Vissza a kezdőlapra15. vasárnap  2019. július 14.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért,
a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

Hétfőn Szent Bonaventura, ferences hittudós emléknapja.

 

Kedden Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja lesz.

 

Szerdán Szent András és Benedek magyar szentek, felvidéki remeték emléknapja,
akik Szent István kortársai voltak.

 

Csütörtökön Szent Hedvig lengyel királynő ünnepe, aki Nagy Lajos magyar király leánya volt.

 

Plébániánkon augusztus 20-ig az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.


14. vasárnap  2017. július 7.

 

Csütörtökön Szent Benedek apát, Európa védőszentjének lesz ünnepe.

 

Plébániánkon augusztus 20-ig az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 

A mai vasárnap van a péterfillérek gyűjtése.
Az Apostoli Szentszék rendelkezése értelmében adományainkkal az egyetemes Egyház céljait szolgáljuk.


.

 13. vasárnap  2019. június 30.

A mai vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére de.
11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, főcelebráns Dr. Cserháti Ferenc püspök.

A szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Haydn: Üstdob miséjét szólaltatja meg.

 

Kedden Sarlós Boldogasszony ünnepe, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél.

Szerdán Szent Tamás apostol ünnepe.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken ½6-tól litánia lesz.
Szombaton Goretti Szent Mária vértanú szűz emléknapja, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Plébániánkon augusztus 20-ig az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 

Az elsőáldozásról és a bérmálásról készült DVD átvehető a templomban és a plébánián.

 

A Balatonszárszón rendezendő hittantábor résztvevőinek gyülekező a plébánia előtt július 1-jén,
hétfőn reggel 8-kor, indulás ½9-kor.
Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.

 

Jövő vasárnap lesz a péterfillérek gyűjtése.

 


Úrnapja 2019. június 23.


A mai vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után lesz az úrnapi körmenet.
Virágot és virágszirmokat gyűjtünk, lehet hozni a templomhoz.

 

Hétfőn Keresztelő Szent János születését ünnepli egyházunk.

 

Csütörtökön Szent László király ünnepe lesz.

Pénteken Jézus Szentséges Szívének ünnepe. Litániát tartunk, melyen teljes búcsú nyerhető.

Szombaton Szent Péter és Pál apostolok ünnepe.

 

Jövő vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére
de. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, főcelebráns Dr. Cserháti Ferenc püspök.

A szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Haydn: Üstdob miséjét szólaltatja meg.

 

Az elsőáldozásról és a bérmálásról készült DVD átvehető a templomban és a plébánián.

 

Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.

 


Szentháromság vasárnapja 2019. június 16.

Ma Szentháromság vasárnapja van; az Egyház törvénye szerint ez a nap a húsvéti szentgyónás és szentáldozás elvégzésének határideje.

 

A bérmálás a mai vasárnap este 6 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

 

Hétfőn este 6-kor papi találkozó koncelebrált szentmiséje lesz.

 

Szerdán Szent Romuáld apát, a kamalduli rend alapítójának lesz emléknapja.

Pénteken Gonzaga Szent Alajos emléknapja.

Szombaton Morus Szent Tamás vértanú emléknapja.

 

Az Eucharisztikus Kongresszus szervezőbizottsága felhívására plébániánk is csatlakozik
az Úrnapja előestéjén tartandó szentségimádáshoz. Június 22-én,
szombaton 5 órától szentségimádást tartunk. Aki részt tud venni, regisztráljon a NEK honlapján.

 

A jövő vasárnap, Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 9 órai szentmise után lesz az úrnapi körmenet.
Virágot és virágszirmokat gyűjtünk, lehet hozni a templomhoz.

 

Június 15-től augusztus 20-ig plébániánkon az irodai szolgálat kedden és pénteken ½4 és ½6 között működik.
Érdeklődésükre tájékoztatjuk önöket a megadott telefonszámon.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, még lehet jelentkezni, várjuk hittanosainkat.

Csütörtökön ½7-től a résztvevők és a szülők részére megbeszélést tartunk.

