Katekézis anyagai házasságra készülőknek

-Újabb házassági előkészítő tanfolyam indul a Plébánián 2024. január 5-n, pénteken 18.45 órai kezdettel.
Várjuk azok jelentkezését, akik tavasszal, vagy nyáron tervezik egyházi házasságkötésüket!


Gondolatok házaspároknak és családoknak

Mervay Miklós: Az együtt imádkozó család együtt is marad (Ajánlott) Megtekinthető ittREGGELI CSENDESSÉG - Megtekinthető itt

A házastárs mint múzsa - megtekinthető itt

A hit, a remény és a szeretet megújításának ideje - megtekinthető itt

Hamvazószerdával megkezdődik a húsvéti előkészületi idő - megtekinthető itt

Igen, 1001-edszer is - megtekinthető itt

A kérdőjelek keresztútja a válaszokkal itt olvasható
A Világ legjobb festménye

keresztkép

 

     Talán ezt így, ebben a formában nem volna helyes leírni. Lehet, hogy azt kellene:
- A Világon nekem a legjobban tetsző festmény, vagy:
- A leginkább szívemhez nőtt festmény a sok közül…

Nem! Most nem akarom, most nem akarok okosan, mindenkinek tetsző módon fogalmazni. Most, nem! És, hogy miért?

 Mert Nagypéntek van. A kérlelhetetlen őszinteség napja!

 A Kép egy keresztet, pontosabban egy feszületet ábrázol. A téma, ismerős – finoman szólva is – sok festőt megihletett.
Ismert a festője is: Katona István, a barátom. Régen készült, több, mint 50 éve. Akvarell.  De, ami, és ahogyan a papíron van; na az a különleges!

   Először is a tér, ahol a Művész elhelyezte a Feszületet. Nem a távoli Szentföldet szimbolizálja, hanem egy olyan tér, ahol bármelyikünk ott lehet:
a hegyek völgyében, vagy a búzamező sarkában… Hiszen Ő is ott van, ahol mi vagyunk! Látszik a hegy, monumentalitásában,
de eltörpül a kereszt nagysága-magasztossága mellett. A búza-tábla végtelenjéből is kimagaslik.
 Nem beszélve az égről, melynek – jelen esetben – nincs látható horizontja, hajlása.
Csak színeiben, a benne tornyosuló felhőkben látszik, érződik, elővételeződik a vihar.
A felhőket, gondjaink, bajaink, fájdalmaink felhőit  a kereszt felé fújja a szél. De csak a viharfelhőket!
A búza-tábla nem ring, nem hajladoznak a kalászok. Mintha a világ egy része nem is venne tudomást,
hozzá el sem érne a kitörni szándékozó vihar szele. Így a kép két – alsó – sarkában a búza között megbújva az évszám
és a szignó, apró élőlényeket sejtett, akik félénken feltekintenek a készülő égi háború felé. Hiszen ők érdekeltek abban,
hogy mi készül odafenn, hogy mi és milyen lesz a holnap…

   Maradjunk még a térben! Mert, ami a teret uralja, a kereszt, a legfurcsább ebben a kompozícióban:
háttal van a szemlélőnek! Pedig nem csak tematikailag, hanem mértanilag is a középpontban van.
Ég és föld között. Beleékelve a Földbe az Égre mered! De háttal. Miért? Hogy ne lássuk Azt, Aki rajta függ.
Mert egyértelműen, világosan látszik: Valakit odaszögeztek. Azt is tudnánk, hogy Kit, ha látnánk a táblát.
Mert tábla is van, látszik a sarka. De minden háttal van! Miért?

Mert: Aki így rendezte, nem engedte, mert nem akarta, hogy lássuk. Miért?

Mert: Aki megengedte, hogy így történhessen  a felhő mögül vigyázta  Azt  Aki a fán volt. Miért?

Mert: Aki sötétséget borított az égre, azt akarta, hogy csak a kereszten szenvedő láthassa. Miért?

Mert: Aki a kereszten szenvedett Fia volt a Világosság Urának, Aki fájdalmában sötétségbe borította az eget. Miért?

Mert: Egyszülöttét kellett feláldoznia azokért, akiket teremtett. Miért?

Mert: ki akarta engesztelni önmagával a világot a mi bűneinkért. Miért?

Mert: szeret! Mert Ő a Szeretet! Mert most is szeret! Mert az Atya elfordul, kíméletből, szeretetből, hogy ne láthassuk fájdalmát, könnyeit .
Úgy sem tudjuk megérteni, felfogni, hogy mi történt. Hogy miért kellett meghalni Valakinek a hegyek között, a búzamezőben a legszörnyűbb halállal.
 Na, pontosan ezért! Hogy újra legyen termés a búzaszáron, hogy fát növelhessenek a hegyek,
hogy a felhőből elő bukkanhasson majd a Nap, hogy megérlelje mindazt, amit Valaki elvetett és,
hogy jó véget érhessen az égi háború, ami furcsa módon alulról indult, hogy megostromolja az eget, de az Ég a Földről nem bevehető!

