Vissza a kezdőlapra


28. vasárnap  2019. október 13.

 

Ma este a szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó,
beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Ma az esti szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara
Biber: Missa brevis
művét szólaltatja meg, egyben a mű magyarországi bemutatója.

 

Kedden Avilai Szent Teréz emléknapja lesz; ő volt a szigorú fegyelmet
követő kármelita apácarend megújítója.

 

Szerdán Alacoque Szent Margit emléknapja. Egyházunk Jézus Szíve tisztelete
arra a magánkinyilatkoztatásra épül, amelyben ő részesült.

 

Csütörtökön Antiochiai Szent Ignác vértanú püspök emléknapja.

Pénteken Szent Lukács evangélista ünnepe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtünk.

 


27. vasárnap  2019. október 6.

 

A mai vasárnap a de. 9 órai szentmisén tartjuk a terményhálaadást.

 

Október hónapban minden este ½6 órakor elimádkozzuk a rózsafűzért.
Kérjük a kedves híveket, kapcsolódjunk be Egyházunk közös imájába,
melyet a családokért ajánl fel.

 

Hétfőn Rózsafűzér királynőjének ünnepe amelyet V. Szent Pius pápa rendelt el hálából,
hogy a keresztény seregek 1571. október 7-én győzelmet arattak a lepantói tengeri csatában a hódító török flotta fölött.

 

Kedden Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepét tartjuk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Várjuk új hittanosok jelentkezését, akik az iskolákban és az óvodákban nem részesülnek hitoktatásban.

 

Október 23-án, Bátára rendezendő zarándokútra a Szalézi Kápolna csoportjába még lehet jelentkezni.

 

Október 13-án, jövő vasárnap az esti szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara
Biber: Missa brevis
művét szólaltatja meg, egyben a mű magyarországi bemutatója.

 

Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét arra, hogy jövő vasárnap az önkormányzati választáson
a résztvétel jogunk és feladatunk. Szavazatunkkal nemzeti és keresztény értékeinket támogassuk!26. vasárnap 2019. szeptember 29.

 

Ma Szentírás vasárnapja van; a Szentírás, mint Isten igéje a keresztény ember rendszeres lelki tápláléka.
Minden családban legyen Szentírás, amit olvasunk és hallgatunk!

 

Hétfőn Szent Jeromos emléknapja; ő a szentírástudódok védőszentje.

 

Kedden Lizieux-i Szent Teréz egyháztanító ünnepe.

Este ½6-kor kezdődnek a rózsafűzér ájtatosságok.
Október hónapban minden este ½6 órakor elimádkozzuk a rózsafűzért.
Kérjük a kedves híveket, kapcsolódjunk be közös imánkba,
amelyet az Egyház a családokért ajánl fel.

 

Szerdán Szent Őrzőangyalok ünnepe.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken Assisi Szent Ferenc emléknapja,
ő a ferences rend alapítója; ¼ 6-kor rózsafűzér és litánia.

Jövő vasárnap a de. 9 órai szentmisén tartjuk a terményhálaadást.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Várjuk új hittanosok jelentkezését, akik az iskolákban és az óvodákban nem részesülnek hitoktatásban.

 

Október 23-án, Bátára rendezendő zarándokútra a Szalézi Kápolna csoportjába még lehet jelentkezni.

 

Az egyházközségi képviselőtestületet megújítjuk, a jelöltek névsorát a hirdetőtáblán közzé tettük.
A jelöltekkel kapcsolatos javaslatokat jelentsük a plébánosnál.25. vasárnap  2019. szeptember 22.

 

Hétfőn Szent Páter Pio stigmatizált kapucinus szerzetes emléknapja.

 

Kedden lesz Szent Gellért vértanú püspök ünnepe. Szent István királyunk kortársa,
jelentős szerepe volt a magyar nép megtérítésében. Vértanúhalált halt 1045. szept. 24-én.

 

Pénteken Páli Szent Vince ünnepe. Ő az Irgalmas Nővérek rendjének alapítója.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézist tartunk.

