Vissza a kezdőlapra

13. vasárnap  2022. június 26.

 

A mai vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére
de. 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa Balázs Ákos Jeromos
ferences szerzetes atya, aki újmisét tart; szentbeszédet mond Lukovits Milán atya.

 

1997. június 27-én Dr. Dékány Vilmos püspök atya Dr. Tomkó Lászlót diakónussá szentelte
templomunkban. M
a az este 6 órai szentmisén a diakónus atyával együtt adunk hálát a 25 év kegyelmeiért.
Szentbeszédet mond Forgács Alajos kanonok, városmajori plébános.

 

Hétfőn Szent László király ünnepe.

Kedden Szent Iréneusz ókori vértanú püspök emléknapja.

Szerdán Szent Péter és Pál apostolok ünnepe.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken szentmise előtt litánia.
Szombaton Sarlós Boldogasszony ünnepe, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Augusztus 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Káptalanfüreden, várjuk a hittanosok jelentkezését.

Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.

 

Jövő vasárnap lesz a péterfillérek gyűjtése.

 


Úrnapja 2022. június 19.

 

A mai vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 10 órai szentmise után lesz az
úrnapi körmenet
melyen teljes búcsút nyerhetünk. Virágot és virágszirmokat gyűjtünk,
lehet hozni a templomhoz.

 

Hétfőn 6 órakor templomunkban papi találkozó koncelebrált szentmiséje lesz.

 

Kedden Gonzaga Szent Alajos emléknapja.

Szerdán Morus Szent Tamás emléknapja.

Csütörtökön Keresztelő Szent János születését ünnepli egyházunk.

 

Pénteken Jézus Szentséges Szívének ünnepe.

Szombaton Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepe. ½11-kor kezdődő szentmisén
templomunkban Mohos Gábor püspök atya diakónussá szenteli Kovács Sándor szalézi szerzetest.

 

Június 26-án, jövő vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. De. 10 órakor kezdődik a
Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa
Balázs Ákos Jeromos ferences szerzetes atya, aki újmisét tart, szentbeszédet mond Lukovits Milán atya.

 

1997. június 27-én Dr. Dékány Vilmos püspök atya Dr. Tomkó Lászlót diakónussá szentelte
templomunkban. Június 26-án az este 6 órai szentmisén a diakónus atyával együtt adunk hálát a
25 év kegyelmeiért.
Szentbeszédet mond Forgács Alajos kanonok, városmajori plébános.

 

Augusztus 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Káptalanfüreden, várjuk a hittanosok jelentkezését.
Csütörtökön ½7-től a résztvevők és a szülők részére megbeszélést tartunk a plébánián.

Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet
és gyümölcsöt hoznak.


 

Szentháromság vasárnapja 2022. június 12.

 

Ma Szentháromság vasárnapja van; az Egyház törvénye szerint ez a nap
a húsvéti szentgyónás és szentáldozás elvégzésének határideje.

A mai vasárnap 7-kor az Albert Schweitzer Kamarakórus és Zenekar
vendég művészek közreműködésével egyházzenei áhítatot tart.

 

Hétfőn Páduai Szent Antal ferences szerzetes emléknapja.

 

Szerdán Árpád-házi Boldog Jolán emléknapja, este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Pénteken este ¾7-kor felnőtt katekézis, mely a házasságra előkészítő
jegyesoktatás és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

A jövő vasárnap, Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 10 órai szentmise után
úrnapi körmenet, melyen teljes búcsút nyerhetünk.

 

Az elsőáldozásról felvétel készült, a link megtalálható a plébánia honlapján és a hirdetőtáblán.

 


Pünkösd 2022. június 5.

 

Ma Pünkösd ünnepe van, ez a nap a Szentlélek kiáradása, az Egyház
történelmi születésnapja. Az esti szentmise előtt litánia, amelyen teljes búcsút
nyerhetünk a
szokásos feltételekkel.

Holnap, Pünkösdhétfőn Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja  
emléknapja, szentmise este 6-kor.