Köszönettel vesszük, ha a kedves testvérek a hittantábor céljaira tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt hoznak.


Pünkösd 2019. június 9.

 

Ma Pünkösd ünnepe van, ez a nap a Szentlélek kiáradása, az Egyház történelmi születésnapja.

 

Holnap, Pünkösdhétfőn Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja   emléknapja,
szentmise este 6-kor, templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Biber: Missa brevis művét szólaltatja meg.

Pünkösdhétfőn de. 9 órakor kezdődik Máriaremetén az egyházmegyei majális.

 

Kedden Szent Barnabás apostol ünnepe.

Csütörtökön Páduai Szent Antal emléknapja.

Pénteken A mi Urunk Jézus Krisztus Örök Főpap ünnepe.

Szombaton Árpád-házi Boldog Jolán emléknapja lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Templomunkban a bérmálás június 16-án, vasárnap este 6 órakor lesz.
Az ünnepi szentmisét Dr. Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

Szombaton 9-kor a bérmálkozók részére próba és gyóntatás a templomban;
várjuk a bérmálkozókat és, ha el tudnak jönni, a bérmaszülőket is.

 

Az elsőáldozásról készült DVD átvehető a szentmise után, vagy a plébánián.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.

 


Urunk mennybemenetele 2019. június 2. 


Szerdán Szent Bonifác vértanú püspök emléknapja lesz, ő volt a német nép megtérítője.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön Szent Norbert püspök emléknapja lesz, ő a premontrei rend alapítója.

 

A héten elsőpéntek, amikor betegeket látogatunk, ½6-tól litánia lesz.


Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

 

Jövő vasárnap lesz Pünkösd ünnepe.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat. 

Húsvét 6. vasárnapja 2019. május 26.

 

Hétfőn este a szentmise után szentségimádás lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

A Csíksomlyóra induló zarándokoknak találkozó a templomnál május 30-án, csütörtökön reggel ¼7-kor, indulás ½7-kor, előtte ¾6-kor szentmise a templomban.

 

A héten elsőszombat, Boldog Sándor István szalézi vértanú szerzetes emléknapja, ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.Húsvét 5. vasárnapja 2019. május 19.

 

A mai vasárnap a 9 órai szentmisén lesz templomunkban az elsőáldozás.

 

Szerdán Szent Rita emléknapja lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emléknapja.

 

Pénteken Szűz Mária Keresztények Segítsége ünnepe lesz, ez a nap a szalézi kápolna búcsúja.

 

Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.


Húsvét 4. vasárnapja 2019. május 12.

Ma, húsvét 4. vasárnapján az egyház a papi hivatásokért imádkozik.

 

A mai vasárnap az este 6 órai szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál a családokért, a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.

 

A mai vasárnap a 9 órai szentmise után az elsőáldozóknak oktatást tartunk.

Az elsőáldozás május 19-én, jövő vasárnap a 9 órai diákmisén lesz. Az elsőáldozók részére próba és gyóntatás május 18-án, szombaton 9-kor a templomban.

 

Hétfőn a Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésére emlékezik egyházunk.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Csütörtökön Nepomuki Szent Jánosnak, a gyónási titok vértanújának lesz emléknapja.

 

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

A hittantábor július 1-től 6-ig lesz Balatonszárszón, várjuk hittanosainkat.

 

A személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11. A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel. Az adószámot tartalmazó rendelkező nyilatkozatot megtaláljuk az újságos állványon.

A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük, hogy a Katolikus Egyházat és a Szent Péter és Pál Alapítványt jelöljék meg kedvezményezettnek.

 


H
úsvét 3. vasárnapja 2019. május 5.

A mai vasárnap a 9 órai szentmisén lesz az édesanyák köszöntése.

Május hónapban minden este ¾6-kor elénekeljük a Loretoi litániát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.

 

Kedden Boldog Gizella királyné emléknapja lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

 

Ferenc pápa, egy hiteles ember film vetítésére hívjuk a Kedves Testvéreket május 10-én,
péntek este 7 órára az Óbudai Szent József Házba (Kórház utca 37.).
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, tájékoztató a hirdetőtáblán.