 

Kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk az Új embert és a Keresztény életet,
mint katolikus sajtóterméket, lelkiségünkhöz hozzátartozik, hogy hitünket és
Egyházunk életét jobban megismerjük.

 

Várjuk új hittanosok jelentkezését, akik az iskolákban és az óvodákban nem részesülnek hitoktatásban.

 

A Katolikus Kórházlelkészség beteglátogatók részére tanfolyamot hirdet.
Jelentkezni lehet a plébánián.

 


24. vasárnap  2019. szeptember 15.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért,
a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Hétfőn Szent Cornélius pápa és Szent Ciprián vértanúk emléknapja.

Kedden Bellarmin Szent Róbert püspök emléknapja.

Csütörtökön Szent Januáriusz vértanú püspök emléknapja lesz.

Szombaton Szent Máté apostol és evangélista ünnepe lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézist tartunk.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

A szakrális művészeti hét programjai templomunkban:

Pénteken este 7-kor Vádoló múltunk kamaraopera előadása.

Szeptember 21-én, Szombaton este 7-kor az Albert Schweitzer ének- és zenekar
vendég művészek közreműködésével

hangversenyt
tart, részletes műsorok a hirdetőtáblán.23. vasárnap       2019. szeptember 8.

 

A mai vasárnap, szeptember 8-án, van templomunk éves szentségimádási napja, de. 10-től 11-ig szentóra.
Kérjük a kedves testvérek aktív részvételét.

 

Ma este 6 órakor lesz a Kiscelli kegyoltár búcsúi szentmiséje, melyen az
Albert Schweitzer Kamarakórus és Zenekar
Mozart Koronázási miséjét szólaltatja meg.
Utána agapé a közösségi házban, köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek süteményt hoznak.

 

Csütörtökön Szűz Mária szent neve ünnepe lesz.

Pénteken Aranyszájú Szent János püspök emléknapja.

Szombaton Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét tartja az Egyház.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Megkezdődött az őszi felnőtt katekézis, pénteken ½7-től a házasságra előkészítő
jegyesoktatást és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyamot  tartunk.

 

A Kiscelli kegyoltárnál a családokért végzett ima jövő vasárnap este lesz.

 

Október 23-án, szerdán az óbudai plébániák közös zarándokutat szerveznek Bátára.
A középkorban ismert, azóta elfeledett zarándokhelyre megyünk, ahol a Szent Eucharisztiával
csoda történt, amelyet IV. Jenő pápa elismert. Zarándokoljunk minél többen erre
a szent helyre, mert a közelmúltban ereklyét kapott Garamszentbenedekről, ahol a középkorban
szintén eucharisztikus csoda történt. Várjuk a kedves testvérek  jelentkezését.Báta, a Szent Vér kegyhelye

A bátai bencés apátság a középkori Magyarország egyik leghíresebb kegyhelye volt, melyet csodálatos
Szent Vér ereklyéje tett ország-szerte ismertté. Mégis nehéz helyzetben vagyunk, amikor
a Szent Vér kultusz történetét megpróbáljuk bemutatni. Az országosan ismert kegyhelyek közül az újlaki,
vagy budaszentlőrinci kegyhelyről mirákulum-gyűjtemények is maradtak ránk, a magyar szent királyok kultuszhelyeiről
is többet tudunk, hiszen a szentté avatások kapcsán legalább az ott történt fontosabb csodákat, eseményeket lejegyezték,
a Váradi Regestrum alapján pedig a Szent László sírja körül kialakult kultusz szintén elemezhető.
Sajnos a bátai Szent Vér kegyhely történetét csak szórványos adatok segítségével tudjuk rekonstruálni, s közel sem biztos,
hogy a megrajzolt kép tükrözi a valóságot.

