Vissza a kezdőlapra

2. vasárnap    2022. január 16.

 

A mai vasárnap 11 órakor Szent Margit emlékmise lesz a Margit-szigeti romoknál,
főcelebráns Dr. Erdő Péter bíboros atya.

 

Hétfőn Remete Szent Antal apát emléknapja.

 

Kedden Árpádházi Szent Margit ünnepe. IV. Béla magyar király leánya volt,
aki életét és imádságát engesztelésül ajánlotta fel a magyar népért.

 

Csütörtökön Boldog Özséb, a Pálos Rend alapítójának lesz emléknapja,
valamint Szent
Fábián és Sebestyén ókori római vértanúk emléknapja.

 

Pénteken Szent Ágnes ókori római vértanú szűz ünnepe lesz.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és a beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.

 

Szombaton Boldog Batthyány Strattmann Lászlóra, szegények orvosára emlékezik Egyházunk.

 

Jövő vasárnap a 10 órai szentmisén a háború végén elhurcolt német ajkú áldozatokért imádkozunk.

 

A mai vasárnapon kezdődik az ökumenikus imahét, amikor a keresztények egységéért imádkozunk.


Hétfőn 5-kor az Evangélikus Templomban,

kedden 5-kor a Szentháromság Templomban,

szerdán 7-kor a Kiscelli utcai Metodista Templomban,

csütörtökön 5-kor itt a Szent Péter és Pál Templomban,

pénteken 5-kor az Újlaki Katolikus Templomban lesz az ökumenikus imádság.

 


Urunk megkeresztelkedése 2022.  január 9.


A mai vasárnapon Urunk megkeresztelkedését ünnepli az Egyház.


Szerdán este ½7-kor Biblia óra.


Csütörtökön Szent Hiláriusz püspök emléknapja.


Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis, amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás
és az elmaradt beavató szentségekre előkészítő tanfolyam.


Szombaton Remete Szent Pál ünnepe, ő a magyar alapítású Pálos Rend névadó
és védőszentje.

A jövő vasárnap 11 órakor Szent Margit emlékmise lesz a Margit-szigeti romoknál,
főcelebráns Dr. Erdő Péter bíboros atya.


2022.       Újév

 

Ma Újév napja van, a Boldogságos Szűz Mária istenanyaságának ünnepe,
parancsolt ünnep! Szentmisék
8, 10 és este 6 órakor, esti szentmise előtt litánia.

 

Hétfőn Jézus Szent Neve ünnepe.

 

Január 6-án, csütörtökön Vízkereszt napja, amely parancsolt ünnep,
szentmisék
10-kor és este 6-kor lesznek. Szerdán 6-kor előesti szentmisét mondunk.

A 10 órai szentmisén lesz a szenteltvíz megáldása.
Az újonnan megáldott szenteltvizet és krétát vihetünk haza lakásunkba.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra.

 

A héten elsőpéntek, az esti szentmise előtt litánia.

 

Január 7-én, pénteken este ½7-kor kezdődik a felnőtt katekézis,
amely a házasságra előkészítő jegyesoktatás és az elmaradt beavató szentségekre
előkészítő tanfolyam.

 

Kívánunk mindenkinek Istentől megáldott, békés, boldog Újesztendőt!

 


Karácsony     2021.

 

Ma Karácsony ünnepe van; az Isten Szent Fiának, Jézus Krisztusnak test szerinti
születésnapját ünnepli az Egyház.

Szentmisék 8, 10 és este 6 órakor. 10 órakor a kórus és zenekar közreműködésével
Mozart Pastorale miséje hangzik el.

 

Vasárnap Szent Család ünnepe. A szentmisék után a családokat külön is megáldjuk.

 

Hétfőn Szent János apostol ünnepe, az esti szentmise után borszentelés.

 

December 31. péntek, Szent Szilveszter pápa napja.

Este 6 órakor év végi hálaadó szentmise: Te Deum.

 

Szombaton Újév napja, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, parancsolt ünnep!
Szentmisék
8, 10 és este 6 órakor.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket,
a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Megjelent főegyházmegyénk lapjának új száma: az Esztergom Budapest, és plébániánk lapja,
a Kulcs és kard legújabb karácsonyi száma, megtalálhatók az újságos állványon.

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal és adomá­nyukkal hozzájárultak
templomunk karácsonyi díszítéséhez; valamint azoknak, akik közreműködnek az ünnep méltó megünneplésében.

 

Kívánunk mindenkinek kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyt!

 

 


Advent 4. Vasárnapja   2021. december 19.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra.

