25. vasárnap  2017. szeptember 24.

Ma Szentírás vasárnapja van; a Szentírás, mint Isten igéje a keresztény ember rendszeres lelki tápláléka. Minden családban legyen Szentírás, amit olvasunk és hallgatunk!

 

Szerdán Páli Szent Vince ünnepe. Ő az Irgalmas Nővérek rendjének alapítója.

Pénteken Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok ünnepe lesz.

Szombaton Szent Jeromos emléknapja; ő a szentírástudódok védőszentje.

Jövő vasárnap a de. 9 órai szentmisén tartjuk a terményhálaadást.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézist tartunk.

 

A Bíboros Főpásztor elrendelte, hogy október első hetében legyen városmisszió Óbudán és a környéken. A tájékoztatót megtaláljuk az újságos állványon, mindenki vigyen 5-10 db-ot, és ossza szét családtagok, barátok és szomszédok között.

 

Kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk az Új embert és a Keresztény életet, mint katolikus sajtóterméket, lelkiségünkhöz hozzátartozik, hogy hitünket és Egyházunk életét jobban megismerjük.

 

24. vasárnap  2017. szeptember 17.

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Csütörtökön Szent Máté apostol és evangélista ünnepe lesz.

 

Szombaton Szent Páter Pio stigmatizált kapucinus szerzetes emléknapja.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézist tartunk.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Várjuk új hittanosok jelentkezését, akik az iskolákban és az óvodákban nem részesülnek hitoktatásban.

 

A szakrális művészeti hét programjaként szeptember 23-án, szombaton este 7-kor az Albert Schweitzer ének- és zenekar vendég művészek közreműködésével templomunkban hangversenyt tart, részletes műsor a hirdetőtáblán.


Október 14-én, szombaton zarándokutat szervezünk Lajosmizse-Kecskemétre. Indulás reggel 7-kor, érkezés este 7-kor, térítési díj ebéddel együtt: 6.000 Ft. Jelentkezni lehet a sekrestyében és a plébánián.


23. vasárnap  2017. szeptember 10.


A mai vasárnap este 6 órakor lesz a Kiscelli kegyoltár búcsúja. Az ünnepi szentmisét Szőke Lajos atya mutatja be, aki idén ünnepli ezüstmiséjét, és korábban plébániánk káplánja volt. Templomunk ének és zenekara előadja Mozart Koronázási miséjét. Szentmise után agapé a közösségi házban, köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek süteményt hoznak.

 

Kedden Szűz Mária szent neve ünnepe lesz.

Szerdán Aranyszájú Szent János püspök emléknapja.

Csütörtökön Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét tartja az Egyház.

Pénteken Fájdalmas Szűzanya ünnepe lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézist tartunk.

Várjuk új hittanosok jelentkezését, akik az iskolákban és az óvodákban nem részesülnek hitoktatásban.

 

Szeptember 16-án, szombaton este 6-kor a Pasaréti Ferences Templomban Balázs Ákos Jeromos ferences szerzetes örök fogadalma lesz, aki Óbudáról, templomunk közösségéből indult el hivatásának útján.

 

Október 14-én, szombaton zarándokutat szervezünk Lajosmizse-Kecskemétre. Indulás reggel 7-kor, érkezés este 7-kor, térítési díj ebéddel együtt: 6.000 Ft. Jelentkezni lehet a sekrestyében és a plébánián.

 


22. vasárnap  2017. szeptember 3.

A mai vasárnap du. ½5-kor a Péter-Pál Iskola részére Veni Sancte szentmise lesz.

Akik nem a Péter-Pál Iskolába járnak, azoknak ma 9 órakor tartunk Veni Sancte szentmisét.

 

Kedden Kalkuttai Boldog Teréz emléknapja lesz.

 

Csütörtökön a Kassai Szent vértanúk ünnepe; Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért; + 1619. szept. 7-én.

 

Pénteken Szűz Mária születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja.

E napon van templomunk éves szentségimádási napja. Du. ½4-kor szentségkitétel; utána egyéni szentségimádás, 5 órától közös szentségimádás lesz.

