6 órai szentmise után az egyházközségi képviselőtestület részére gyűlés a plébánián.

 

Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 3-án, pénteken; 4-én, szombaton és 5-én, vasárnap az esti 6 órai szentmisén lesz templomunkban. Vezeti: Dr. Csépányi Gábor atya, teológiai tanár. Mindhárom este 5-től gyóntatunk.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel. Az alapítvány adószáma 18059119-1-41.

 Hirdetés    2017. február 12.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk. ½6-kor litánia.

 

Kedden Szent Cirill és Szent Metód ünnepe lesz; ők a szláv népek megtérítői, Európa társvédőszentjei.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Február 20-án, hétfőn az este 6 órai szentmise után az egyházközségi képviselőtestület részére gyűlés a plébánián.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Péter-Pál Alapítvány javára ajánlják fel.

 

Hirdetés   2017. február 5.


A mai vasárnap a szentmisék után balázsolást tartunk.

 

Szombaton a Boldogságos Szűz Mária Lourdes-i jelenésére emlékezünk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Péter-Pál Alapítvány javára ajánlják fel.Hirdetés   2017. január 29.

 

Kedden  Don Bosco Szent Jánosnak a Szalézi Rend alapítójának lesz az emléknapja.


Csütörtökön Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe; gyertyaszentelés  az este 6 órai szentmisén.


A héten elsőpéntek és elsőszombat. Pénteken Szent Balázs vértanú püspök ünnepe, az esti szentmise után, valamint jövő vasárnap a szentmisék után balázsolást tartunk.
Pénteken, február 3-án van templomunk éves szentségimádási napja. Du. 4 órakor szentségkitétel; utána egyéni szentségimádás, 5 órától közös szentségimádás lesz.
Szombaton
½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.
Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.
Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.


Hirdetés 
  2017. január 22.

 

Kedden Szalézi Szent Ferenc püspök emléknapja, ő a katolikus sajtó védőszentje.

Szerdán Szent Pál apostol megtérésének ünnepe lesz.

Csütörtökön Szent Timóteusz és Titusz püspökök emléknapja lesz.

Szombaton Aquinoi Szent Tamás domonkos szerzetes és egyháztanító emléknapja. Ő a katolikus Egyház legjelentősebb hittudósa.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a középiskolásoknak bérmálás szentségére felkészítő hittanórát tartunk.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

A Magyar Rákellenes Liga és a Curate Infirmos Kamillánus Közösség templomunkban január 28-án, szombaton este 6 órakor emlőbetegek Szent Agáta miséjét tartja. Közreműködik az Imperatrix Énekegyüttes és a Sárszentágotai Csillagfürt Énekkar. Szeretettel várjuk Szent Agáta minden tisztelőjét.

 

Január 28-án, szombaton este 6 órától Óbudai Katolikus Bál lesz a San Marco utcai Óbudai Kultúrális Központban, jegyek vásárolhatók a sekrestyében és a plébánián, ára 1000 Ft.
Hirdetés 2017. január 15.

 

A mai vasárnap a 11 órai szentmisén az elhurcolt német ajkú áldozato­kért imádkozunk. Közreműködik Eötvös Csilla operaénekes, valamint a Braunhaxler Dalkör, orgonál Hegedűs Valér.

A szentmise után megemlékezés és koszorúzás lesz a városháza falán lévő emléktáblánál Ünnepi beszédet mond Menczer Erzsébet, a Szórakész elnöke.

 

Kedden Remete Szent Antal apát emléknapja.

Szerdán Árpádházi Szent Margit ünnepe. IV. Béla magyar király leánya volt, aki életét és imádságát engesztelésül ajánlotta fel a magyar népért.

Pénteken Boldog Özséb emléknapja lesz, ő volt a Pálos Rend alapítója.

Szombaton Szent Ágnes ókori római vértanú szűz ünnepe lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a középiskolásoknak bérmálás szentségére felkészítő hittanórát tartunk.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

A mai vasárnapon kezdődik és nyolc napig tart az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkozunk. Hétfőtől péntekig 5 órakor Óbuda templomaiban és imaházaiban tartunk igehirdetést és közös imádságot. Kérjük a kedves híveket, aki teheti, vegyen részt ezen.

Hétfőn az Evangélikus Templomban,

kedden Szent Péter és Pál Templomunkban,

szerdán 7-kor a Kiscelli utcai Metodista Templomban,

csütörtökön a Református Templomban,

pénteken reggel 8-kor a Szent József Templomban,

este 5-kor az Újlaki Katolikus Templomban lesz az ökumenikus imádság.