 

Pénteken lesz Karácsony vigíliája.

A járványveszély miatt nem tudunk pásztorjátékot szervezni.
Du. ½3-tól
nyitva tartjuk a templomot, lehetőség van a Betlehem meglátogatására és egyéni imádságra.

½4-től vigília szentmise, majd bezárjuk a templomot!

 

Szenteste éjszakáján éjjel 12-kor éjféli szentmise lesz, ½12-kor nyitjuk a templomot.

 

December 25-én, szombaton Karácsony ünnepe, parancsolt ünnep!

Szentmisék 8, 10 és este 6 órakor.

 

Aki nem kapott plébániai levelet, kérjük, sekrestyében adja meg címét.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket,
a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Falinaptárak, kegytárgyak kaphatók.

 


Advent 3. Vasárnapja   2021. december 12.

 

Hétfőn Szent Lúcia vértanú emléknapja.

 

Kedden Keresztes Szent János emléknapja lesz.

 

Szerdán Brenner János vértanú atya emléknapja.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra.

 

Január 7-én, pénteken este kezdődik a felnőtt katekézis új kurzusa.

 

Kérjük bejelenteni azokat az időseket és betegeket betegeket, akik nem tudnak
eljönni templomba; felkeressük őket otthonukban, hogy elvégezzék
karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat.

 

Aki nem kapott postán plébániai levelet, kérjük, sekrestyében adja meg címét.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket,
a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Kegytárgyak, naptár és képeslapok kaphatók a sekrestyében.

 

A mai vasárnap a 10 órai szentmisén megáldjuk a templom közelmúltban felújított padjait.

 


Advent 2. Vasárnapja   2021. december 5.

 

Hétfőn Szent Miklós püspök emléknapja.

 

Kedden Szent Ambrus püspök emléknapja.

 

Szerdán ünnepli Egyházunk a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását,
az esti szentmisét a kegyoltárnál tartjuk.

 

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket, a Szent József perselybe
helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Kegytárgyak, naptár és képeslapok kaphatók a sekrestyében.

 

December 7-én, kedden ¾7-kor az Óbudai Gimnázium előadásában
Adventi és karácsonyi hangverseny
lesz templomunkban.


Szerdán este ½7-kor Biblia óra.

 

December 12-én, jövő vasárnap a 10 órai szentmisén megáldjuk
a templom közelmúltban felújított padjait.

 


Advent 1. Vasárnapja   2021. november 28.

 

Advent 1. vasárnapja van; ez az idő a Krisztus-várás és a bűnbánat ideje.
Az adventi koszorúk
megáldása a szentmisék után a Jézus Szíve oltárnál.

 

Kedden Szent András apostol ünnepe.

 

A héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Pénteken Xavéri Szent Ferenc
jezsuita szerzetes ünnepe, ő a missziók védőszentje.

E napon betegeket látogatunk, kérjük, jelentsük azokat a családtagokat
és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni,
szentmise előtt litánia lesz; szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

Belső Óbudán advent idején a Szalézi Kápolnában reggel 6-kor,
a Szentháromság Templomban ½7-kor van rorate szentmise.

 

A mai vasárnap a magyar Karitász intézményeinek javára gyűjtünk.


Szerdán este ½7-kor Biblia óra.

 

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

A Szent Antal perselybe helyezett adományokkal a szegényeket,
a Szent József perselybe helyezett adományokkal a családokat támogatjuk.

 

Kegytárgyak, kalendárium, falinaptár és képeslapok kaphatók a sekrestyében.

 

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok szerint
a templomban, mint zárt térben maszkot kell viselni,
a maszkot a szentáldozás előtt vegyük le, csak kézből áldozhatunk.

 


Krisztus Király vasárnapja 2021. november 21.

 

A mai vasárnap Krisztus Király ünnepe van.

De. 10 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének ünnepi szentmiséje,
amikor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek,
akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat.
A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be, közreműködik a Pilisvörösvári
Nagyboldogasszony Templom kórusa.

Az esti szentmise előtt Jézus Szíve litánia, melyen teljes búcsút nyerhetünk.

 

Hétfőn Szent Cecília ókori vértanú emléknapja, aki a szent zene védőszentje.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra.

 

Csütörtökön Alexandriai Szent Katalin vértanú emléknapja.

 

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.


Kegytárgyak, naptárak kaphatók a sekrestyében.

 

33. vasárnap  2021. november 14.

 

Hétfőn Nagy Szent Albertnek a középkori teológia és természettudomány
jeles tudósának lesz az emléknapja.