 

Szeptember 8-án, pénteken este ½7-kor elkezdődik az őszi felnőtt ka­tekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt be­avató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

Szeptember 10-én, jövő vasárnap este 6 órakor lesz a Kiscelli kegyoltár búcsúi szentmiséje. Az ünnepi szentmisét Szőke Lajos atya mutatja be, aki idén ünnepli ezüstmiséjét, és korábban plébániánk káplánja volt. Templomunk ének és zenekara előadja Mozart Koronázási miséjét. Szentmise után agapé a közösségi házban, köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek süteményt hoznak.

 

Szeptember 4-én, hétfőn este ¾7-kor az egyházközségi képviselőtestület részére gyűlés a plébánián.

 

A mai vasárnap még gyűjtünk a Üldözött Közel-keleti keresztények megsegítésére.

 

Várjuk hittanosok jelentkezését, akik az iskolákban és az óvodákban nem részesülnek hitoktatásban.


21. vasárnap  2017. augusztus 27.

 

Hétfőn Szent Ágoston püspök és egyháztanító ünnepe, az Egyház nagy teológusa, aki egyben az emberiség egyik legnagyobb gondolkodója volt.

 

Kedden Keresztelő Szent János vértanúságára emlékezik az Egyház.

 

Augusztus 31-én, csütörtökön lesz főegyházmegyénk székesegyháza, az Esztergomi Bazilika felszentelésének évfordulója.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat. Pénteken ½6-tól litánia lesz.

Szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Szeptember 8-án, pénteken este ½7-kor elkezdődik az őszi felnőtt ka­tekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt be­avató szentségekre előkészítő tanfolyam. Jelentkezni lehet a templomban és a plébánián.

 

Szeptember 10-én, vasárnap este 6 órakor lesz a Kiscelli kegyoltár búcsúi szentmiséje. Az ünnepi szentmisét Szőke Lajos atya mutatja be, aki idén ünnepli ezüstmiséjét, és korábban plébániánk káplánja volt. Templomunk ének és zenekara előadja Mozart Koronázási miséjét. Szentmise után agapé a közösségi házban, köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek süteményt hoznak.

 

Szeptember 3-án, vasárnap du. ½5-kor a Péter-Pál Iskola részére Veni Sancte szentmise lesz.

Akik nem a Péter-Pál Iskolába járnak, azoknak szeptember 3-án, jövő vasárnap 9 órakor tartunk Veni Sancte szentmisét.

 

Szeptember 4-én, hétfőn este ¾7-kor az egyházközségi képviselőtestület részére gyűlés a plébánián.

 

A Püspöki Konferencia rendelkezése értelmében a mai vasárnap a Üldözött Közel-keleti keresztények megsegítésére gyűjtünk.

 


Szent István király       2017. augusztus 20.

 

A vasárnap Szent István királynak, Magyarország fővédőszentjének ünnepét tartjuk

 

A Szent István Bazilikában du. 5 órakor kezdődik az ünnepi szentmise és utána lesz a Szent Jobb körmenet. Az ünnepi szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek celebrálja.

 

Hétfőn Szent X. Piusz pápa emléknapja.

 

Kedden Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepe.

 

Csütörtökön Szent Bertalan apostol ünnepe.

 

Pénteken Szent Lajos királyra és Kalazanci Szent József piarista rendalapítóra emlékezik Egyházunk.

 

Plébániánkon az irodai szolgálat hétfőtől péntekig minden nap ½4 és ½6 között működik.

 

Szeptember 8-án, pénteken este ½7-kor elkezdődik az őszi felnőtt ka­tekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt be­avató szentségekre előkészítő tanfolyam. Jelentkezni lehet a templomban és a plébánián.

 


19. vasárnap  2017. augusztus 13.Hétfőn Szent Maximilián Kolbe áldozópap és vértanú emléknapja.


Kedden Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) ünnepe. Parancsolt ünnep. Templomunkban 9 és 18 órakor lesz szentmise.Szombaton Szent Bernát apát és egyháztanító emléknapja.


Augusztus 20-án, vasárnap a Szent István-bazilikánál (1051 Budapest, Szent István tér 1.) 15.30 órától közös imádság és zenés program lesz Böjte Csaba testvér és Fábry Kornél atya tanúságtételével. 17 órakor szentmisét mutat be és a Szent Jobb körmenetet vezeti Erdő Péter bíboros, szentbeszédet mond Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke. A Szent Jobb 9 órától 13 óráig látogatható. A nyilvános szektorok ülőhelyei 14.30 órától szabadon elfoglalhatóak.