 

A május 30-án Csíksomlyóra induló zarándokok részére kedden este ¾7-kor megbeszélés lesz a plébánián.

 

Július 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Balatonszárszón, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 

A személyi jövedelemadóval kapcsolatban hirdetjük, hogy a Katolikus Egyház technikai adószáma: 00-11.
A közcélokra felajánlható másik 1%-ot, kérjük, hogy a Szent Péter és Pál Alapítvány javára ajánlják fel.
Rendelkező nyilatkozatot találunk az újságos állványon. A NAV által elkészített adóbevallás jóváhagyásánál kérjük,
hogy a Katolikus Egyházat és a Szent Péter és Pál Alapítványt jelöljék meg kedvezményezettnek.

 


Húsvét 2. vasárnapja 2019. április 28.

 

Ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetünk.
Felté­telek: szentgyónás, szentáldozás és ima az Egyház szándékára:
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy. Ma 5 órától az Öröm keresztútját
imádkozzuk  templomunkban első alkalommal.

A 9 órai szentmise után az elsőáldozók részére felkészítés lesz.

 

Hétfőn  Sienai Szent Katalin egyháztanító ünnepe, Európa társvédőszentje.

 

Kedden főegyházmegyénk védőszentjének, Szent Adalbert, vértanú püspöknek lesz ünnepe.
Szent István királyunk nevelője és lelkiatyja volt.

 

Szerdán Munkás Szent József ünnepe.

Szerdán kezdődnek a májusi litániák, május hónapban minden este ¾6-kor
elénekeljük a Loretoi litániát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére.

 

Csütörtökön Szent Atanáz püspökre emlékezünk.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, elsőpénteken betegeket látogatunk.
Pénteken Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe.

 

Szombaton Szent Flórián vértanú emléknapja, ő a tűzoltók védőszentje,
pénteken 12-kor koszorúzás és megemlékezés lesz a Flórián téren a szobornál.

 

A jövő vasárnap a 9 órai szentmisén lesz az édesanyák köszöntése.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Ferenc pápa, egy hiteles ember film vetítésére hívjuk a Kedves Testvéreket
május 10. péntek este 7 órára az Óbudai Szent József Házba (Kórház utca 37.).
A filmvetítés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, tájékoztató a hirdetőtáblán.

 

Július 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Balatonszárszón, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 

A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz
kérjük a kedves testvérek adományait, a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.Húsvétvasárnap 2019. április 21.

 

Húsvétvasárnap szentmisék: 9, 11, este 6.

Kivételesen ½8-kor nincs szentmise!

A 11 órai szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Zenekara Mozart: C-dúr miséjét szólaltatja meg.

A szentmisék után lesz a húsvéti ételek megáldása.

Húsvéthétfőn szentmisék: 9 és este 6.

 

Jövő vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepén teljes búcsút nyerhetünk. 5 órától az Öröm keresztútját imádkozzuk  templomunkban első alkalommal.

Jövő vasárnap a 9 órai szentmise után az elsőáldozók részére felkészítés lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

 

Megjelent főegyházmegyénk lapja, az Esztergom Budapest, és plébániánk lapja, a Kulcs és kard húsvéti száma.

 

Július 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Balatonszárszón, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 

A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz kérjük a kedves testvérek adományait, a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományukkal és munkájukkal hozzájárultak templomunk ünnepi díszítéséhez, valamint mindazoknak, akik közreműködnek a nagyheti és húsvéti liturgia megünneplésében (ministránsok, ének- és zenekar, munkatársak).

 

Minden kedves hívőnek és vendégnek a Feltámadt Krisztustól megáldott, boldog húsvéti ünnepet kívánunk!Virágvasárnap 2019. április 14.

 

Ma Virágvasárnap van, a 9 órai szentmisén barkaszentelés és passió.

 
A mai vasárnap az esti szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál, a családokért, a gyermekáldást óhajtó,
beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.


Nagycsütörtök

ˇ     De. 10 órakor krizmaszentelési szentmise a Szent István Bazilikában.

