ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL FŐPLÉBÁNIA    1015-2015

Két hivalkodó évszám talán csodálkozásra készteti honlapunk kedves látogatóját. E két dátum meghatározó lelki közösségünk létében és életében. 1000 év a hívek szolgálatában. A Képes Krónika ősi feljegyzései az első évszámot mutatják, Szent István királyunk rendeletére utalnak, mely szerint itt templomot kell építeni a főapostolok tiszteletére. Egy harmadik évszám is kívánkozik ide:az 1749. esztendőé, mely évben készült el -- mai formában -- templomunk.  Így az 1015. évszám a szellemi örökség, az 1749. évszám az épített örökségre utal.Ennek a jegyében, az apostolok hitével és őseink megbecsülésével köszöntjük látogatóinkat, most honlapunkon, de reméljük hogy élő valóságban is, hitéletünk központjában.

ISTEN HOZTA HONLAPUNKON! VISSZAVÁRJUK!

Magyar Katolikus Rádió: Az Óbudai Szent Péter és Pál templomban járunk Tercsi Zoltán plébánossal. Meghallgatható: itt


Elérhetőség
Munkatársak
Hirdetések
Templomunk
Tudnivalók
(keresztelés, esküvő,  temetés)
Szentbeszédek
hangfelvételei
Események
Eucharisztikus Kongresszus
Videó és hang-felvételek
Elsőáldozás fényképei 2024
Albert Schweitzer
Kórus és Kamarazenekar
Katekézis
házasságra
készülőknek

 Ima a békéért

Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól.
Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk!    Ámen

 
Heti liturgikus rend

Július 21. Vasárnap