18. vasárnap  2017. augusztus 6.


A mai vasárnap Urunk színeváltozásának ünnepét tartja az Egyház.

Ma este a szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Kedden Egyházunk Szent Domonkost ünnepli, ő a domonkos rend alapítója.

 

Szerdán Szent Edith Stein vértanú ünnepe, Európa társvédőszentje.

 

Csütörtökön Szent Lőrinc vértanú diakónus ünnepe.

Pénteken Assisi Szent Klára ünnepe, ő a Klarissza apácarend alapítója.


17. vasárnap  2017. július 30.


Hétfőn Loyolai Szent Ignácot, a jezsuita rend alapítóját ünnepli az Egyház.

 

Kedden Ligouri Szent Alfonz püspök és egyháztanító emléknapja.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken Vianney Szent János emléknapja; ½6-tól litánia lesz.

Szombaton Havas Boldogasszony ünnepe; ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.


16. vasárnap  2017. július 23.


Hétfőn Árpád-házi Szent Kinga  emléknapja.
Az esti szentmise után szentségimádás az Eucharisztikus Kongresszusra készülve-

 

Kedden Szent Jakab apostol ünnepe.


Szerdán Szent Anna és Szent Joakim emléknapja.

 

Szombaton  Szent Márta emléknapja-

 
Augusztus 15-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.  Sürgős esetben telefonon történő érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a 06 20 454 6681 telefonszámon.15. vasárnap  2017. július 16.


Hétfőn Szent András és Benedek magyar szentek, felvidéki remeték emléknapja, akik Szent István kortársai voltak.

 

Kedden Szent Hedvig lengyel királynő ünnepe, aki Nagy Lajos magyar király leánya volt.

 

Pénteken Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító, kapucinus szerzetes ünnepe, aki az 1600-as évek elején magyar földön is működött.

 

Szombaton Szent Mária Magdolna ünnepe.

 
Augusztus 15-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.  Sürgős esetben telefonon történő érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a 06 20 454 6681 telefonszámon.14. vasárnap  2017. július 9.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Kedden Szent Benedek apát, Európa védőszentjének lesz ünnepe.

Pénteken Lellisi Szent Kamill emléknapja.

 

Szombaton Szent Bonaventura ferences egyháztanító emléknapja.

 

Augusztus 15-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.  Sürgős esetben telefonon történő érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a 06 20 454 6681 telefonszámon.


 

Június 15-én szombaton este 7-től a czestochowai zarándokútról vetített képes beszámolót tartunk a plébánián.


13. vasárnap  2017. július 2.

A mai vasárnap van az un. péterfillérek gyűjtése. Az Apostoli Szentszék rendelkezése értelmében adományainkkal az egyetemes Egyház céljait szolgáljuk.


Hétfőn Szent Tamás apostol ünnepe.
Csütörtökön Goretti Szent Mária vértanú szűz emléknapja.

A héten elsőpéntek, ½6-tól litánia lesz.


Június 26-tól augusztus 15-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken
½4 és ½6 között működik. Sürgős esetben telefonon történő érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a 06 20 454 6681 telefonszámon.


12. vasárnap  2017. június 25.

 

A mai vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére de. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, főcelebráns Esterházy László protonotárius kanonok, máriaremetei plébános. Az Albert Schweitzer ének- és zenekar előadja Haydn Nelson miséjét. Azokat a fiatalokat akik korábban templomunk ministránsai voltak, kérjük, hogy az ünnepi szentmisén asszisztáljanak.

 

A búcsúi szentmise alkalmából jubileumi emlékkönyvet, emlékplakettet és CD-t árusítunk.

 

Kedden Szent László király ünnepe lesz.

Szerdán Szent Iréneusz vértanú püspök emléknapja.

Csütörtökön Szent Péter és Pál apostolok ünnepe.

 

A héten elsőszombat lesz, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Június 26-tól augusztus 15-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik. Telefonon történő érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 

A Szóládon rendezendő hittantábor résztvevőinek gyülekező a plébánia előtt június 26-án, hétfőn reggel 8-kor, indulás ½9-kor. Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.

 


Úrnapja 2017. június 18.

A mai vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után lesz az úrnapi körmenet. Virágot és virágszirmokat gyűjtünk, lehet hozni a templomhoz.

