Vissza a főlapra

Plébániánk munkatársai:


Plébános: Tercsi Zoltán protonotárius kanonok, c. apát

Diakónus: Dr. Tomkó László

Karnagy: Kenessey László

Sekrestyés: Tasnádi Ákos

Irodai munkatárs: Kenessey Éva