 

Kedden Skóciai Szent Margit emléknapja lesz.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra.

 

Pénteken Árpádházi Szent Erzsébetnek, a hősies felebaráti szeretet szentjének lesz az ünnepe.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe, ½6-tól Jézus Szíve litánia lesz,
melyen teljes búcsút nyerhetünk.

 

Plébániánk is csatlakozik a Krisztus Király ünnepe előestéjén tartandó szentségimádáshoz.
 November 20-án, szombaton 5 órától szentségimádást tartunk.

 

Jövő vasárnap de. 10 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének ünnepi szentmiséje,
amikor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek,
akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat.
A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be,
közreműködik a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Templom kórusa.

 

November 18-án, csütörtökön ½5-kor a templomban az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében zenei áhítat lesz, örmény egyházi dalok hangzanak el.

 


32. vasárnap  2021. november 7.

 

A mai vasárnap ¾5-kor egyházzenei áhítat lesz. Az Albert Schweitzer Ének- és Zenekar
vendég művészek közreműködésével előadja Mozart Requiemét.

 

Kedden a Lateráni Bazilika felszentelését ünnepli az egyház.

 

Szerdán Nagy Szent Leó pápa emléknapja.

Szerdán este ½7-kor Biblia óra.

 

Csütörtökön Szent Márton püspök ünnepe lesz.

Csütörtökön este 6-kor Őri Imre atya, aki Óbudáról, Békásmegyerről származik,
újmisét
mond templomunkban.

 

Pénteken Szent Jozafát vértanú püspök ünnepe, aki a keresztény egységért adta az életét.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

November 21-én, vasárnap de. 10 órakor lesz a Kamilliánus Orvosok Közösségének
ünnepi szentmiséje, amikor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreknek,
akik a szentség felvételére fölkészültek; kérjük, előtte végezzék el szentgyónásukat.
A szentmisét P. György Alfréd kamilliánus szerzetes mutatja be,
közreműködik a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Templom kórusa.

 

A mai vasárnap délelőtt mézvásár van a Péter Pál Házban.

 

31. vasárnap  2021. október 31.


November 1-jén, hétfőn Mindenszentek ünnepe, amely parancsolt ünnep.

A temető kápolnában de. 10-kor szentmise. A templomban este 6-kor lesz szentmise,
utána lucernárium, ünnepélyes gyászszertartást tartunk.

November 2-án, kedden Halottak napja van. A temető kápolnában de. 10-kor,
a templomban este 6-kor lesz szentmise.

Mindenszentek nyolcadában minden nap teljes búcsút nyerhetünk, amelyet halottainkért ajánlunk föl.
Feltételek
: temető meglátogatása, szentgyónás, szentáldozás és ima a Szentatya szándékára:
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

November 1-jén, hétfőn az Óbudai Temetőben a szentmise után meglátogatjuk a papi sírokat;
várjuk a képviselő-testület tagjait és a kedves testvéreket.

 

Szerdán este ½7-kor Biblia óra.

Pénteken este ½7-kor felnőtt katekézis.

 

Csütörtökön Borromeo Szent Károly püspök emléknapja, ő a lelkipásztorok védőszentje.

A héten elsőpéntek és elsőszombat, pénteken Szent Imre herceg ünnepe,
Szent István királyunk fia volt, ő a magyar ifjúság védőszentje; e napon betegeket látogatunk,
kérjük, jelentsük azokat a családtagokat és barátokat, akik nem tudnak templomba jönni,
szentmise előtt litánia; szombaton ½6-tól rózsafűzért imádkozunk.

 

November 11-én, csütörtökön este 6-kor Őri Imre atya, aki Óbudáról,
Békásmegyerről származik, újmisét mond templomunkban.

 

A Jó Pásztor templom urnatemetője látogatható a szentmisék ideje alatt,
valamint november 1-jén és 2-án, hétfőn és kedden ½9-től ½7-ig.

 

A mai vasárnap és jövő vasárnap délelőtt mézvásár lesz a Péter Pál Házban; kaphatók még lekvár, szörp és más csemegék.


November 7-én
vasárnap este 3/4 5-kor, a szentmise előtt Mozart Requiem lesz
az Albert Schweitzer Énekkar, Zenekar és vendég művészek közreműködésével

 

A mai vasárnaptól téli időszámítás van, az órákat egy órával vissza kellett állítani.

 

A járványveszély miatt kérjük a kedves testvéreket, a templomban viseljenek maszkot,
várható, hogy ezt rövidesen kötelezővé teszik. A maszkot a szentáldozás előtt vegyék le.