És mindez, egy kis vízfestményen, jelentéktelen barna keretben, de a Világ legnagyobb történését mondja el: Így szeret az Isten!

Ez emeli a legnagyobbak közé, hogy meg merte fogni az ecsetet és festékbe mártva elmondani, hogy a szépnek látszó
emberi tájba becövekelt durva fakereszt  azért van háttal a szemlélőnek, hogy érzékeltesse: Isten elfogadta Fiának szenvedését és ezért megbocsájtott nekünk!
A kereszt másik oldala, amit mi látunk, a: Feltámadás!

Köszönjük!

Tomkó LászlóKedves Jegyesek, Barátaink!

     Ahogy múlik az idő, péntek-péntek után, úgy múlik a reményük az esküvői időpontok meg/betarthatóságát illetően.
Mi hűségesen teljesítjük kéréseiket: tegyük át későbbi időpontra, hátha akkor már… Ne veszítsék el a reményt!
Minden esküvő meg lesz tartva! ( jobban szeretünk mi esketni annál, mint hogy ilyen könnyen elhagyjuk…, a sorsát senki sem kerülheti el! stb!)

   Na, ezek után, ki lesz az előimádkozó? És mit? Üdvözlégy Mária. Nagyon jó választás!
A Boldogságos Szent Szűz nemcsak gondoskodó, szerető, jó Istenanya, hanem a betegek patrónusa-gyógyítója.
Kérjük Őt Családjainkért: jelen és jövő családokért!

   Ha visszaemlékeznek ezen a napon a templomban lennénk. És a Szentmise után, ott maradva, a házasságkötés (ismertebb nevén az esküvő)
szertartásáról beszélnénk, a hely varázsa és segítsége mellett szerezve helyismeretet és komfortosságot. 
Most lenne rá alkalom, hogy megköszönjem azoknak, akik vállalták, hogy a keresztúton – az egész házasközösség nevében
– előimádkozók lesznek: köszönöm!
A Szentmise evangéliuma (Jn. 11.45-57. na ki tudja megfejteni? egy gombóc fagyi…?) Jézus elárulásáról beszél:
a nép vezetői, hatalmukat féltve, az igazat el akarják tüntetni, nehogy a nép látva a kontrasztot, tőlük akarjon megszabadulni.
Tulajdonképpen már itt beteljesedett, már itt eldőlt Jézus sorsa. De Ő végig akarta csinálni értünk,
ezzel is példát adva az önzetlen szeretetre, elviselve a szenvedést, de  a halált is.
Kicsit a házasság is hasonlít ehhez az önként, a másikért vállalt szenvedéshez, mert ez fejezi ki igazán a mindent feláldozó szeretetet!

   Remélem megírták a Meghívót? Tudják Jézusnak… ezt behozzuk az oltárra. Ne felejtsék otthon!

   Minden a bevonulással kezdődik! Ezért nem mindegy, hogy hogyan: ki, kivel, mikor és hogy. Nézzük:

1. lehetőség: Vőlegény az Édesanyjával

                        Mennyasszony az édesapjával

2.                :  Valamelyik Szülőt testvér, vagy rokon helyettesit(het)i

3.                :  Egymással

4.                : Vőlegény egyedül

                        Mennyasszony egyedül – ezt nem javaslom, nincs tartalma!

Az oltárnál van a cél, a találkozó. A Vőlegény a csengő, ill. az orgona hangjára elindul és amikor a templom közepére érnek,
elindul a Mennyasszony is Kísérőjével. A Mennyasszonyt Kísérője átadja a Vőlegénynek és onnantól fogva már mindent mond az eskető pap.
Az ünnepélyes bevonulást lehet gazdagítani koszorús-lányok, gyűrűvivő gyerekek sorával.
Ha ezt szeretnék, akkor Ők a Vőlegény és a Mennyasszony között vonuljanak be!
Egy, viszont, nagyon lényeges: a gyűrűk valamilyen formában, de bekerüljenek a szertartásig. Ezért erre külön figyeljenek!

Ha figyelmesen olvasták, észrevehették, azt írtam: bevonulnak.
Nem berohannak, nem beslattyognak, nem benyomulnak, hanem elegánsan bevonulnak!

Hasonlóképpen komoly felkészültséget, megfontoltságot mutat, ha – a pap kérdésére – egymásnak válaszolva, szembe fordulnak.