 

Hétfőn Szent Romuáld apát, a kamalduli rend alapítójának lesz emléknapja.

Szerdán Gonzaga Szent Alajos emléknapja.

 

Pénteken Jézus Szentséges Szívének ünnepe.

Szombaton Keresztelő Szent János születését ünnepli egyházunk.

 

Június 25-én, jövő vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére de. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, főcelebráns Esterházy László protonotárius kanonok, máriaremetei plébános. Az Albert Schweitzer ének- és zenekar előadja Haydn Nelson miséjét. Azokat a fiatalokat akik korábban templomunk ministránsai voltak, kérjük, hogy az ünnepi szentmisén asszisztáljanak.

 

A Czestochowába induló zarándokoknak gyülekező a templomnál június 19-én, hétfőn reggel ½6-kor, indulás ¾6-kor.

 

Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.

 

Úrnapi körmenet rendje: elől a kereszt, a ministránsok, a gyerekek virágszirmot szórnak, baldachin az Oltáriszentséggel, mellette a lámpások, egyháztanács, és a hívek. Kapcsolódjunk be a közös imába és énekbe!Szentháromság vasárnapja 2017. június 11.

 

Ma Szentháromság vasárnapja van, az egyház törvénye szerint ez a nap a húsvéti szentgyónás és szentáldozás elvégzésének határideje.

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli Kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, a beteg gyermekeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Kedden Páduai Szent Antal emléknapja.

 

Csütörtökön Árpád-házi Boldog Jolán emléknapja lesz.

 

A jövő vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után lesz az úrnapi körmenet. Virágot és virágszirmokat gyűjtünk, lehet hozni a templomhoz.

 

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

A mai vasárnap du. 4 órakor Dr. Lipp Mónika, művészettörténész előadást tart a Péter-Pál Házban, témája: Szent Ivó tisztelete Óbudán.

 

Június 13-án kedden este a szentmise után az egyházközségi képviselőtestület részére gyűlés a plébánián.

 

Az elsőáldozásról és a bérmálásról készült DVD-k átvehetők a szentmise után, vagy a plébánián.Hirdetés Pünkösd    2017. június 4.

Ma Pünkösd ünnepe van, ez a nap a Szentlélek kiáradása, az Egyház történelmi születésnapja.

 

Holnap Pünkösdhétfőn szentmise este 6-kor.

Pünkösdhétfőn de. 9 órakor kezdődik Máriaremetén az egyházmegyei majális.

 

Hétfőn Szent Bonifác vértanú püspök emléknapja lesz, ő volt a német nép megtérítője.

 

Kedden Szent Norbert püspök emléknapja lesz, ő a premontrei rend alapítója.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Június 11-én, jövő vasárnap du. 4 órakor Dr. Lipp Mónika, művészettörténész előadást tart a Péter-Pál Házban, témája: Szent Ivó tisztelete Óbudán.

 

Június 5-én, hétfőn ½5-kor templomunkban hangverseny lesz. Az Albert Schweitzer ének- és zenekar vendég művészek közreműködésével  Schumann: C-moll miséjét énekli, részletes műsor a hirdetőtáblán.


Hirdetés Urunk mennybemenetele 2017. május 28.

A mai vasárnap a 9 órai szentmisén lesz templomunkban az elsőáldozás.

 

Jövő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe.

Csütörtökön Szent Jusztínusz római vértanú emléknapja.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat. Pénteken ½6-kor litánia, szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Május 30-án, kedden ½7-től a Szóládon tartandó hittantáboron résztvevők és a szülők részére megbeszélést tartunk a plébánián.

 

Még lehet jelentkezni a június 19-től 22-ig tartandó czestochowai zarándoklatra. Június 2-án, pénteken ½7-től a zarándokoknak megbeszélés a plébánián.


Hirdetés  Húsvét 6. vasárnapja 2017. május 21.

Templomunkban a bérmálás a mai vasárnap este 6 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Snell György esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

 

Hétfőn Szent Rita emléknapja.

Kedden Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emléknapja.

 

Szerdán Szűz Mária, keresztények segítsége ünnepe.

Pénteken Néri Szent Fülöp emléknapja.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Templomunkban az elsőáldozás május 28-án, vasárnap a 9 órai diákmisén lesz. Az elsőáldozók részére próba és gyóntatás május 27-án, szombaton reggel 9 órától a templomban.