1434-ben, amikor Báta pápai búcsúkiváltságot kapott, azt a Rómában tartózkodó Zsigmond király
kérte IV. Jenő pápától a Szent Vér kegyhelyet felkereső hívek számára. Zsigmond király ezen a napon
nemcsak a bátai kegyhelynek, hanem az ország legjelentősebb templomainak, köztük
a székesfehérvári királyi bazilikának, a nagyváradi székesegyháznak,
az óbudai Szent Péter templomnak, a győri székesegyház Szent Vér ereklyéjének,
s még ugyanazon év őszén a budaszentlőrinci kegyhelynek is kért búcsúkiváltságot.
A pápai bullából megtudjuk, hogy Bátán „Krisztusnak az Oltáriszentségből kiömlő Vére
és a szentek számtalan ereklyéje van, s Úrnapján a Szent Vért és az ereklyéket a népnek
nyilvánosan felmutatják, melynek látására csodálatos népsokaság özönlik...


További információk Bátáról: Itt
22. vasárnap  2019. szeptember 1.

 

Szeptember 2-án, hétfőn de. 8-kor a Péter-Pál Iskola részére Veni Sancte szentmise lesz.

 

Kedden Nagy Szent Gergely pápa emléknapja.

Csütörtökön Kalkuttai Szent Teréz emléknapja lesz.

Pénteken, 6-án 18:30 órakor kezdődik a felnőtt katekézis. Házassági, valamint
elmaradt szentségek felkészítésére.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénekeneste a szentmise előtt litánia.

Szombaton a kassai szent vértanúkünnepe; Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért;
+ 1619. szeptember 7-én, fél 6-tól rózsafűzér lesz.


Templomunkban szentségimádást tartunk szeptember 8-án de. 10-11 óra között. 
Kérjük a Kedves Testvérek aktív részvételét!

 

Szeptember 8-án, vasárnap este 6 órakor lesz a Kiscelli kegyoltár búcsúi szentmiséje, melyen
az Albert Schweitzer Kamarakórus és Zenekar Mozart Koronázási miséjét szólaltatja meg.
Utána agapé a közösségi házban, köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek süteményt hoznak.

 

Október 23-án, szerdán az óbudai plébániák közös zarándokutat szerveznek Bátára.
A középkorban ismert, azóta elfeledett zarándokhelyre megyünk, ahol a Szent Eucharisztiával
csoda történt, amelyet IV. Jenő pápa elismert. Zarándokoljunk minél többen erre
a szent helyre, mert a közelmúltban ereklyét kapott Garamszentbenedekről, ahol a középkorban
szintén eucharisztikus csoda történt. A kedves testvérek előzetes jelentkezését kérjük.21. vasárnap  2019. augusztus 25.

 

Kedden Szent Mónika emléknapja.

 

Szerdán Szent Ágoston püspök és egyháztanító ünnepe, az Egyház nagy teológusa,
aki egyben az emberiség egyik legnagyobb gondolkodója volt.

 

Csütörtökön Keresztelő Szent János vértanúságára emlékezik az Egyház.

 

Augusztus 31-én, szombaton lesz főegyházmegyénk székesegyháza, az Esztergomi Bazilika felszentelésének évfordulója.

 

Plébániánkon az irodai szolgálat hétfőtől péntekig minden nap ½4 és ½6 között működik.

 

Szeptember 2-án, hétfőn de. 8-kor a Péter-Pál Iskola részére Veni Sancte szentmise lesz.

 

Szeptember 8-án, vasárnap este 6 órakor lesz a Kiscelli kegyoltár búcsúi szentmiséje.
Az ünnepi zenekaros szentmise után agapé a közösségi házban, köszönettel vesszük,
ha a kedves testvérek süteményt hoznak.

 

Október 23-án, szerdán az óbudai plébániák közös zarándokutat szerveznek Bátára.
A kedves testvérek előzetes jelentkezését kérjük, részletes tájékoztató később.20. vasárnap  2019. augusztus 18.

 

Hétfőn Szent Bernátnak, a ciszterci rend alapítójának lesz az ünnepe.

 

Kedden Szent István királynak, Magyarország fővédőszentjének ünnepét tartjuk.