   A szertartásban 2 Szentírásból vett szöveg hangzik el: egy olvasmány (Ó-szövetségi-, vagy Új szövetségi rész) és egy evangéliumi rész.
Ha van – idevágó – kedvenc szövegrészük, azt a szertartás előtt, amikor az iratokat rendezik,
de a legkésőbb az esküvő előtti szentgyónás alkalmával beszéljék meg, a felkért, esketővel.

Ne izguljanak, minden rendben lesz! Hanem szeressék Egymást, egyre jobban.
Tudják az ősi római mondást: Omnia vincit amor! azaz,  Mindent legyőz a szeretet!

Kérdéseiket várva, segítségemet felajánlva, szeretettel várom Önöket jövő pénteken is:

                                                                                      László diakónusKedves Jegyespár, Barátaim!

     Ismét péntek van és én nagyon remélem, hogy hiányozni fog a találkozás?!
Már csak azért is mert akkor, mikor még rendszeresen jöttünk össze, nem volt ilyen nagy a fenyegetettség.
De bízom benne, hogy most is mindent meg tesznek a maguk- és Párjuk biztonságáért, egészségéért.
Lassan nekem is be kell látnom, hogy ebben a vészhelyzetben nem lehet egyszerűen – csak – fagylalttal „jegelni”a problémákat.
Át kell térnünk valami komolyabb fertőtlenítő szerre: mondjuk a pálinkára. De vigyázzunk: csak az igazi Szilvórium a jó!

     Nos, miután lelki- és testi biztonságunkról gondoskodtunk (ima és dezinficiálás: az egyikkel az ördögöt, másikkal a vírusokat),
térjünk rá mai témánkra: a „Házasság, mint Szentség. „ (ld. bővebben füzetünk 17.old.)

Két ember: egy férfi és egy nő érzelmi és érdek szövetsége – a házasság – szentség és, mint olyan felbonthatatlan életközösséget hoz létre.
A Szentség (tudjuk: külső látható jel, belső láthatatlan kegyelem közvetítés) nem csak mint forma jelenik meg az Önök életében, hanem, mint Isten ajándéka.
Ennek birtokában szentelik fel, majd, egymást: férjjé és feleséggé!
Hogy, amikor majd beérik szerelmük gyümölcse, ismét e magasztos szentség erejével szentelhessék egymást Édesapává és Édesanyává!

Így lesz majd életükben az egység felbonthatatlan és produktív, életadó.

Ha mindezt nem csak érzelemmel, hanem értelemmel is elfogadják, szabad akaratukból döntenek, megélik a szabadságot, amely oly fontos a házasságban.
Természetesen nem szabad összetéveszteni a „szabadságot” a „szabadossággal”!

…és jut még eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, de – azt, majd jövő pénteken. Addig is vigyázzanak Egymásra és a Jó Isten is vigyázzon ránk!

Szeretettel:

                               László diakónus


Kedves Jegyespár!


     Hogy ne múljon el péntek találkozás nélkül, ezért - most is - a régi szeretettel jelentkezem.
Ahogy, már megszoktuk, kérek egy önként jelentkező Párt, a bevezető- és a befejező ima vezetésére.
     Ma a " Házasság, Család, Gyermek " témában merülünk el. Kérem, hogy tekintsék meg
a hozzá kapcsolódó filmet is, majd ismét elolvassák el összefoglaló értelmezésként a füzet ide vonatkozó részét!
A Gaudium et Spes (Öröm és reménység) kezdetű konstitúciója (zsinati határozata) 50. fejezete mondja:
- A házastársak sajátos küldetését az élet továbbadásában kell látnunk!
- Ez a cél, de a megvalósítás útja más és más. Embere, családja válogatja. A körülmények is determinálják...
     Esetleges kérdéseikkel - a már jelzett helyeken és módon - megkereshetnek.
Várom megtisztelő jelentkezésüket! Tudják, a jó válasz (helyes lépés) most is fagylaltot ér!
      A befejező imához kapcsoljuk hozzá: - Uram, kezedbe ajánljuk Egymást és jövőnket!
Imádságos szeretettel:
   László, diakónus


Kedves Jegyespár,
Barátaink!
     A jelen helyzetben, Plébániánk is, áttér az elektronikus kommunikációra.
Ennek jegyében a "Jegyeskurzus" anyagát itt közölve, azt kérjük Önöktől,
hogy felkészültségi szintjüknek megfelelően, folytassák a soron következő anyag elsajátítását!

Konzultációra az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:
e-mail: obudaplb@gmail.com  vagy tomkoek@gmail.com
tel: 06.20.45-46-681
Személyesen: péntekenként 15:30 és 17:30 között okmányok rendezése céljából.
Megértésükre számítva, szeretettel:
                          Tomkó László, diakónus

A katekézis szöveges anyaga
A katekézis mellékletei
Néhány jó tanács
A természetes családtervezés (videó)