 

Május 27-én, szombaton este a szentmise után 7 órától amerikai kórus közreműködésével egyházzenei hangverseny lesz templomunkban. Tájékoztató a hirdetőtáblán.

 

Még lehet jelentkezni a június 19-től 22-ig tartandó czestochowai zarándoklatra és a hittantáborba, amely Szóládon lesz június 26-tól július 1-ig.

 Hirdetés  Húsvét 5. vasárnapja 2017. május 14.


A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Kedden Nepomuki Szent Jánosnak, a gyónási titok vértanújának lesz emléknapja.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Templomunkban a bérmálás május 21-én, vasárnap este 6 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Snell György esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

Szombaton 9-kor a bérmálkozók részére próba és gyóntatás a templomban; várjuk a bérmálkozókat és, ha el tudnak jönni, a bérmaszülőket is.

 

Templomunkban az elsőáldozás május 28-án, vasárnap a 9 órai diákmisén lesz.

 

Még lehet jelentkezni a június 19-től 22-ig tartandó czestochowai zarándoklatra és a hittantáborba, amely Szóládon lesz június 26-tól július 1-ig.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel.

A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy a Katolikus Egyházat és a Szent Péter és Pál Alapítványt jelöljék meg kedvezményezettnek. Az alapítvány adószáma 18059119-1-41.


Hirdetés  Húsvét 4. vasárnapja 2017. május 7.

Ma, húsvét 4. vasárnapján az egyház a papi és szerzetesi hivatásokért imádkozik.

A mai vasárnap a 9 órai szentmisén van az édesanyák köszöntése.

Ma és jövő vasárnap a 9 órai szentmise után az elsőáldozóknak oktatás lesz a plébánián.

 

Pénteken Szent Pongrác ókori római vértanú emléknapja lesz.

Szombaton a Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésére emlékezik egyházunk.

 

Templomunkban a bérmálás május 21-én, vasárnap este 6 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Snell György
esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Plébániánk június 19-től 22-ig zarándokutat szervez Lengyelországba, Czestochowába.
Utazás autóbusszal, várható költségek: 45.000 Ft.

 

Június 26-tól július 1-ig hittantábort szervezünk Szóládon, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 0011.
A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel.

A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy a Katolikus Egyházat és a Szent Péter és Pál Alapítványt
jelöljék meg kedvezményezettnek.
Az alapítvány adószáma 18059119-1-41.

 


Hirdetés  Húsvét 3. vasárnapja 2017. április 30.


A mai vasárnap a 9 órai szentmisén hittanos gyerekek keresztelése lesz.
Hétfőn Munkás Szent József ünnepe.
Hétfőn kezdődnek a májusi litániák, május hónapban minden este ¾6-kor
énekeljük a Loretoi litániát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.
Kedden Szent Atanáz püspökre emlékezünk.

Szerdán Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe.
Csütörtökön Szent Flórián vértanú emléknapja, ő a tűzoltók védőszentje.
Szerdán 12-kor koszorúzás és megemlékezés lesz a szobornál.
A héten elsőpéntek és elsőszombat, elsőpénteken betegeket látogatunk.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.
Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.
A felnőtt bérmálkozók részére pénteken este 7-kor oktatás lesz.
Jövő vasárnap a 9 órai szentmisén lesz az édesanyák köszöntése.
Jövő vasárnap a 9 órai szentmise után az elsőáldozóknak oktatás lesz a plébánián.

Május 6-án szombaton este 7 órától "Jut eszembe" címmel a beteg édesanyákat gyógyító
Szent Margit Kórház támogatására jótékonysági hangversenyt szervez az
Albert Schweitzer Ének- és Zenekar, valamint a Kamilliánus Orvosok Közössége.
A hangverseny ingyenes, adományokat gyűjtünk a Szent Margit Kórház javára.Plébániánk június 19-től 22-ig zarándokutat szervez Lengyelországba, Czestochowába. Utazás autóbusszal, várható költségek: 45.000 Ft.

Részletes tudnivalók az "Események" rovatban találhatók.

 

Június 26-tól július 1-ig hittantábort szervezünk Szóládon, várjuk a hittanosok jelentkezését.

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel. Az alapítvány adószáma 18059119-1-41.Hirdetés  Húsvét 2. vasárnapja 2017. április 23.