Vissza a kezdőlapra


2. vasárnap         2019. január 20.

 

A mai vasárnap a 11 órai szentmisén az elhurcolt német ajkú áldozatokért imádkozunk.
A szentmise után ½1-kor megemlékezés és koszorúzás lesz a városháza falán lévő emléktáblánál.

 

A mai vasárnap 11 órakor Szent Margit emlékmise lesz a Margit-szigeti romoknál,
főcelebráns Dr. Erdő Péter bíboros.

 

Hétfőn Szent Ágnes ókori római vértanú szűz ünnepe lesz.
Kedden
Boldog Batthyány Strattmann Lászlóra, szegények orvosára emlékezik Egyházunk.

Csütörtökön Szalézi Szent Ferenc püspök emléknapja, ő a katolikus sajtó védőszentje.

Pénteken Szent Pál apostol megtérésének ünnepe lesz.

Szombaton Szent Timóteusz és Titusz püspökök emléknapja.

 

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

A mai vasárnapon kezdődik és nyolc napig tart az ökumenikus imahét,
amikor a keresztények egységéért imádkozunk. Hétfőtől péntekig 5 órakor
Óbuda templomaiban és imaházaiban tartunk igehirdetést és közös imádságot.
Kérjük a kedves híveket, aki teheti, vegyen részt ezen.

Hétfőn az Evangélikus Templomban,

kedden 7-kor a Szalézi Kápolnában,

szerdán 7-kor a Kiscelli utcai Metodista Templomban,

csütörtökön a Református Templomban,

pénteken reggel 8-kor a Szent József Templomban,

este 5-kor az Újlaki Katolikus Templomban lesz az ökumenikus imádság.

 

A Magyar Rákellenes Liga és a Curate Infirmos Kamillánus Közösség
templomunkban január 26-án, szombaton este 6-kor
emlőbetegek
Szent Agáta miséjét tartja. Szeretettel várjuk Szent Agáta minden tisztelőjét.

 

Január 26-án, szombaton este 6 órától Óbudai Keresztény Bál lesz
a San Marco utcai Óbudai Kultúrális Központban, jegyek ára 2000 Ft.

 

A Katolikus Kórházlelkészség beteglátogatók részére tanfolyamot hirdet.
Jelentkezni lehet a plébánián.


Urunk megkeresztelkedése 2019. január 13.

 

A mai vasárnapon Urunk megkeresztelkedését ünnepli az Egyház.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó,
beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk, ½6-kor litánia.

 

Kedden Remete Szent Pál ünnepe, ő a magyar alapítású Pálos Rend névadó és védőszentje.

Csütörtökön Remete Szent Antal apát emléknapja.

 

Pénteken Árpádházi Szent Margit ünnepe. IV. Béla magyar király leánya volt, aki életét és imádságát
engesztelésül ajánlotta fel a magyar népért.

 

Jövő vasárnap a 11 órai szentmisén a háború végén elhurcolt német ajkú áldozatokért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Aki kéri lakása megszentelését, kérjük, jelentse a sekrestyében, vagy a plébánián.

 

Január 26-án, szombaton este 6 órától Óbudai Keresztény Bál lesz a San Marco utcai Óbudai Kultúrális Központban,
jegyek vásárolhatók a sekrestyében és a plébánián, ára 2000 Ft.

 


Vízkereszt      2019. január 6.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Várjuk a középiskolásokat csütörtökön este ½7-re a bérmálás szentségére felkészítő hittanórára.

 

Január 11-én, pénteken este ½7-kor kezdődik a felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

Az újonnan megáldott szenteltvizet és krétát vihetünk haza lakásunkba.

Aki kéri lakása megszentelését, kérjük, jelentse a sekrestyében, vagy a plébánián.

 

A jövő héttől a hétköznapi szentmiséket hétfőtől péntekig a téli ká­polnában, a sekrestyében tartjuk.