 

Aki kéri lakása megszentelését, kérjük, jelentse a sekrestyében, vagy a plébánián.

 

Január 28-án, szombaton este 6 órától Óbudai Katolikus Bál lesz a San Marco utcai Óbudai Kultúrális Központban, jegyek vásárolhatók a sekrestyében és a plébánián, ára 1000 Ft.

 


Hirdetés  2017. január 8.

 

A mai vasárnapon Urunk megkeresztelkedését ünnepli az Egyház.

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk, ½6-kor litánia.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Várjuk a középiskolásokat csütörtökön este ½7-re a bérmálás szentségére felkészítő hittanórára.

 

Január 13-án, pénteken este ½7-kor kezdődik a felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam. Jelentkezni lehet a plébánián.

 

Jövő vasárnap a 11 órai szentmisén az elhurcolt német ajkú áldozatokért imádkozunk.

 

Aki kéri lakása megszentelését, kérjük, jelentse a sekrestyében, vagy a plébánián.

 

Január 28-án, szombaton este 6 órától Óbudai Katolikus Bál lesz a San Marco utcai Óbudai Kultúrális Központban, jegyek vásárolhatók a sekrestyében és a plébánián, ára 1000 Ft.


Hirdetés 2017. Újév

 

Ma Újév napja van; a Boldogságos Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, parancsolt ünnep! ½8-kor nem lesz szentmise, szentmisék 9, 11 és este 6 órakor lesznek. ½6-kor szentségimádás.


Hétfőn Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök emléknapja.


Január 6. péntek, Vízkereszt napja parancsolt ünnep! Szentmisék de. 9-kor és este 6-kor.

A 9 órai szentmisén lesz a szenteltvíz ünnepélyes megáldása. Szenteltvizet és krétát vihetünk haza a lakásunkba.


Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Várjuk a középiskolásokat csütörtökön este ½7-re a bérmálás szentségére felkészítő hittanórára.

január 13-án pénteken este ½7-kor kezdődik a felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam. Jelentkezni lehet a plébánián.


Megjelent a főegyházmegyénk lapjának új száma: az Esztergom Budapest, és plébániánk lapja a Kulcs és kard legújabb karácsonyi száma, megtalálhatók az újságos állványon.


Kívánunk mindenkinek Istentől megáldott, békés, boldog Újesztendőt!Hirdetés 2016. december 25.

 

Ma Karácsony ünnepe van; az Isten Szent Fiának, Jézus Krisztusnak test szerinti születésnapját ünnepli az Egyház.

Szentmisék 9-kor, 11-kor ünnepi szentmise latin kánonnal az Albert Schweitzer ének és zenekar Haydn B-dur miséjét énekli, valamint este 6-kor.

 

Holnap hétfőn, Karácsony másnapján Szent István vértanú ünnepe; szentmisék 9-kor és este 6 órakor.

 

Kedden, Szent János apostol ünnepe, az este 6 órai szentmise után borszentelés.

Szerdán Aprószentek ünnepe lesz.

December 30. péntek, Szent Család ünnepe, az este 6 órai szentmise után a családokat külön is megáldjuk.

 

December 31. szombat, Szent Szilveszter pápa napja, este 6 órakor év végi hálaadó szentmise: Te Deum.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Akik adófizetők, de nem kaptak egyházközségi levelet, jelentkezzenek a  plébánián.

 

Megjelent főegyházmegyénk lapjának új száma: az Esztergom Budapest, és plébániánk lapja, a Kulcs és kard legújabb karácsonyi száma, megtalálhatók az újságos állványon.

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal és adomá­nyaikkal hozzájárultak templomunk karácsonyi díszítéséhez; valamint azoknak, akik közreműködtek az ünnep méltó megünneplésében: az asszisztencia, a pásztorjáték szereplői, az ének- és zenekar és mások.

 

Kívánunk mindenkinek kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyt!Hirdetés 2016. december 18.

 

A mai vasárnap az esti 6 órai szentmisén fejeződik be Adventi lelkigyakorlatunk.

 

Kérjük bejelenteni azokat a betegeket, akik nem tudnak eljönni templomba; felkeressük őket otthonukban, hogy el tudják végezni karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat.

 

December 24-én, szombaton Karácsony vigíliája.