ˇ     Este 6-kor szentmise az Utolsó vacsora emlékére; Utána csendes szentségimádás a templomban.

Nagypéntek

ˇ     Du. 5-kor keresztút.

ˇ     Este 6-kor szertartások (passió, kereszthódolat, szentáldozás).

ˇ     Utána szentségimádás a szentsírnál.

ˇ     Nagypénteken szigorú böjti nap van: 14 év fölött hústilalom, 18 és hatvan év között háromszori étkezés,
egyszeri jóllakással!

Nagyszombat

ˇ     Nagyszombaton de. 10-től 12-ig nyitva tartjuk a templomot: a Szentsírnál kihelyezett
Oltáriszentség előtt imádkozhatunk, és gyóntatás.

 

Húsvét

ˇ     Nagyszombaton este 6-kor kezdődnek a húsvéti vigília szertartásai: tűzszentelés, fényliturgia, olvasmányok,
húsvéti szentmise, föltámadási körmenet
.

Húsvétvasárnap a 11 órai szentmisén templomunk Albert Schweitzer Kórusa és Kamarazenekara
Mozart: C-dúr miséjét
szólaltatja meg.


A ministránsok részére a nagyheti szertartások próbája: nagypénteken és nagyszombaton de. 9 órakor.

 

A nagyhéten 5 órától gyóntatás lesz templomunkban.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Kérjük bejelenteni azokat a betegeket, akik nem tudnak eljönni templomba;
hogy elvégezzék húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat.

 

Július 1-től 6-ig hittantábort szervezünk Balatonszárszón, várjuk a hittanosok jelentkezését.

 Nagyböjt 5. vasárnapja    2019. április  7.

 

A mai vasárnap az esti szentmisén fejeződik be nagyböjti lelkigyakorlatunk.


Szerdán este 6 órakor Lukovits Milán ferences atya ezüstmisét mond templomunkban.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen a hittanos gyerekek lesznek az előimádkozók,
5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Jövő vasárnap lesz virágvasárnap, barkaszentelés a 9 órai szentmisén.

Az elsőáldozók részére felkészítés április 14-én, 28-án és május 12-én vasárnap
a 9 órai szentmise után a templomban és a plébánián.


Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

A mai vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.
A mai vasárnap de. 8-12-ig a Péter-Pál Házban mézvásár van.

Nagyböjt 4. vasárnapja    2019. március 31.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat, elsőpénteken betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat a családtagokat és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni; ½6-tól litánia lesz. Szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen a Bibliakör tagjai lesznek az előimádkozók, 5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este a felnőtt katekézis a szentmisével kezdődik és utána a templomban folytatódik.

Pénteken este 7-kor egyetemista hittan a plébánián, várjuk a fiatalokat.

 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk április 5-én, pénteken; 6-án, szombaton és 7-én, vasárnap az esti 6 órai szentmisén lesz templomunkban. Vezeti: Dr. Tóth Tamás atya, a Püspöki Konferencia titkára. Mindhárom este 5-től gyóntatunk.

 

Április 2-án, kedden az esti szentmise után az egyházközségi képviselőtestület részére gyűlés a plébánián.

 

Jövő vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.

 Nagyböjt 3. vasárnapja    2019. március 24.

 

Hétfőn lesz Urunk születésének hírüladása: Gyümölcsoltó Boldog-asszony ünnepe,
az esti szentmise után szentségimádás lesz.

 

Pénteken ¼6-kor keresztút, melyen az Albert Schweitzer Ének-és Zenekar tagjai lesznek az előimádkozók,
5 órára várjuk őket a sekrestyébe.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

Pénteken este 7-kor a felnőtt bérmálkozók részére oktatás lesz.

 

A Karitász szervezésében nagyböjt alkalmából tartós élelmiszereket gyűjtünk a szükséget szenvedőknek.

 

A templom szigetelési munkáit folytatjuk; ehhez és a további felújításhoz kérjük a kedves testvérek adományait,
a templomban erre a célra perselyt helyeztünk el.

 

Jövő vasárnap kezdődik a nyári időszámítás.