 

Január 26-án, szombaton este 6 órától Óbudai Keresztény Bál lesz a San Marco utcai Óbudai Kultúrális Központban,
jegyek vásárolhatók a sekrestyében és a plébánián, ára 2000 Ft.Újév 2019. január 1.

 

Szerdán Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök emléknapja


A héten elsőpéntek, amikor betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat a családtagokat és barátokat,
akik nem tudnak templomba jönni, ½6-tól litánia lesz.

A héten elsőszombat lesz, ½6-tól rózsafüzért imádkozunk.


Vasárnap Vízkereszt ünnepe, szombaton este lesz a szenteltvíz ünnepélyes megáldása.

 
Szerdán este ½7-kor Biblia óra.


Január 11-én pénteken este
½7-kor kezdődik a felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.


Kívánunk mindenkinek Istentől megáldott békés, boldog Újesztendőt!Szent Család Vasárnapja   2018. december 30.

 


A mai vasárnap Szent Család ünnepe van, a családok egységéért, békéjéért és a szeretet kötelékének fenntartásáért imádkozunk.
A 9 órai szentmise után a családokat külön is megáldjuk.


Hétfőn este 6-kor lesz az évvégi hálaadó szentmise a Te Deum.


Kedden lesz Újév napja,  a Boldogságos Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, parancsolt ünnep!

½ 8-kor nem lesz szentmise, szentmisék 9, 11 és este 6 órakor.

Megjelent főegyházmegyénk lapjának új száma az Esztergom, Budapest és plébániánk lapja, a
Kulcs és kard legújabb karácsonyi száma, megtalálhatók az újságos állványon.


Advent 4. Vasárnapja   2018. december 23.

 

 

Hétfőn lesz Karácsony vigíliája.

Du. 3 órakor pásztorjáték templomunkban a Harrer Pál iskola szervezésében.

A pásztorjáték után vigília szentmise, majd bezárjuk a templomot!


Szenteste éjszakáján éjjel 12 órakor éjféli szentmise lesz, ½ 12-kor nyitjuk a templomot.


December 25-én kedden Karácsony ünnepe, parancsolt ünnep!

Szentmisék 9, 11 és este 6 órakor, ½ 8-kor nem lesz szentmise.

9-kor Pásztorom miséje.

11-kor a kórus és zenekar közreműködésével Mozart Pastorale miséje hangzik el.

Este 6 órakor orgonás szentmise.


Szerdán. Karácsony másnapján Szent István vértanú ünnepe: szentmisék 9 és este 6 órakor.


Csütörtökön Szent János apostol ünnepe, az esti szentmise után borszentelés.


Pénteken Aprószentek ünnepe lesz.


Megjelent főegyházmegyénk lapjának új száma az Esztergom, Budapest és plébániánk lapja, a
Kulcs és kard legújabb karácsonyi száma, megtalálhatók az újságos állványon.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Falinaptárak, kalendárium, képeslapok kaphatók.

 

Örömmel közöljük a kedves tervérekkel, hogy szeretett plébánosunk - Zoltán Atya - a Teremtő Isten
jóvoltából ma ünnepi születésének 60. évfordulóját.

Ebből az alkalomból imádságos szeretettel gratulálunk és kérjük életére és munkásságára
Urunk bőséges áldását és kegyelmét.

Az ősi latinokkal kívánjuk: „Ad multos annos!

 


Advent 3. Vasárnapja       2018. december 16.

 

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Kérjük bejeleenteni azokat a betegeket, akik nem tudnak eljönni templomba; december 20-án, csütörtökön felkeressük őket otthonukban, hogy elvégezzék karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Falinaptárak, kalendárium, képeslapok kaphatók.

 Advent 2. Vasárnapja   2018. december 9.

 

A mai vasárnap a 9 órai szentmise után Mikulás ünnepséget tartunk a gyermekeknek. Szeretettel várjuk őket a családokkal együtt.

A mai vasárnap a 11 órai szentmisét a Duna TV templomunkból közvetíti.