Templomunkban szentmisék de. 9-kor és este 6 órakor lesznek.

A Szent István Bazilikában du. 5 órakor kezdődik az ünnepi szentmise és utána lesz a Szent Jobb körmenet.
Az ünnepi szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek celebrálja.

 

Szerdán Szent X. Piusz pápa emléknapja.

 

Csütörtökön Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepe.

 

Szombaton Szent Bertalan apostol ünnepe.

 

Október 23-án, szerdán az óbudai plébániák közös zarándokutat szerveznek Bátára.
A kedves testvérek előzetes jelentkezését kérjük, részletes tájékoztató később.


19. vasárnap  2019. augusztus 11.

 

Ma este a szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó,
beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Kedden Boldog XI. Ince pápa ünnepe, akinek magyar népünk a török hódoltság alóli
fölszabadulás megszervezését köszöni.
A Budai Várban álló szobrának fölirata: Magyarország megmentője.

 

Szerdán Szent Maximilián Kolbe vértanú, minorita szerzetes ünnepe, aki Auschwitzban
életét adta egy rabtársa megmentéséért.

 

Csütörtökön Nagyboldogasszony ünnepe lesz. Parancsolt ünnep!
Templomunkban szentmisék de. 9-kor és este 6 órakor lesznek.
A szerdai előesti mise is érvényes az ünnepre.


18. vasárnap  2019. augusztus 4.

 

Hétfőn Havas Boldogasszony ünnepe.

 

Kedden Urunk színeváltozásának ünnepét tartja az Egyház.

 

Csütörtökön Egyházunk Szent Domonkost ünnepli, ő a domonkos rend alapítója.

 

Pénteken Szent Edith Stein vértanú ünnepe, Európa társvédőszentje.

 

Szombaton Szent Lőrinc vértanú diakónus ünnepe.17. vasárnap  2019. július 28.

 

Hétfőn Szent Márta emléknapja lesz.

 

Szerdán Loyolai Szent Ignácot, a jezsuita rend alapítóját ünnepli az egyház.

 

Csütörtökön Ligouri Szent Anfolz  püspök és egyháztanító emléknapja,

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken ½6-tól litánia lesz.
Szombaton  ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.


16. vasárnap  2019. július 21.

 

Hétfőn Szent Mária Magdolna ünnepe.

 

Kedden Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentjének lesz az ünnepe.

 

Szerdán Árpádházi Szent Kinga emléknapja lesz.

 

Csütörtökön Szent Jakab apostolt ünnepli az Egyház.

 

Pénteken Szent Anna és Szent Joakim emléknapja lesz, akik a Bol­dogságos Szűz Mária szülei voltak.

 

Plébániánkon augusztus 20-ig az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 


15. vasárnap  2019. július 14.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért,
a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Hétfőn Szent Bonaventura, ferences hittudós emléknapja.

 

Kedden Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja lesz.

 

Szerdán Szent András és Benedek magyar szentek, felvidéki remeték emléknapja,
akik Szent István kortársai voltak.

 

Csütörtökön Szent Hedvig lengyel királynő ünnepe, aki Nagy Lajos magyar király leánya volt.

 

Plébániánkon augusztus 20-ig az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.


14. vasárnap  2017. július 7.

 

Csütörtökön Szent Benedek apát, Európa védőszentjének lesz ünnepe.

 

Plébániánkon augusztus 20-ig az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 

A mai vasárnap van a péterfillérek gyűjtése.
Az Apostoli Szentszék rendelkezése értelmében adományainkkal az egyetemes Egyház céljait szolgáljuk.


.

 13. vasárnap  2019. június 30.

A mai vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére de.
11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, főcelebráns Dr. Cserháti Ferenc püspök.

A szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Haydn: Üstdob miséjét szólaltatja meg.

 

Kedden Sarlós Boldogasszony ünnepe, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél.

Szerdán Szent Tamás apostol ünnepe.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken ½6-tól litánia lesz.
Szombaton Goretti Szent Mária vértanú szűz emléknapja, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Plébániánkon augusztus 20-ig az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 

Az elsőáldozásról és a bérmálásról készült DVD átvehető a templomban és a plébánián.