Du. 3 órakor Pásztorjáték lesz templomunkban a Harrer Pál Iskola szervezésében.

Utána 4 órakor vigília szentmise, utána bezárjuk a templomot!

 

Szenteste éjszakáján éjjel 12-kor éjféli szentmise lesz, ½12-kor nyitjuk a templomot.

 

December 25-én, jövő vasárnap Karácsony ünnepe, parancsolt ünnep!

Szentmisék 9, 11 és este 6 órakor, ½8-kor nem lesz szentmise.

9-kor Pásztorok miséje.

11-kor a kórus és zenekar közreműködésével Haydn B-dur miséje hangzik el.

Este 6-kor orgonás szentmise.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 


Hirdetés 2016. december 11.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.
Hétfőn a Guadelupei  Boldogságos Szűz Mária emléknapja lesz.
Kedden Szent Lúcia  ókori vértanú szűz emléknapja.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Várjuk a középiskolásokat csütörtökön este ½7-re a bérmálás szentségére felkészítő hittanórára.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

Karácsonyi áhítat és hangverseny lesz templomunkban december 13-án kedden ½7-kor az Óbudai Gimnázium és december 14-én szerdán
½5-kor a Szent Miklós Iskola szervezésében.
Adventi lelkigyakorlat templomunkban december 16-án pénteken, 17-én szombaton és 18-án vasárnap, az esti 6 órai szentmisén lesz. A szentbeszédeket Dr. Laurinyecz Mihály teológiai professzor atya mondja, e napokon
½6 órától gyóntatás.

Kérjük bejelenteni azokat a betegeket, akik nem tudnak eljönni templomunkba. December 20-án kedden felkeressük őket otthonukban, hogy elvégezzék karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat.
A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

Falinaptár, kalendárium, képeslapok kaphatók.


Hirdetés 2016. december 4.


A mai vasárnap a 9 órai szentmise után
Mikulás ünnepséget tartunk a gyermekeknek. Szeretettel várjuk őket a családokkal együtt.

 

Kedden Szent Miklós püspök emléknapja.

Szerdán Szent Ambrus püspök emléknapja.

Csütörtökön ünnepli Egyházunk a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását, az este 6-kor kezdődő szentmisét a Kiscelli Kegyoltárnál tartjuk.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Várjuk a középiskolásokat csütörtökön este ½7-re a bérmálás szentségére felkészítő hittanórára.


A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Falinaptár, kalendárium, képeslapok kaphatók.

 

Advent 1. vasárnapjától a hatályos liturgikus szabályoknak megfelelően templomunkban is bevezetjük, hogy a szentmise elején folyamatosan állunk a könyörgés végéig.


Hirdetés 2016. november 27.


Advent
1. vasárnapja van; ez az idő a Krisztus-várás és a bűnbánat ideje. Az adventi koszorúk megáldása a szentmisék után a Jézus Szíve oltárnál.

A jövő héttől a hétköznapi szentmiséket hétfőtől péntekig a téli ká­polnában, a sekrestyében tartjuk. Szerdai napokon a Pax TV közvetíti a szentmisét, amelyet a templomban tartunk.

A héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Elsőpénteken betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat a családtagokat és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni, ½6-tól szentségimádás és litánia lesz.

Szombaton Xavéri Szent Ferenc jezsuita szerzetes emléknapja, ő a missziók védőszentje; ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Várjuk a középiskolásokat csütörtökön este ½7-re a bérmálás szentségére felkészítő hittanórára.

Templomunkban a Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

December 4-én, vasárnap a 9 órai szentmise után a templomban Mikulás ünnepséget tartunk a gyermekeknek. Szeretettel várjuk őket a családokkal együtt.

Advent 1. vasárnapjától a hatályos liturgikus szabályoknak megfelelően templomunkban is bevezetjük, hogy a szentmise elején folyamatosan állunk a könyörgés végéig.

 

 


Hirdetés 2016. november 20.


A mai vasárnap Krisztus Király ünnepe van. ½6-tól Jézus Szíve litánia lesz, melyen teljes búcsút nyerhetünk.

A mai vasárnap a magyar Karitász intézményeinek javára gyűjtünk.

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.


Hétfőn ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária bemutatását a templomban.
Pénteken Alexandriai Szent Katalin ókori vértanú emléknapja lesz.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Várjuk a középiskolásokat csütörtökön este ½7-re a bérmálás szentségére felkészítő hittanórára
Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.