 

A mai vasárnap az esti 6 órai szentmisén fejeződik be Adventi lelkigyakorlatunk.

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

 

December 10-én, hétfőn este a szentmise után szentségimádás lesz.

Szerdán a Guadelupei Boldogságos Szűz Mária emléknapja.

Csütörtökön Szent Lúcia ókori vértanú szűz emléknapja.

Pénteken Keresztes Szent János emléknapja lesz.

Szombaton Boldog Brenner János vértanú áldozópap emléknapja.

 

Adventi és karácsonyi hangverseny lesz templomunkban:

-december 11-én, kedden ¾7-kor a Óbudai Gimnázium,

-december 12-én, szerdán ½5-kor Szent Miklós Iskola,

-december 13-án, csütörtökön 4-kor a Csalogány Iskola és

-december 14-én, pénteken 7-kor az Árpád Gimnázium előadásában.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Falinaptárak, kalendáriumok kaphatók.

 


Advent 1. Vasárnapja   2018. december 2.

 

Advent 1. vasárnapja van; ez az idő a Krisztus-várás és a bűnbánat ideje. Az adventi koszorúk megáldása a szentmisék után a Jézus Szíve oltárnál.

 

Csütörtökön Szent Miklós püspök emléknapja.

December 9-én, jövő vasárnap a 9 órai szentmise után Mikulás ünnepséget tartunk a gyermekeknek. Szeretettel várjuk őket a családokkal együtt.

 

Pénteken Szent Ambrus püspök emléknapja. E napon elsőpéntek, amikor betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat a családtagokat és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni, ½6-tól litánia lesz.

 

Szombaton ünnepli Egyházunk a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását.

Szombaton ½11-kor lesz az Esztergomi Bazilikában Mohos Gábor atya püspökké szentelése.

 

December 9-én, jövő vasárnap a 11 órai szentmisét a Duna TV templomunkból közvetíti.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

 

Adventi lelkigyakorlat templomunkban december 7-én, pénteken; 8-án, szombaton és 9-én, vasárnap az esti 6 órai szentmisén lesz. Vezeti Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora; e napokon 5 órától gyóntatás.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

Falinaptárak, kalendárium, képeslapok kaphatók.


Krisztus Király vasárnapja 2018. november 25.

 

A mai vasárnap Krisztus Király ünnepe van, ½6-tól Jézus Szíve litánia lesz, melyen teljes búcsút nyerhetünk.

 

Pénteken Szent András apostol ünnepe.

A héten elsőszombat lesz, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor a felnőtt katekézist a templomban tartjuk.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Jövő vasárnap kezdődik advent, a hívek által készített adventi koszorúk megáldása szomaton este és vasárnap reggel a szentmisék után.

 

Adventi lelkigyakorlat templomunkban december 7-én, pénteken; 8-án, szombaton és 9-én, vasárnap az esti 6 órai szentmisén lesz. Vezeti Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora; e napokon 5 órától gyóntatás.

 

A mai vasárnap a magyar Karitász intézményeinek javára gyűjtünk.33. vasárnap       2018. november 18.

 

A mai vasárnap a 9 órai szentmise után a templom falánál felállított emlékműnél megemlékezünk az első világháború hőseiről és áldozatairól.

 

A mai vasárnap de. 11 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének ünnepi szentmiséje, amikor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek, akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat. A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be, közreműködik a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Templom kórusa.

 

Hétfőn Árpádházi Szent Erzsébetnek, a hősies felebaráti szeretet szentjének lesz az ünnepe.

 

Szedán ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária bemutatását a temp­lomban.

 

Csütörtökön Szent Cecília, ókori vértanú szűz emléknapja, ő a szent zene védőszentje.

 

Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe, ½6-tól Jézus Szíve litánia lesz, melyen teljes búcsút nyerhetünk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis lesz.