 

Pünkösdhétfőn de. 10 órakor kezdődik Máriaremetén az egyházmegyei majális.
Du. 3-kor Dr. Erdő Péter bíboros ünnepi szentmisét mond Máriaremetén.

 

Szerdán Prágai Szent Ágnes és Boldog Sándor István vértanú szalézi szerzetes emléknapja,
este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön A mi Urunk Jézus Krisztus Örök Főpap ünnepe.

 

Pénteken este ¾7-kor felnőtt katekézis, mely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

Szombaton Szent Barnabás apostol ünnepe.

 

Június 12-én, jövő vasárnap 7-kor az Albert Schweitzer Kamarakórus és Zenekar
vendég művészek közreműködésével egyházzenei áhítatot tart. Tájékoztató a hirdetőtáblán.

 

Az elsőáldozásról felvétel készült, a link megtalálható a plébánia honlapján és a hirdetőtáblán.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1KDR664nuok1iNFUsGoAjPonGLlrWjSoE?usp=sharing

 Urunk mennybemenetele 2022.
május 29.

 

A mai vasárnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük.

A 10 órai misén lesz a gyermekek elsőáldozása.

 

Szerdán Szent Jusztinusz ókori római vértanú emléknapja, este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken a szentmise előtt litánia,
szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Pénteken este ¾7-kor felnőtt katekézis, mely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

Jövő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe.

 Húsvét 6. vasárnapja 2022. május 22.

 

Jövő vasárnap ünnepeljük Urunk mennybemenetelét.

 

Hétfőn Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emléknapja.

 

Kedden Szűz Mária keresztények segítsége emléknapja.

 

Szerdán Szent VII. Gergely pápa emléknapja.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön Néri Szent Fülöp emléknapja, ő az Oratoriánus Rend alapítója.

 

Pénteken este ¾7-kor felnőtt katekézis, mely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

Az elsőáldozás május 29-én, jövő vasárnap a 10 órai misén lesz.
Az elsőáldozók részére
próba és gyóntatás május 28-án, szombaton 9 órakor a templomban.

 


Húsvét 5. vasárnapja 2022. május 15.

 

Május hónapban minden este ¾6-kor elénekeljük a Loretoi litániát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.

 

Hétfőn Nepomuki Szent Jánosnak, a gyónási titok vértanújának lesz emléknapja.

 

Kedden Boldog Scheffler János vértanú püspök emléknapja.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Pénteken este ¾7-kor felnőtt katekézis, mely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

Az elsőáldozás május 29-én, vasárnap a 10 órai misén lesz.
Az elsőáldozók részére felkészítés m
ájus 22-én, jövő vasárnap a 10 órai szentmise után.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy
a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11.
A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány
javára ajánlják fel. A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy
ezeket
jelöljék meg kedvezményezettnek.

 

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét a hirdetőtáblán elhelyezett Karitász plakátra.

 

Húsvét 4. vasárnapja 2022. május 8.

 

Ma, húsvét 4. vasárnapján az egyház a papi hivatásokért imádkozik.

A mai vasárnap a 10 órai szentmise után elsőáldozók részére felkészítés lesz.

 

Május hónapban minden este ¾6-kor elénekeljük a Loretoi litániát a
Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön Szent Pongrác ókori római vértanú emléknapja lesz.

 

Pénteken a Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésére emlékezik egyházunk.

Pénteken este ¾7-kor felnőtt katekézis, mely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház
technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy
a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel. A NAV által elkészített
adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy
őket jelöljék meg kedvezményezettnek.

 

Elhunyt Dr. Farkas István, aki tagja volt templomunk énekkarának és a képviselő-testületnek; imádkozzunk érte.

 

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét a hirdetőtáblán elhelyezett Karitász plakátra.

 


Húsvét 3. vasárnapja 2022. május 1.

 

A mai vasárnapon kezdődnek a májusi litániák, május hónapban minden este
¾6-kor elénekeljük a Loretoi litániát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.