 

A Balatonszárszón rendezendő hittantábor résztvevőinek gyülekező a plébánia előtt július 1-jén,
hétfőn reggel 8-kor, indulás ½9-kor.
Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.

 

Jövő vasárnap lesz a péterfillérek gyűjtése.

 


Úrnapja 2019. június 23.


A mai vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után lesz az úrnapi körmenet.
Virágot és virágszirmokat gyűjtünk, lehet hozni a templomhoz.

 

Hétfőn Keresztelő Szent János születését ünnepli egyházunk.

 

Csütörtökön Szent László király ünnepe lesz.

Pénteken Jézus Szentséges Szívének ünnepe. Litániát tartunk, melyen teljes búcsú nyerhető.

Szombaton Szent Péter és Pál apostolok ünnepe.

 

Jövő vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére
de. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, főcelebráns Dr. Cserháti Ferenc püspök.

A szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Haydn: Üstdob miséjét szólaltatja meg.

 

Az elsőáldozásról és a bérmálásról készült DVD átvehető a templomban és a plébánián.

 

Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.

 


Szentháromság vasárnapja 2019. június 16.

Ma Szentháromság vasárnapja van; az Egyház törvénye szerint ez a nap a húsvéti szentgyónás és szentáldozás elvégzésének határideje.

 

A bérmálás a mai vasárnap este 6 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

 

Hétfőn este 6-kor papi találkozó koncelebrált szentmiséje lesz.

 

Szerdán Szent Romuáld apát, a kamalduli rend alapítójának lesz emléknapja.

Pénteken Gonzaga Szent Alajos emléknapja.

Szombaton Morus Szent Tamás vértanú emléknapja.

 

Az Eucharisztikus Kongresszus szervezőbizottsága felhívására plébániánk is csatlakozik
az Úrnapja előestéjén tartandó szentségimádáshoz. Június 22-én,
szombaton 5 órától szentségimádást tartunk. Aki részt tud venni, regisztráljon a NEK honlapján.

 

A jövő vasárnap, Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után lesz az úrnapi körmenet.
Virágot és virágszirmokat gyűjtünk, lehet hozni a templomhoz.

 

Június 15-től augusztus 20-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, még lehet jelentkezni, várjuk hittanosainkat.

Csütörtökön ½7-től a résztvevők és a szülők részére megbeszélést tartunk.

Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.


Pünkösd 2019. június 9.

 

Ma Pünkösd ünnepe van, ez a nap a Szentlélek kiáradása, az Egyház történelmi születésnapja.

 

Holnap, Pünkösdhétfőn Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja   emléknapja,
szentmise este 6-kor, templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Biber: Missa brevis művét szólaltatja meg.

Pünkösdhétfőn de. 9 órakor kezdődik Máriaremetén az egyházmegyei majális.

 

Kedden Szent Barnabás apostol ünnepe.

Csütörtökön Páduai Szent Antal emléknapja.

Pénteken A mi Urunk Jézus Krisztus Örök Főpap ünnepe.

Szombaton Árpád-házi Boldog Jolán emléknapja lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Templomunkban a bérmálás június 16-án, vasárnap este 6 órakor lesz.
Az ünnepi szentmisét Dr. Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

Szombaton 9-kor a bérmálkozók részére próba és gyóntatás a templomban;
várjuk a bérmálkozókat és, ha el tudnak jönni, a bérmaszülőket is.

 

Az elsőáldozásról készült DVD átvehető a szentmise után, vagy a plébánián.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.

 


Urunk mennybemenetele 2019. június 2. 


Szerdán Szent Bonifác vértanú püspök emléknapja lesz, ő volt a német nép megtérítője.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön Szent Norbert püspök emléknapja lesz, ő a premontrei rend alapítója.

 

A héten elsőpéntek, amikor betegeket látogatunk, ½6-tól litánia lesz.


Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

 

Jövő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.