 

Az Eucharisztikus Kongresszus felhívására plébániánk is csatlakozik a Krisztus Király ünnepe előestéjén tartandó szentségimádáshoz. November 24-én, szombaton 5 órától szentségimádást tartunk. Aki részt tud venni, jelentkezzen a sekrestyében, vagy a plébánián.

 

Adventi koszorúk készítésére hívjuk a családokat és a gyerekeket november 24-én, szombaton de. 10 órára a Péter-Pál Házba, aki tud, hozzon koszorúalapot és gyertyát.32. vasárnap       2018. november 11.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Hétfőn Szent Jozafát vértanú püspök ünnepe, aki a keresztény egységért adta az életét.

 

Csütörtökön Nagy Szent Albertnek a középkori teológia és természettudomány jeles tudósának lesz az emléknapja.

 

Pénteken Skóciai Szent Margit emléknapja lesz.

 

November 19-én, jövő vasárnap de. 11 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének ünnepi szentmiséje, amikor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek, akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat. A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be, közreműködik a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Templom kórusa.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis lesz.

 

Az Eucharisztikus Kongresszus szervezőbizottsága felhívására plébániánk is csatlakozik a Krisztus Király ünnepe előestéjén tartandó szentségimádáshoz. November 24-én, szombaton 5 órától szentségimádást tartunk. Aki részt tud venni, jelentkezzen a sekrestyében, vagy a plébánián.

 

Jövő vasárnap a magyar Karitász intézményeinek javára gyűjtünk.


Kedden, november 13-án az esti szentmise után képviselőtestületi ülés lesz a plébánián.. 


31. vasárnap       2018. november 4.

 

A mai vasárnap ¾5-kor egyházzenei áhítat lesz. Az Albert Schweitzer Ének- és Zenekar vendég művészek közreműködésével előadja Mozart Requiemét.

 

Mindenszentek nyolcadában minden nap teljes búcsút nyerhetünk, amelyet halottainkért ajánlunk föl. Feltételek: temető meglátogatása, szentgyónás, szentáldozás és ima a Szentatya szándékára: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

 

Hétfőn Szent Imre herceg ünnepe, Szent István királyunk fia volt, ő a magyar ifjúság védőszentje.

 

Pénteken a Lateráni Bazilika felszentelését ünnepli az egyház.

Szombaton Nagy Szent Leó pápa emléknapja.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis lesz.

 

November 18-án, de. 11 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének ünnepi szentmiséje, amikor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek, akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat. A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be, közreműködik a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Templom kórusa.


30. vasárnap       2018. október 28.

 

A mai vasárnap az esti szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Gounod Ünnepi miséjét szólaltatja meg.

 

Október 31-én, szerdán ½6-kor lesz az utolsó októberi rózsafűzér ájtatosság.

 

November 1-jén, csütörtökön Mindenszentek ünnepe, amely parancsolt ünnep.

A temető kápolnában de. 10-kor szentmise. A templomban este 6-kor lesz szentmise, után lucernárium, ünnepélyes gyászszertartást tartunk.

November 2-án, pénteken Halottak napja van. A temető kápolnában de. 10-kor és du. 3-kor; a templomban este 6-kor lesz szentmise.

 

Mindenszentek nyolcadában minden nap teljes búcsút nyerhetünk, amelyet halottainkért ajánlunk föl. Feltételek: temető meglátogatása, szentgyónás, szentáldozás és ima a Szentatya szándékára: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Pénteken ½6-tól szentségimádás és litánia lesz. Szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

November 4-én, jövő vasárnap ¾5-kor egyházzenei áhítat lesz. Az Albert Schweitzer Ének- és Zenekar vendég művészek közreműködésével előadja Mozart Requiemét.

 

A mai vasárnap de. 8-12-ig a Péter-Pál Házban mézvásár van.

 

A mai vasárnaptól téli időszámítás van, az órákat egy órával vissza kellett állítani.

 


29. vasárnap  2018. október 21.

 

Ma Missziós vasárnap van, perselyadományainkkal a missziók ügyét támogatjuk.

 

Hétfőn Szent II. János-Pál pápa emléknapja lesz.

 

Október 23-án, kedden, nemzeti ünnepünkön lesz Kapisztrán Szent János ferences szerzetes emléknapja, aki Hunyadi Jánossal együtt a nándorfehérvári diadal hőse volt. Az este 6 órai szentmisét hazánkért ajánljuk fel.

 

Csütörtökön Szent Mór pécsi püspök emléknapja.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Október 28-án, jövő vasárnap az esti szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Gounod Ünnepi miséjét szólaltatja meg.


Október 28-án, jövő vasárnap reggel 8-12 óra között mézvásár lesz a Péter-Pál házban.

 

Október 28-án, jövő vasárnap kezdődik a téli időszámítás, az órákat egy órával majd vissza kell állítani.

 
 

28. vasárnap  2018. október 14.

 

Ma este a szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó,
beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Hétfőn Avilai Szent Teréz emléknapja lesz; ő volt a szigorú fegyelmet követő kármelita apácarend megújítója.

 

Kedden Alacoque Szent Margit emléknapja.
Egyházunk Jézus Szíve tisztelete arra a magánkinyilatkoztatásra épül, amelyben ő részesült.

 

Szerdán Antiochiai Szent Ignác vértanú püspök emléknapja.

Csütörtökön Szent Lukács evangélista ünnepe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtünk.

 

Október 20-án, szombaton kirándulást szervezünk a hittanosok és családok részére,
találkozó 9-kor a templomnál.


27. vasárnap  2018. október 7.

 

A mai vasárnap a de. 9 órai szentmisén tartjuk a terményhálaadást.

 

Hétfőn Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepét tartjuk.

Október 8-án, hétfőn este a szentmise után szentségimádás lesz.

 

Október hónapban minden este ½6 órakor elimádkozzuk a rózsafűzért.
Kérjük a kedves híveket, kapcsolódjunk be közös imánkba,
amelyet az Egyház a családokért ajánl fel.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Várjuk új hittanosok jelentkezését, akik az iskolákban és az óvodákban nem részesülnek
hitoktatásban, várjuk azokat a fiatalokat is, akik még nem bérmálkoztak.26. vasárnap  2018. szeptember 30.

 

Ma Szentírás vasárnapja van; a Szentírás, mint Isten igéje a keresztény ember rendszeres lelki tápláléka. Minden családban legyen Szentírás, amit olvasunk és hallgatunk!

 

Hétfőn Lizieux-i Szent Teréz egyháztanító ünnepe.

Este ½6-kor kezdődnek a rózsafűzér ájtatosságok. Október hónapban minden este ½6 órakor elimádkozzuk a rózsafűzért. Kérjük a kedves híveket, kapcsolódjunk be közös imánkba, amelyet az Egyház a családokért ajánl fel.

 

Kedden Szent Őrzőangyalok ünnepe.

Csütörtökön Assisi Szent Ferenc emléknapja; ő a ferences rend alapítója.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, péneken ¼ 6-kor rózsafűzér és litánia.

Szombaton Szent Brúnóra, a kartauzi rend alapítójára emlékezünk,

Jövő vasárnap a de. 9 órai szentmisén tartjuk a terményhálaadást.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Csütörtökön este ½7-kor a bérmálkozók részére hittan.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

A Sárospatakra induló zarándokoknak k találkozó a templomnál október 6-án, szombaton reggel ¼7-kor, indulás ½7-kor, érkezés este 8-kor.

 

Október 6-án, szombaton zarándokutat szervezünk Sárospatakra. Indulás reggel ½7-kor, érkezés este 8-kor, térítési díj ebéddel együtt: 6.000 Ft.25. vasárnap  2018. szeptember 23.

 

Hétfőn lesz Szent Gellért vértanú püspök ünnepe. Szent István királyunk kortársa, jelentős szerepe volt a magyar nép megtérítésében. Vértanúhalált halt 1045. szept. 24-én.

Hétfőn este a szentmise után